Имиграция и работа Ревюта на професии

Консултант в транспортна агенция

За работата:
Консултантите в транспортни агенции съветват клиентите относно бизнес ваканционни пътувания, и продават транспортни пакети. Те може да работят в high street travel agency или в call centre. Те може да работят за:
• големи транспортни компании, които работят като агенти за множество и различни ваканционни пакети, или като доставчици на транспорт;
• малки независими компании, които са специализирани в определени местонахождения или видове ваканционни пътувания, като пътешествия за развлечение или организиране на определени мероприятия;
• компании, които са и тур оператори.
Работата включва:
• разговор с клиентите, за да разберете какъв вид почивка предпочитат;
• помагане на клиентите да намерят подходящ ваканционен пакет или да планират самостоятелно пътуване, маршрут и настаняване;
• проверка наличността на избраната ваканция чрез проверка по телефон или компютър;
• правене на резервации чрез компютърна система;
• консултация относно паспорти, транспортни застраховки, визи и ваксинации;
• консултация относно наемане на автомобили и екскурзии;
• събиране на депозити и попълване на формуляри за резервации;
• свързване с клиентите при пристигане на билетите им и събиране на крайните вноски;
• информиране на клиентите при евентуални промени, като отмяна на полети и организиране на алтернативни приготовления;
• работа с жалби.

Работно време:
Като консултант в транспортна агенция, най-вероятно ще работите 35 до 40 часа седмично повече от пет дена, обикновено между понеделник и събота. Може да работите и почасово.
Голяма част от времето си ще прекарате зад гише или бюро, като работите или директно с клиентите, или по телефона. От вас ще се очаква да имате спретнат вид и най-вероятно ще ви бъде дадена униформа.
Вашият работодател може да организира кратки визити до курорти в чужбина, за да подобри познанията ви относно ваканциите, които организирате.

Умения и интереси:
За да бъдете консултант в транспортна агенция, трябва:
• да обичате да служите на обществото и работата с клиенти;
• да се интересувате от пътешествия и да имате познания върху географията;
• да умеете да работите под напрежение в натоварените часове;
• де сте организиран(а);
• да умеете да разговаряте по телефона и да имате силни комуникативни качества;
• да притежавате усет за продажби, както директни, така и по телефона;
• да имате добри компютърни познания;
• да умеете да изчислявате цени и да работите с пари в брой;
• да работите добре в екип.

Назначаване:
Най-често срещания способ за намиране на работа от този вид е да си намерите работа в транспортна агенция и да се обучавате по време на работа. Най-вероятно няма да ви е необходима някаква определена квалификация, въпреки че има голяма конкуренция за подобен вид работа, така че GCSE (A-C)/S grade (1-3) в предмети, като математика, английски език и география, може да е предимство. Най-важното нещо е да успеете да покажете на работодателите, че сте ентусиазиран(а) и притежавате необходимите лични качества и умения за професията.
Ще ви бъде от полза ако притежавате опит в работата с клиенти или продажбите. Владеенето на чужди езици също може да ви помогне.
Съществуват редовни курсове на обучение в колежите, на които може да се запишете преди да потърсите подобна работа. Те не са задължителни, но могат да ви дадат предимство пред някои работодатели. Съответните курсове включват:
• BTEC First Diploma в областта Travel and Tourism;
• BTEC National Diploma в областта Travel and Tourism;
• BTEC HNC/HND в областта Travel and Tourism Management;
• образователно квалификационни степени в областта на транспорта и туризма.
В професията може да се навлезе и чрез програма за чиракуване (apprenticeship). Субсидирането на apprenticeship е възможно за 16-24 годишните кандидати, както и за някои над 25 години. За повече информация, посетете www.apprenticeships.org.uk. За информация относно apprenticeship в други части на Великобритания, посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.

Обучение:
Най-вероятно ще започнете като стажант консултант и ще получите обучение по време на работа от работодателя си. Началото обикновено е кратък встъпителен курс. В последствие може да ви изпратят на допълнителни специализирани курсове и образователни визити.
Освен това, може да се подготвите за Certificate в областта Travel (Travel Agents) level 2 и 3. Свържете се с TTC Training или посетете техния уебсайт, за да получите информация за одобрените колежи, предлагащи този сертификат.
Travel Training Programme, която представлява TTC Training apprenticeship scheme, включва професионални разпределения в рамките на индустрията, които са част от структурирано обучение, водещо до NVQ level 2 и 3 в областта Travel and Tourism, или SVQ level 2 и 3 в областта Travel Services.
Може да се сдобиете с квалификации в областта на услугите или администрацията.

Възможности:
Консултантите от този вид работят за транспортните агенции във Великобритания. Транспортни агенции се срещат от малки, независими агенции до големи агенции, които маже да имат множество клонове.
Възможностите за професионално повишение се различават между различните работодатели. В малките фирми съществуват малки или никакви възможности за повишение. Големите агенции може да предложат повишение до по-висши постове, като управител на клон. Може да се наложи да се местите от един в друг клон, или от един при друг работодател, за да се издигнете.
Някои консултанти може да предприемат друга работа в областта на туризма, като куриер или представител на курорт.

Годишен доход:
Стажантите може да печелят около Ј10,000 годишно, въпреки че тази сума ще бъде по-малка за чираците. Консултантите обикновено печелят между Ј12,000 и Ј16,000 годишно.
Консултантите обикновено получават комисионни въз основа на постигнати резултати. Те може да получат и отстъпки за почивки.

Повече информация:
TTC Training
The Quayside
4 Furnival Road
Sheffield
S4 7YA
Tel: 0800 915 9396
http://www.ttctraining.co.uk

Springboard UK Ltd
http://www.springboarduk.org.uk

People 1st
2nd Floor
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge
Middlesex
UB8 1LH
Tel: 0870 060 2550
http://www.people1st.co.uk

Institute of Travel and Tourism
PO Box 217
Ware
Hertfordshire
SG12 8WY
Tel: 0870 770 7960
http://www.itt.co.uk

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории