Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Екскурзовод”

Какво представлява работата:
Екскурзоводите показват на туристите интересни места, като градове, исторически постройки, градини, религиозни места, музеи и галерии на изкуството. Като екскурзовод, вие бихте могли:
• да работите в замък или историческа къща;
• да придружавате групи за дневни посещения на интересни места или сгради.
Екскурзиите могат да бъдат:
• разглеждане на забележителности;
• екскурзии за специализирани групи;
• разходки.
Може да работите и като ‘driver guide’, взимайки малки групи туристи с автомобил или минибус на разходки по интересни места.

Какво е работното време и условията на труд:
Работните ви часове зависят от вида на работата. Сезонната работа се среща често, а може да работите и почасово. По време на туристическия сезон може да работите между 40 и 50 или повече часа на седмица. В историческите постройки може да работите редовна смяна, но за останалите видове работа работното ви време ще варира. Има вероятност да работите вечер и през почивните дни. По-голяма част от времето си ще прекарвате на крака. Може да работите в затворени помещения или на открито, а може и да пътувате с туристически групи.

Какви умения и познания са ви необходими:
• интерес в работата с хора;
• увереност да говорите пред много хора;
• отлични комуникативни способности и ясен глас;
• способност да представяте информацията по интересен начин, дори и да минавате по един и същи маршрут цял ден;
• добра памет за факти, фигури и събития;
• интерес в областта на изкуството, историята и други свързани предмети, като архитектурата.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
Няма да са ви необходими някакви точно определени квалификации, за да започнете работа като екскурзовод, но ще ви е необходим добър стандарт на общо образование. Може да ви е от полза ако имате опит в работата с обществото или в изнасянето на презентации. Освен това, би било полезно и ако може да покажете интерес в изкуството, историята и други свързани предмети, като архитектура. Предимство е и владеенето на чужд език, но не е необходимо при кандидатстването за работа. Може да предприемате курсове и да държите изпити, одобрени от Institute of Tourist Guiding. В зависимост от дейността, която желаете да развивате, може да се подготвите за квалификации, като:
• Level 2: Fixed Route Commentary, Interpretation and Presentation – за платена или доброволна работа, развеждане на посетителите по атракции, като галерии, катедрали или резиденции, или фиксирани маршрути, като разходка по река или разходка с автобус;
• Level 3: Green Badge – Flexible Route Commentary, Heritage Interpretation and Presentation – за работа като екскурзовод в градски центрове, посещение на атракции, исторически или религиозни места;
• Level 4: Blue Badge в областта Tourist Guiding – за всички туристически аспекти.
На някои места, като Westminster Abbey и York Minster, Blue Badge екскурзоводите са единствените, които се допускат. Курсовете се организират от местни и регионални туристически организации, колежи и други институции. Посетете уебсайта на Institute of Tourist Guiding за информация относно акредитираните курсове. Информация за регионалните туристически бордове може да намерите в уебсайта на Guild of Registered Tourist Guides. Повечето курсове са с продължителност 20 седмици, въпреки че някои може да отнемат две години. Те са почасови, с вечерни лекции и практическо обучение през почивните дни. Blue Badge курсовете в Лондон се организират веднъж в годината, а в останалите райони се организират само ако има търсене на екскурзоводи. Ако работите в сграда, където се наемат екскурзоводи за работа на закрито, може да получите обучение от собственика на сградата.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
Като квалифициран екскурзовод от вас ще се очаква да развивате познанията си чрез взимане на участие в образователни програми, организирани от професионални асоциации, като Guild of Registered Tourist Guides. Като член на Institute of Tourist Guiding, ще можете да се присъедините към програмата им за continuing professional development. Може да имате възможност да се подготвите и за NVQ level 2 и 3 в областта Travel and Tourism.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Тарифата на заплащане се различава в зависимост от работодателя и местоположението. Повечето екскурзоводи са самонаети и имат собствени такси. Посетете уебсайта на Association of Professional Tourist Guides, за да разберете какви са препоръчителните хонорари на квалифицираните екскурзоводи.

Възможности:
Много екскурзоводи са самонаети, работейки за туроператори и транспортни фирми. Други работодатели са организации, като National Trust и English Heritage, както и собственици на атракции и исторически собствености. При някои видове дейност може да се наложи да работите по време на лятото, или да работите почасово като екскурзовод в друга кариера. Като опитен екскурзовод може да работите като туроператор или туристически мениджър.

Повече информация:
People 1st
2nd Floor
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge
Middlesex
UB8 1LH
Tel: 0870 060 2550
http://www.uksp.co.uk/ (careers information)
http://www.people1st.co.uk

Guild of Registered Tourist Guides
The Guild House
52d Borough High Street
London
SE1 1XN
Tel: 020 7403 1115
http://www.blue-badge.org.uk

Association of Professional Tourist Guides
33-37 Moreland Street
London
EC1V 8HA
Tel: 020 7780 4060

Discover Kew in London

Institute of Tourist Guiding
Lloyd’s Court
1 Goodman’s Yard
London
E1 8AT
Tel: 020 7953 1257
http://www.itg.org.uk

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории