Пазаруване

Покупки по интернет, телефон и пощата

Стоките, които са купени по следния начин се считат за „дистанционни продажби“:
• чрез телефон или факс;
• по пощата;
• по електронен път чрез internet, e-mail или дигитална телевизия;
• чрез канал за продажби или телетекст;
• от каталог;
• чрез вестник или списание.
Ако направите покупка от великобритански търговец по някой от горепосочените начини, имате допълнителни права от тези, които имате при пазаруване от магазин. Такива са:
• да ви бъде дадено името и адреса на търговеца;
• да ви бъде дадена цената на стоките, включително и данъци, и доставни такси;
• да ви бъде даден период на изчакване в рамките на 7 работни дни и информация относно правото ви на анулиране;
• да получите стоките в рамките на 30 дена;
• да запазите или да се отървете от стоките, които са получени, но не са били поръчани. Ако продавача настоява да направите плащане за непоискани стоки, не е необходимо да ги плащате или връщате.
Ако използвате кредитна карта за покупка по един от тези начини, получавате и специална защита срещу измамна употреба на кредитната ви карта.
Пристигна лично писмо, според което съм спечелил парична награда от лотарията. Как мога да разбера дали е истинско или не?
Ако неочаквано откриете, че сте спечелил награда от лотария, томбола или друг вид промоция, трябва да бъдете подозрително настроен. Докато някои от тези начини са истински, някои от тях са нечестни опити да се доберат да парите ви. Много лотарии и томболи са измамно създадени. Обикновено седалищата им са разположени извън Великобритания, въпреки че могат да използват великобританските Пощенски служби.
Повече информация можете да получите от уебсайтът на Office of Fair Trading (www.oft.gov.uk).

Покупки по internet
Когато правите покупки по internet от великобританска компания, имате същите права, както когато пазарувате от магазин.
Освен това имате и допълнителни права, включително и:
• ясна информация преди да вземете решение за покупка, включително и името на продавача, цената на стоките, други „екстри“, като VAT (Value Added Tax) (данък върху повишението с стойността на даден артикул по време на производството му) или доставни такси. Ако платите дадена сума преди да ви е доставена стоката, продавачът трябва да ви предостави и пълния си адрес на кореспонденция, или чрез писмо, факс, e-mail, или чрез информация в уебсайта. и
• отмените поръчката си по всяко време в рамките на 7 работни дни след получаването на стоките и да си получите парите обратно, въпреки че може да се наложи да заплатите за връщането им. Не можете да направите анулиране, ако стоките са направени по поръчка, стоките са нетрайни, става въпрос за вестници, софтуерни, аудио или видео записи, които не са били разопаковани. и
• стоките да са ви доставени ви рамките на 30 дена от поръчката, освен ако не сте се споразумели за нещо друго с продавача. Ако на по-късен етап продавача осъзнае, че не може да направи доставката в рамките на уговорения период, той трябва да ви даде възможност за анулиране или връщане на дадената от вас сума. и
• защита от измама, ако сте платил(а) чрез кредитна, дебитна или стокова карта. Ако някой използва картата ви по измамен начин, можете да анулирате плащането, а издателя на картата трябва да ви възстанови парите по сметката.
Тези права не са в сила при купуването на:
• финансови услуги, като застраховка или банкиране;
• споразумение за съвместно използване на компютър (въпреки че има други закони за защита на подобна съвместна покупка);
• услуги като жилищно настаняване, кетъринг или ваканционни услуги, които сте поръчал(а) за определена дата;
• стоки на търг.
Ако стоките са повредени по време на доставката, или са коренно различни от даденото ви описание в уебсайта, вие имате право да си поискате парите обратно, включително и всички пощенски разходи и разходи по пакетирането. Периодът за връщане на стоки не се отнася за дефектните такива, но все пак трябва да се свържете с продавача в рамките на разумен период от време.

