Образование в Англия, Уелс и С. Ирландия

Кандидатстване за студентски заем в Северна Ирландия

Ако искате да живеете и да следвате висше образование  на територията на Северна Ирландия, вероятно ще се интересувате от това как може да бъде финансирано вашето обучение. Има определени условия, на които трябва да отговаряте, за да се класирате за студентски заем.

Като цяло това дали имате право на заем зависи главно от:

.

  • Мястото, където пребивавате;
  • Дали вече имате едно висше образование;
  • Възрастта ви.

Пребиваване

За да се класирате за студентско финансиране за семестриални такси и издръжка в Северна Ирландия, обикновено трябва да отговаряте на всички три условия за пребиваване. Това означава, че в първия ден на учебната година, в която започвате своето образование, трябва да :

– Сте пребивавали на територията на Обединеното кралство поне 3 години, непосредствено преди започване на курса;

– Притежавате британско гражданство или да имате статут на постоянно пребиваващ в Обединеното кралство;

– Живеете на територията на Северна Ирландия.

Дори и ако не отговаряте на всички тези критерии, все още можете да се класирате за стандартно студентско финансиране, което покрива само семестриалните такси за обучение. Посъветвайте се със Student Finance NI , или попитайте във вашия университет или колеж.

Предишно обучение

Ако сте учили и преди, това може да повлияе на допустимостта ви за студентско финансиране. Вие не може да получите финансова помощ, ако сте завършили висше образование в миналото и ако:

– Сте били финансирани от правителството докато сте следвали;

– Колежът или университетът, в който сте учили е получил финансиране от страна на правителството;

– Предишното ви образование е на същото или по-високо ниво от това, което искате да запишете сега.

Като цяло, ще имате право на финансова помощ за продължителността на курса плюс, ако е необходимо, за още една допълнителна година, в случай на прекъсване или преместване. Ако не сте сигурни за това, дали вашето предишно образование ще окаже влияние върху допустимостта ви за студентско финансиране, посетете местния офис на Student Finance NI , или попитайте в университета или колежа, в който сте се записали.

Вашата възраст

За да се класирате за Студентски заем, който да ви помогне с дневните разходи и тези по настаняване (наречен Студентски кредит за издръжка), трябва да са на възраст под 60 години, когато започвате курса на обучение. Няма горна възрастова граница за студентски заеми, които покриват само таксите за обучение.

На студентски заеми имат право студенти редовно обучение във Великобритания.

Ако сте студент в Северна Ирландия и посещавате курс за висше образование в частно заведение, трябва да сте наясно, че за някои частни институции, няма да получите пълно финансиране, покриващо цялата такса за обучение.

Можете да кандидатствате за студентски заем по няколко начина:

  • Чрез регистриране в уеб сайта и кандидатстване онлайн;
  • Като изтеглите и попълните копие на формуляр PN1 за кандидатстване за студентско финансиране;
  • Като поискате копие на формата за кандидатстване от вашето учебно заведение;
  • С вашия Национален осигурителен номер (NIN).

За да кандидатствате онлайн:

Ако заемът ви е за първата година, то тогава трябва да се регистрирате на официалния сайт на Student Finance NI.

Когато се регистрирате, ще ви бъде даден Референтен номер, след което трябва да си създадете парола и таен въпрос и отговор. Ще имате нужда от тях всеки път, когато искате да влезете в системата.

Само новите студенти, кандидатстващи за финансиране за първи път, трябва да се регистрират. Ако не сте от тях, можете да влезете с вашия съществуващ Референтен номер.

За да оформите кандидатурата си, след като сте се регистрирали I  влезли в системата, ще ви трябват:

– Информация за университета или колежа и специалността на обучение;

– Начална дата на курса;

– Банкова сметка;

– Национален Осигурителен Номер;

– Информация за текущите ви доходи (ако имате такива);

– Името и адреса на всеки, който ще предоставя информация в подкрепа на вашата кандидатура.

След като имате необходимата информация и документация, кликнете върху Apply for Student Support на началната страница на вашия акаунт, за да започнете да попълвате заявлението за студентско финансиране.

Отговорете внимателно на всички въпроси. Можете да попълните отделните секции на приложението в произволен ред и на базата на вашите отговори, приложението автоматично ще покаже всички допълнителни въпроси, на които може да се наложи да отговорите. В зависимост от вида на студентската финансова помощ, за която кандидатствате, може да се наложи вашите родители или партньор също да трябва да отговорят на някои въпроси.

Подаване на вашата кандидатура

След като сте отговорили на всички въпроси, ще видите оценка на студентското финансиране, което имате право да получите.

Когато подадете кандидатурата си, ще видите всички документи, които трябва да изпратите преди да бъде обработена тя.

Вие ще бъдете помолени да посочите кои точно документи ще изпратите, за да докажете своята самоличност, финансовите обстоятелства и друга информация. Трябва да впишете и адреса, на който след това да ви бъдат върнати документите.

Какво се случва след това?

Кандидатстването за студентско финансиране и подаването на заявление преминават през няколко етапа:

– Разглеждане на вашата кандидатура;

– Осигуряване на доказателства;

– Оценка и одобряване на кандидатурата ви;

– Регистриране и потвърждаване посещаемостта ви в колеж или университет;

– Получаване на финансирането.

Информацията, която предоставяте към вашето приложение и всички допълнителни доказателства, ще бъдат преразгледани от оценител на университетския съвет.

След като бъде взето решение, относно вашето право на студентско финансиране, вие ще получите писмо (Student Finance Entitlement), в което се потвърждава, или съответно – отхвърля, кандидатурата ви. Ако сте одобрен, от писмото ще разберете каква сума ще получите и кога.

Важно е да се отбележи, че датите на плащане, зависят от това, кога сте се записали за обучение.

Колко време отнема получаването на финансовата помощ?

Можете да очаквате да получите писмо между шест и осем седмици след като подадете молбата си. Макар че, може да се наложи да чакате и по-дълго, ако ви бъде поискана допълнителна информация или доказателства.

По всяко време можете да проверите развитието на вашата кандидатура чрез вашия онлайн акаунт.

Когато се записвате за първия семестър от началото на курса, трябва да занесете и писмото(Student Finance Entitlement) от Student Finance NI. Вашият колеж или университет ще потвърди вашето присъствие пред институцията, отпускаща финансовата помощ.

Когато потвърждението е получено, следва вашият Национален осигурителен номер (NIN) да бъде проверен от Министерството на труда и пенсиите.

Можете да очаквате превод на сумата по вашата сметка в рамките на 5 дни от датата, на която започва вашият образователен курс.

Категории