Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ Право на работа: Други статии

Полагане на доброволен труд

Доброволците са хора, които се трудят доброволно без да очакват нищо в замяна. Като доброволец може да работите директно с хора и деца в нужда, за благотворителна организация или за частна компания. Нещата, които може да вършите като доброволец са разнообразни и зависят от това къде ще полагате доброволен труд.

Правата ви като доброволец

Повечето хора, които полагат доброволен труд го правят без договор за назначаване и нямат правата на работниците и служителите. Доброволците получават само писмено споразумение, което обяснява:

  • Какво наблюдение и помощ ще получават докато вършат работа;
  • Какво обучение ще преминат;
  • Дали са застраховани от работодателя на организацията/компанията и дали имат public liability insurance;
  • Правилата за здраве и безопасност;
  • Какви разходи покрива организацията/компанията.

Това споразумение не е задължително и може в някои случаи да не получите такова. Повечето благотворителни организации ще ви дадат споразумение, но трябва да сте на ясно, че то не формира договор между двете страни и няма силата на трудов договор.

За повече информация по темата може да посетите сайта на NCVO (National Council for Voluntary Organizations).

Заплащане и разходи

Доброволният труд не се заплаща, но може да получавате пари, с които да покриете някои свои разходи свързани с работата ви като доброволец. Предимно тези разходи са за храна, напитки, пътни и ако ви е необходимо някакво специално оборудване.

Ако работите доброволно, но получавате парично възнаграждение за това, то в такъв случай може да се водите работник или служител, а не доброволец. В това число влиза и доброволен труд, за който са ви обещали платена работа в компанията след определен период от време. Ако може да се класирате като работник или служител вие имате права, определени със закон, като например право на минимална работна заплата.

Кои хора могат да полагат доброволен труд?

Възрастови ограничения.

Хора от всякаква възраст могат да работят доброволно. Някои организации обаче не приемат или не предлагат застраховка на лица под 16 години и на пенсионери над 80 годишна възраст. Деца под 14 години не могат да полагат доброволен труд за организации с нестопанска цел.

Хора на възраст над 50 години могат да намерят възможности за доброволна работа чрез програмата за доброволен пенсионерски труд (Retired and Senior Volunteering Programme).

Хора на социални помощи.

Хората, които са на социални помощи и искат да полагат доброволен труд могат да го направят и да продължат да получават помощите, стига да не нарушават условията за тяхното получаване.

Криминално проявени лица.

Криминално проявените също имат правото да полагат доброволен труд, стига обвинението, по което са били съдени да не е пряко свързано с работата, която ще извършват.

Ако ви се налага да работите с деца или пенсионери може да ви направят проверка на досието (DBS Check) и ако то не е чисто може да не ви го позволят.

За да намерите места, където да полагате доброволен труд, може да посетите сайта на Do-It, да се свържете с местния център за доброволци или като отидете в Бюрото по труда (Jobcentre Plus), където може да се запишете в програмата за доброволен труд „Work Together”.

Категории