Повече за електронната търговия
Като допълнение към гореспоменатите права, съществуват други права, които се отнасят за търговците, които използват електронната търговия, която включва продажба чрез e-mail, internet, телевизия, или чрез изпращане и получаване на писмена информация чрез мобилен телефон. Всички великобритански търговци трябва да спазват тези правила, дори и клиента да се намира в друг европейски щат при покупката на стоките или услугите. Съществуват няколко изключения (например, залози и лотария), но като цяло всички електронни рекламни материали трябва да съдържат определена информация и да бъдат точно представени. Например, трябва търговеца да е уведомен за това кой изпраща съобщението, а на вас трябва да ви бъде даден постоянен и лесен достъп до името на търговеца, адреса на кореспонденция и e-mail адреса. Трябва да е ясно дали в цената на стоките са включени данъците и доставните такси. Обикновено, търговеца трябва да ви предостави удобство, с което да можете да идентифицирате и поправите някакви евентуални грешки при съставянето на поръчката.
Съществува доброволна програма за членство, наречена Euro-label, за търговците по територията на Великобритания, които използват уебсайтове за продажбата на стоки и услуги. Нейните членове трябва да спазват кодекс на управление и, ако имате противоречия с търговец, който е член, можете да използвате Euro-label програмата за разрешаване на спорове. Можете да ги намерите на www.euro-label.com.

Какво се случва, когато поръчаните по пощата стоки не пристигнат
Ако стоките не бъдат доставени до уговорената дата, или в рамките на 30 дена, вие имате право да анулирате поръчката и да си вземете парите обратно.
Ако сте платил(а) за стоките предварително и продавача е фалирал, можете да си получите обратно парите, ако продавача е член на Mail Order Protection Scheme (MOPS: 01628 641930; www.mops.org.uk) или Periodical Publishers Association (PPA: 020 7404 4166; www.ppa.co.uk). Проверете дали рекламата не носи логото на някоя от тези асоциации. Ако го носи, изпратете писмо до рекламния мениджър на публикацията, като му дадете името и адреса на продавача, датата на публикуване на вестника или списанието, дата на вашата поръчка, каква сума сте платил(а) и кратко описание на предприетите от вас действия.

Кой може да помогне?
Много големи компании, които осъществяват продажбите си чрез каталози, принадлежат на Mail Order Traders’ Association (MOTA: 020 7735 3410), а нейните членове трябва да спазват определен практически кодекс. MOTA организира и самостоятелна арбитражна програма, която можете да използвате, ако не можете да разрешите проблема директно с търговеца. Заплаща се малка такса за употреба на програмата, въпреки че тя ще ви бъде върната, ако арбитража отсъди във ваша полза. Много компании, които рекламират чрез директен маркетинг, който включва читателски и музикални клубове, благотворителни дружества, асоциации за мониторинг и компании, които рекламират чрез вестници и списания, принадлежат на Direct Marketing Association (DMA: 020 7291 3300; www.dma.org.uk). DMA организира и самостоятелна арбитражна програма, която можете да използвате, ако не можете да разрешите проблема директно с търговеца. Заплаща се малка такса за употреба на програмата, въпреки че тя ще ви бъде върната, ако арбитража отсъди във ваша полза.
Всички рекламни материали в пощите на Великобритания трябва да бъдат законни, благоприлични, честни и истински. Ако смятате, че дадена получена по пощата реклама, описва по измамен начин определени стоки и услуги, с цел да ги продаде, трябва да се свържете с Advertising Standarts Authority (ASA: 020 7492 2222; www.asa.org.uk).
Direct Selling Association (DSA: 020 7497 1234) се занимава с всички видове директни споразумения за продажби, направени по домовете. По силата на Потребителския кодекс на DSA, нейните членове трябва първоначално да представят на клиентите 14-дневен период на изчакване. Това е в сила, независимо от това дали клиента го е поискал от продавача и независимо от стойността на продукта. Можете да проверите дали дадена фирма е член на DSA, като погледнете в техния уебсайт (www.dsa.org.uk). Ако не сте успял(а) да разрешите проблема с продавача, DSA имат самостоятелна процедура за подаване на жалби. Въпреки че решението има обвързващо действие върху продавача, това не може да ви спре да предприемете законни действия.

Категории