Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Борсов агент”

За работата:
Борсовите агенти управляват инвестициите на отделните клиенти, компании и други големи организации. Те купуват и продават акции, дялове и други финансови продукти, за да постигнат възможно най-добрата възвръщаемост за клиентите си. Като борсов агент, вие трябва да предлагате три вида услуги:
• Дискретност – управление на инвестициите на всички ваши клиенти и вземане на решение от тяхно име;
• Консултация – консултиране на клиентите относно различните варианти на инвестиране;
• „само изпълнение” – купуване и продаване само въз основа на инструкциите на клиента, без да се дава съвет.
Може да специализирате в един вид услуга или да предлагате и трите вида. Независимо от видовете услуги, работата ви ще бъде:
• Управление и преглеждане на инвестиционното портфолио на клиента;
• Проучване на финансовите пазари, близка работа с тази на инвестиционните аналитици, които докладват как се справят компаниите и пазарите;
• Отговор на потребителски въпроси;
• Информиране на клиентите относно техните инвестиции;
• Инструктиране търговците на стоковата борса да постигнат най-добрите цени на пазара;
• Пласмент на услугите към нови клиенти.
В по-големите компании, вие може да специализирате в инвестиране в определени пазари, като технология или финанси, или в специфични региони, като Далечния Изток. Ако работите за частни индивидуални клиенти, вие може да станете известен(известна) като инвестиционен мениджър.

Работно време:
Може да работите продължителни часове, от понеделник до петък. Лондонската стокова борса отваря в 8am, така че обикновено трябва да сте зад бюрото си до 7am и да останете докато търговския отдел затвори (обикновено около 6pm). Ако работите със стоки за широко потребление или с пазари от Далечния Изток, работните ви часове може да са по-дълги и нередовни. По-всяка вероятност ще работите в голям офис и ще прекарвате по-голямата част от времето си пред компютъра или на телефона. Обстановката може да бъде шумна и натоварена.

Умение и интереси:
Ще са ви необходими:
• Способност за разбиране и анализиране на сложна информация;
• Добри комуникативни способности;
• Добри математически и IT способности;
• Самоувереност и способност за взимане на решения;
• Спокойствие при натоварена обстановка;
• Способност за самостоятелна и работа в екип;
• Предприемчивост и решителност;
• Внимание към детайлите;
• Добра преценка на риска;
• Честност и заслуги за доверие.
Склонност към чужди езици, особено немски, японски, френски и руски, могат да бъдат предимство ако желаете да работите с чуждестранни клиенти и пазари.

Назначаване:
Не съществуват точно определени квалификации за борсов агент, въпреки че повечето работодатели ще очакват от вас да имате образователно квалификационна степен (обикновено от клас 2:1 или повече). Вашата степен може да бъде от всякакъв предмет, но икономика, бизнес, финанси или счетоводство могат да ви дадат предимство. Проверете в университетите и колежите за точните кандидатски изисквания. Ако вашата степен не е свързана с бизнеса, вие ще трябва да покажете, че разбирате по какъв начин работят финансовите пазари. Може да ви е от полза ако придобиете опит в инвестиционна банка или подобна организация. По всяка вероятност ще започнете като стажант в инвестиционна банка или фирма за борсови агенти. Обаче, много компании имат процес за набиране на персонал, към който се отнасят няколко теста и интервюта. Все по-често работодатели имат изисквания за следдипломни квалификации, като MS или MBA. Може да станете и стажант след придобиването на опит като инвестиционен администратор или инвестиционен аналитик.

Обучение:
Всеки борсов агент трябва да бъде регистриран като „оторизирана личност” от Financial Services Authority (FSA). За да се регистрирате, трябва да издържите съответния изпит, одобрен от FSA. Посетете уебсайта на Financial Services Skills Council, за да видите пълния списък на съответните изпити. Ще се обучавате по време на работа и ще учите за FSA одобрена квалификация или от Securities and Investments Institute (SII), или от United Kingdom Society of Investment Professionals (UKSIP). Може да се подготвите за някоя от следните квалификации:
• SII Certificates в областта Investment Management, Securities или Financial Derivatives;
• UKSIP Investment Management Certificate.
С придобиването на повече опит (обикновено около 3 години), може да се подготвите за по-напреднали професионални квалификации, като:
• SII Diploma;
• Chartered Financial Analyst (CFA) чрез UKSIP.
Освен това, ще ви е необходимо продължително обучение по време на кариерата ви, за да бъдете винаги в крак с новите процедури и норми. Проверете в уебсайтовете на SII и UKSIP за подробна информация относно техните квалификации. Опитните финансови консултанти могат и да дават инвестиционни консултации, и да управляват портфолиото на своите клиенти, ако притежават необходимото обучение, като Diploma в областта Financial Planning.

Възможности:
Може да работите за борсови фирми, инвестиционни или частни банки. Повечето работни позиции са в Лондон, но съществуват възможности и в други градове на Великобритания. Свободните позиции може да бъдат обявени във финансовите страници на националната преса и чрез специализираните финансови уебсайтове и агенции за набиране на персонал. С придобиването на опит, може да станете счетоводен или фондов мениджър. Повишението зависи от индивидуалните резултати. Може да решите да основете и собствена борсова фирма. Някои борсови агенти заминават на работа в чужбина в големи финансови центрове.

Годишен доход:
Стартовите заплати са в рамките от £24,000 до £35,000 годишно. Опитните борсови агенти могат да печелят £45,000 до £80,000. Някои борсови агенти печелят над £150,000 годишно. Освен това, борсовите агенти често се награждават с бонуси въз основа на лични или организационни постижения.

Повече информация:
Financial Services Authority
25 The North Colonnade
Canary Wharf
London
E14 5HS
Tel: 020 7066 1000
http://www.fsa.gov.uk

Financial Services Skills Council
51 Gresham Street
London
EC2V 7HQ
Tel: 0845 257 3772

Securities & Investment Institute (SII)
Centurion House
24 Monument Street
London
EC3R 8AQ
Tel: 020 7645 0680
http://www.sii.org.uk

UK Society of Investment Professionals (UKSIP)
90 Basinghall Street
London
EC2V 5AY
Tel: 020 7796 3000
http://www.uksip.org

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории