Author - Модератор

Ревюта на професии

Професия „Тапицер“

 За работата: Тапицерите подплътяват и покриват мебели, като столове, канапета. Има два вида дейност: • производство – работа във фабрика, цялостно тапициране...

Имиграция и работа

Au Pair

Au Pair e програма, според която млади хора от определени страни могат да пребивават в Обединеното кралство, за да научат английски език, като пребивават в...

Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Как да разрешаваме проблемите на работното място

Ако имате проблеми в службата, съществуват множество различни способи, както официални така и неофициални, чрез които можете да разрешите проблема. Какъв е...

Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Парично обезщетение при съкращение

Паричното обезщетение при съкращение е компенсация за работата на даден служител. Ако имате право на такова обезщетение, можете да го получите от работодателя...

Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Отправяне на жалба до работодател

Процедурата за подаване на оплаквания ви позволява да споделите притесненията си относно работата, условията или начина, по който работодателя или останалите...

Категории

Популярни