Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Диетолог”

За работата: Диетолозите съветват и обучават хората относно ефектите на храната върху хранителния режим и здравето. Като диетолог в NHS, вие ще бъдете част от болничен или обществен диетичен и хранителен екип с други здравни професионалисти. Работата ви може да включва: • развитие на проекти за подобряване храненето в обществото; • насочване на вниманието на обществото към ползите от здравословното хранене; • превъзмогване на бариерите за промяна начина на живот на хората; • работа с определени обществени групи, като млади майки или семейства с ниски доходи; • водене на дискусии; • стремеж здравословните храни, като плодове и зеленчуци, да са по-достъпни на пазара; • правене на статистика и оценка успеваемостта на проектите. Няма да ви се налага да давате клиничен диетичен съвет на индивидуални пациенти – това ще бъде направено от държавно регистриран диетолог. Основно ще работите с групи от хора с цел да увеличите здравословния им начин на живот. Най-често срещаните професии са обществен диетолог, държавен диетолог и Food for Health Adviser. Може да работите като диетолог в хранително-вкусовата индустрия (например в производството на продукти), образованието и медиите. Какво е работното време и трудовите условия: Към NHS обикновено ще работите 37.5 часа седмично, от понеделник до петък. Възможно е почасово и гъвкаво работно време. Може да работите на множество места, болници, местни здравни клиники и GP практики. Може да ви се наложи да пътувате в местния район, за да посещавате центрове и частни домове. Какви умения и познание са необходими: • отлични комуникативни умения; • способност да се разбирате с хората от различни обществени слоеве; • липса на критичен подход; • способност да вдъхновявате и мотивирате хората; • интерес към здравословния начин на хранене; • добри познания относно влиянието на диетата върху здравословното състояние; • способности за оценка и правене на доклади; • добри мениджърски и организационни способности; • способност да работите в екип и партньорство с други професионалисти. Какви квалификации и професионален опит ще търсят работодателите: За да станете диетолог по-всяка вероятност ще ви е необходима образователно квалификационна степен или следдипломна квалификация в областта nutrition или public health nutrition. Информация за образователно квалификационни степени в областта на храненето може да търсите в уебсайта на UCAS http://www.ucas.com/. Проверете списъка с акредитирани курсове за образователно квалификационни степени и следдипломни квалификации в уебсайта на Nutrition Society. За да придобиете образователно квалификационна степен в областта на храненето, обикновено ще ви са необходими минимум 2 A Level, включително биология, химия, или и двете, плюс GCSE. Изискванията за кандидатстване трябва да проверите за всеки отделен доставчик, тъй като може да приемат други квалификации, като Access to Higher Education. Ако желаете да работите без контрол и с пациенти в NHS, тогава трябва да се обучавате за диетолог и да се регистрирате при http://www.hpc-uk.org/. Какво допълнително обучение и професионално развитие може да предприемете: Вашето обучение за образователно квалификационна степен в областта на храненето ще включва множество предмети, като: • наука за храните; • биохимия и физиология; • повишение на здравословното състояние; • хранене в различните периоди от живота; • ефекта на хранене върху заболеваемостта. След като завършите акредитиран курс, може да кандидатствате, за да се присъедините към Nutrition Society’s Voluntary Register of Nutritionists като Associate Nutritionist или Associate Public Health Nutritionist. След придобиването на минимум 3 години професионален опит, ще имате право на цялостна регистрация като Registered Nutritionist (RNutr) или Registered Public Health Nutritionist (RPHNutr). Може да кандидатствате за сдружение или цялостна регистрация без акредитирани BS или MS ако имате минимум 7 години професионален опит в областта на храненето. Независимо че регистрацията е доброволна, повечето работодатели, включително и NHS ще я очакват, като начин за доказване на вашето ниво на обучение и компетенция. Може да специализирате и в спортно хранене чрез предприемане на допълнителна следдипломна квалификация и присъединяване към доброволния http://www.senr.org.uk/SENr/default.asp. Каква заплата и други добавки може да очаквате: Заплатите в NHS са между £19,683 и £31,779 годишно. В хранително-вкусовата промишленост заплатите могат да бъдат от £20,000 до £40,000 годишно, в зависимост от опита и служебните задължения. Възможности: Работните места за регистрираните диетолози в NHS се увеличиха значително, благодарение на покачването на здравните инициативи в обществото. С придобиването на опит, може да прогресирате до мениджърско и политическо развитие. Може да си намерите работа и при производителите на хранителни продукти, веригите от супермаркети, изследователски центрове на правителството и в медиите. Следните линкове може да са ви от полза за намирането на свободни работни места и повече информация: http://www.jobs.nhs.uk/, http://www.nhs.uk/aboutnhs/howthenhs…andtrusts.aspx и http://www.nutritionsociety.org/index.php?q=node/30. The Nutrition Society Interim Professional Body for Nutrition 28 Portland Place London W1B 1DE Tel: 020 7291 8378 http://www.nutritionsociety.org NHS Careers PO Box 376 Bristol BS99 3EY Tel: 0845 606 0655 http://www.nhscareers.nhs.uk

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории