Имиграция и работа

Наемане на работа

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

Вие имате пълното право да се присъедините към даден професионален съюз и не трябва да ви бъде отказвана работа, да ви уволняват, обезпокояват или посочват за съкращение защото сте член, или възнамерявате да станете член, на даден професионален съюз.

Също така, вие имате правото да не се присъедините към даден професионален съюз и не трябва да ви бъде отказвана работа, да ви уволняват, обезпокояват или посочват за съкращение защото сте отказал(а) да станете член.
Член на даден професионален съюз има право да взема участие в профсъюзните дейности, например, набирането на членове, правенето на подписки и посещението на срещи. Всяка форма на индустриална дейност – например, вдигането на стачка – не се счита за дейност на професионалния съюз.
Дейностите на професионалния съюз трябва да се състоят или извън работните часове, или в уговорено с работодателя време. Служителят няма право това отсъствие от работа да му бъде заплатено, освен ако договора не го позволява.
Повече информация и съвети можете да получите от Trades Union Congress (020 7636 4030).

НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Работодателите имат правото да наблюдават следните действия на служителите си:
• кореспонденцията по пощата;
• телефонните разговори;
• факсове;
• e-mail;
• употреба на internet;
• поведение на работното място.
Наблюдението е законно позволено ако:
• наблюдението е свързано с бизнеса на работодателя;
• комуникационната система е прeдоставена за частична или цялостна употреба във връзка с дейността на работодателя;
• работодателят е положил необходимите усилия да информира ползвателите, че кореспонденцията им ще бъде преглеждана.
По принцип, работодателят трябва да има кодекс или политика за наблюдение. Ако това е договорено със служителите, то може да формира част от трудовия договор и да бъде база за дисциплинарни действия.
Някои работодатели наблюдават служителите без да ги предупреждават – например, чрез скрити камери или аудио устройства. Това много рядко може да бъде законно и според законът за защита на данните тайното наблюдение на личните пространства на работното място, като тоалетните на персонала, не трябва да бъде позволено, освен ако не става въпрос за сериозно криминално престъпление, като пласиране на наркотици. Ако смятате, че работодателят ви наблюдава по непозволен начин, можете да се свържете с Information Commissioner (01625 545 745 или да посетите www.informationcommissioner.gov.uk), за да разберете дали работодателя ви изпълнява задълженията си по силата на закона за защита на данните. Тази услуга не се заплаща. Ако Commissioner реши, че работодателят не спазва закона, могат да бъдат отправени препоръки и предупреждение към него. Information Commissioner не може да ви даде компенсация.

РАБОТА В НЕДЕЛЯ

Магазинерите (включително и работниците в букмейкърските кантори) имат определени права относно работата в неделя.
Служителите с други професии не се считат за магазинери и не са защитени от работа в неделя. Такива са служителите в кръчми, ресторанти и кафенета.
Магазинерите имат същите права по силата на закона за Здравето и безопасността относно работното време, правото на почивки, като всички останали работници.

 

 

 

 

 

Категории