Имиграция и работа Необходими документи за работа - общ преглед Работа като висококвалифициран специалист - highly skilled

Практикуване на професията „оптик“ в Обединеното кралство

В Обединеното кралство  професиите „оптик“ и „оптометрист“ се направляват от General Optical Council. Всички квалифицирани специалисти трябва да бъдат регистрирани при тях. Нелегално и наказуемо от закона е когато някой  практикува без регистрация в GOC.

Пълен регистрант

Tова са хора които са напълно квалифицирани да практикуват в UK. При регистрация,  регистрационният им номер им започва с 01- за оптометрист и D-  съответно за оптик. Практикуващите регистранти са преминали успешно одобрените от GOC тестове за квалификация за оптометристи и оптици. Показали са документ доказващ, че имат необходимото образование, изпълнение на работата както и ръководство според определените стандарти за това и са способни да практикуват в Обединеното кралство.

Какво получава един Пълен регистрант? 

– Сертификат с официален личен GOC регистрационен номер (01- или D-)

– Бюлетин на GOC (три пъти годишно)

– Предизвестие за подновяване на регистрацията

– Достъп до секцията за регистранти в сайта на GOC

Какво се случва, ако не сте регистрирани?

– Нарушавате закона и може да бъдете осъдени

– Няма да имате застраховка за обезщетение

Чуждестранни  кандидати за регистрация

GOC регистрират и хора, които не са от Обединеното кралство, но искат да практикуват там и имат съответната квалификация. Практическият опит и квалификацията на кандидатите се оценяват от подкомитет който се занимава специално с това и решава дали кандидатът е годен да практикува в UK. Има два типа за регистрация, според това дали кандидатът е с квалификация от държава в Европейския съюз (EU) и Европейската икономическа общност (EEA) и за кандидати извън ЕEA. Ние ще се спрем само върху информацията за кандидати от EU, тъй като сме сред тях. Те могат да кандидатстват за взаимно признаване (mutual recognition) на тяхната квалификация. Ако нямате необходимите знания или опит да практикувате в UK, от GOC може да ви помолят да изкарате обучение за период до 1 година. Това се нарича „период на адаптация“ (adaptation period). Ако го завършите успешно, тогава може би ще сте приемливи за регистрация и да практикувате в Обединеното кралство.

Какво трябва да направя?

– Свържете се  с Chetna Malvi (cmalvi@optical.org) за EU application form. (Другите необходими формуляри , както и допълнителна информация, може да намерите и на този линк.)

– Върнете попълнените формуляри на адрес: Education team, General Optical Council, 41 Harley Street, London W1G 8DJ.

– Подкомитетът ще реши дали вашето образование и опит е равен на стандартите в UK. Ако има значими разлики, трябва да изкарате период за адаптация.Ако покривате стандарта името Ви ще бъде добавено в регистъра като пълен регистрант.

Категории