Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Ветеринарен лекар”

Какво представлява работата:
Ветеринарните лекари се грижат за здравето и доброто състояние на животните. Повечето работят на обща практика, с домашни животни, животни във ферми и зоологически градини. Като ветеринарен лекар на обща практика, обикновено ще:
• Диагностицирате и лекувате болни и ранени животни;
• Оперирате болни или ранени животни;
• Правите рентгенови снимки, лабораторни изследвания и ултразвукови скенери;
• Осигурявате последващи грижи за приходящите пациенти;
• Провеждате редовни здравни консултации, ще правите ваксинации и ще съветвате собствениците относно необходимите грижи и начин на хранене на техните любимци;
• Преглеждате фермерски животни и консултация относно спиране на определена болест;
• Кастрирате животни;
• Провеждате евтаназия на неизлечимо болни, тежко ранени или нежелани животни;
• Надзиравате ветеринарните медицински сестри и поддържащия персонал;
• Водите досиета на леченията, които сте провели.
Може също да инспектирате хигиената и стандартите за полагане на грижи в зоологически градини, кучкарници, скотовъдни ферми, конюшни, магазини за домашни любимци и пазари за едър добитък. Някои ветеринарни лекари работят на пълен работен ден за DEFRA или в Veterinary Field Service (VFS), или Veterinary Investigation Centre (VIC), където помагат за контролиране на болестите по животните и защита на публичните здравни интереси.

Какво е работното време и условията на труд:
Ще работите на смени, за да осигурявате 24-часово покритие, 7 дни в седмицата. Повечето лечения ще се провеждат в хирургия, но може да се наложи да пътувате, за да лекувате по-големите животни във фермите или други предприятия. Може да работите по всяко време на деня и нощта, понякога при неприятни условия или стресиращи обстоятелства.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• Интерес в благосъстоянието на животните без да бъдете прекалено сантиментални;
• Желание за продължително и трудно обучение;
• Високо ниво на научни способности;
• Желание да работите дълги и извънредни часове;
• Физическа издръжливост, практически умения и добри наблюдателни способности;
• Способност да взимате трудни и нестандартни решения;
• Настоятелен подход за прилагане на законите за публичното здраве и хигиена;
• Търпелив, чувствителен и съчувствен подход към собствениците на животни;
• Мениджърски и бизнес умения за ръководене на ветеринарна практика.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
За да работите като ветеринар, трябва да сте регистрирани при Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS). За да се регистрирате, трябва да имате образователно квалификационна степен от ветеринарно училище в един от UK университетите, одобрени от RCVS, или еквивалентна чуждестранна квалификация, призната от RCVS. Посетете http://www.rcvs.org.uk/Templates/Int…p?NodeID=94984 за повече информация относно одобрените курсове. Вашата образователно квалификационна степен ще ви отнеме 5 години на обучение (6 години в Cambridge) и ще съдържа както клинично, така и практическо обучение. За да ви приемат в курс за образователно квалификационна степен, обикновено ще ви са необходими:
• Пет GCSEs (A-C), включително английски език, математика, химия, биология и физика (или combined science, double award);
• Поне три A levels (AAB), включително химия и едно или две от биология, физика или математика.
Проверете в университетите за точните кандидатски изисквания. Освен това, ще ви е необходим известен практически опит във ветеринарна практика, както и в работата с живи животни в скотовъдна ферма или друга работа с животни. По всяка вероятност ще ви е необходима шофьорска книжка. Ако имате first или upper second class honours degree в областта на научен предмет, може да ви освободят от част от ветеринарния курс.

Какво допълнително обучение и развитие можете да предприемете:
Първата година след квалификацията като ветеринарен лекар е известна като Professional Development Phase http://www.rcvs.org.uk/Templates/Int…ntNodeID=94964, по време на която от вас ще се очаква да развиете вашите професионални и клинични умения. RCVS са организирали комбинация от Year One Competences, така че да можете да структурирате и запишете развитието си. След тази фаза от вас ще се очаква да продължите да поддържате уменията и познанията си на ниво чрез continuing professional development (CPD). Към начините да го постигнете се отнасят:
• Посещения на курсове и семинари, организирани от университетите, ветеринарни асоциации и търговски образователни центрове;
• Участие в неофициална мрежа от колеги (понякога известни като ‘learning set’);
• Вътрешно обучение;
• Надзираване на уговорени събития;
• Дистанционно обучение, включващо online учители и образователни групи;
• Лично самонасочено обучение, като актуални знания по ветеринарните журнали;
• Обучение за допълнителни квалификации, като RCVS сертификати и дипломи, и университетски следдипломни образователно квалификационни степени.
Може да се фокусирате върху лечението на определени животни, или да специализирате в области, като дерматология и кардиология, чрез придобиване на одобрена от RCVS следдипломна квалификация. Посетете http://www.rcvs.org.uk/Templates/Int…p?NodeID=94964 за повече информация. Ако работите с коне, може да се присъедините към British Equine Veterinary Association (BEVA), които предлагат множество еднодневни или двудневни CPD курсове и семинари, срещи и възможности за комуникация в мрежата. Посетете http://www.beva.org.uk/ за повече информация.

Каква заплата и други възнаграждения можете да очаквате:
Ново квалифицираните ветеринарни лекари могат да печелят около £30,000 годишно. Опитните ветеринари могат да печелят около £48,000. Висшестоящите партньори могат да печелят над £50,000, в зависимост от размера на практиката им. Работодателите може да осигуряват жилищно настаняване и транспорт.

Възможности:
Повечето регистрирани ветеринари в UK работят на обща практика и са самонаети. Има възможност да започнете като асистент в частна практика, да ви повишат до главен асистент и след 2-3 или повече години да си купите дал в практиката или да си устроите своя собствена. Може да работите и за зоологически градини, Royal Army Veterinary Corps, ветеринарни болници или ветеринарни общества, като RSPCA, PDSA, както и за Blue Cross. Може да се прехвърлите в областта на изследователската дейност или да предприемете образователна кариера в рамките на даден университет или изследователски център.

Повече информация:
British Equine Veterinary Association (BEVA)
Mulberry House
31 Market St
Fordham
Ely
Cambridgeshire
CB7 5LQ
Tel: 01638 723555
http://www.beva.org.uk

Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS)
Belgravia House
62-64 Horseferry Road
London
SW1P 2AF
Tel: 020 7222 2001
http://www.rcvs.org.uk

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории