Имиграция и работа: Правна помощ

Права на назначения

Правата ви на работното място ще зависят от:
• вашите установени със закон права – правата, които имате по закон; и
• трудовият ви договор.
Трудовият ви договор не може да отнеме законните ви права. Така че ако, например, ако имате договор, според който имате право само на две седмици платен отпуск всяка година, при условие че по закон работниците имат право на четири седмици годишен платен отпуск, тази част от договора ви е невалидна, но правата ви по закон (в случая – на четири седмичен отпуск) са си в сила.
Ако договорът ви дава повече от законните ви права – например, пет седмичен годишен платен отпуск – тогава е в сила вашия договор.

Работници, които нямат установени със закон права

Не всеки има право на тези законоустановени права. Такива са:
• тези, който не са назначени от работодател – например, работници към агенция или лицата, работещи на свободна практика (freelancers), самонаетите лица (self-employed), обучаващите се (trainee), временни/нещатни работници (casual workers) . Все пак, някои от тях имат някои права, като: инимална работна заплата (не се отнася за всички), ограничения на работното време и други здравнословни мерки и мерки за безопасност;

• работници, които обикновено работят извън Великобритания;
• членове на полицейската служба. Обаче, тези членове са под крилото на закона за дискриминацията;
• членове на въоръжените сили. Обаче, тези членове са под крилото на закона за дискриминацията;
• морски търговци и рибари;
• работниците по вътрешните водни пътища и езера нямат право на платен отпуск или ограничения на законните работни часове, така че трябва да разчитат на договорите си;
• стажантите по медицина нямат право на платен отпуск, въпреки че сега имат ограничения върху законните работни часове. Що се касае за правото им на почивка, трябва да разчитат на договорите си.

Права по силата на трудовия договор

Трудовият договор представлява споразумение между вас и работодателя ви. Той може да бъде под формата на писмено или устно споразумение. Нещо повече, трудовият договор ще включва и „обичайни“ клаузи и клаузи „от практиката“. Става въпрос за това, как, обикновено, се правят нещата на работното място – например, ако работодателя винаги дава на служителите си почивен ден през август. Независимо че не е споменато в писмения договор, този факт ще оформи част от договора, защото е обичайна практика. Ако писменият договор твърди нещо, но на практика всички служители правят нещо друго със знанието на работодателя, „обичая и практиката” ще оформят договора вместо писменото споразумение.

Даден професионален съюз може да е постигнал споразумение с работодателя относно работните условия. Най-вероятно това споразумение ще оформи част от договора, особено ако преговорните условия са по-изгодни от предишните.

Родителски права на работното място

Работещите родители имат правото на:
• платено и неплатено майчинство (отпускът по майчинство е 52 седмици – 26 седмици обикновен и 26 седмици допълнителен); Правото на платено майчинство (39 седмици) съществува, ако жената е работила през последните 26 седмици преди раждането.
• платено бащинство (2 седмици, в Англия);
• платено или неплатено отсъствие поради осиновяване;
• изискване за гъвкаво работно време.
Тези права са в допълнение на правото им на:
• неплатен родителски отпуск за родителите на деца под 5 годишна възраст;
• неплатен отпуск за грижи на зависими от тях хора.

Работа в неделя

Работещите в магазини с големина над 280 кв. метра (включително и работниците в букмейкърските кантори) имат определени права относно работата в неделя.
Служителите с други професии не се считат за магазинери и не са защитени от работа в неделя. Такива са, например, служителите в кръчми, ресторанти и кафенета и др.
Магазинерите имат същите права по силата на закона за Здравето и безопасността относно работното време, правото на почивки, като всички останали работници.

Незаконни трудови договори

Някои трудови договори биха били незаконни ако:
• служителят взима част или цялата си заплата „на ръка” и
• не се плащат данъци и осигуровки (National Insurance Contributions) и
• служители знаят, че им се заплаща по този начин, за да се избегне изплащането на данъци и осигуровки.

Категории