Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия “Застрахователен агент”

За работата:
Застрахователните агенти са връзката между клиентите и застрахователните компании. Агентите използват задълбочените си познания относно застрахователния бизнес, за да могат да открият и съставят съответните застрахователни полици за индивидуални личности, компании и други организации.
За разлика от обвързаните агенти, които работят за отделна застрахователна компания или банка, застрахователните агенти предлагат продукти от повече от един застраховател, така че те трябва да дават безпристрастни съвети. Към техните задължения обикновено се включват:
• събиране на информация от клиенти и оценяване на техните застрахователни потребности;
• проучване на застрахователни компании, както и разучаване на техните политики, за да може да се открие най-подходящата застраховка на най-добрата за съответния клиент цена;
• организиране на специални видове застрахователно покритие при сложни ситуации – това може да включва подготовката на доклади за застрахователни дружества и инспектори, както и преговори със застрахователи;
• обновяване или промяна на съществуващи полици;
• осигуряване на съвет, когато клиентите желаят да предявят иск по полиците си;
• административни задачи, като водене на документация, изпращане на писма и съхранение на подробни доклади;
• събиране на застрахователни премии и обработване на сметки.
В по-малките фирми, агентите дават съвет относно всички видове застраховки, докато при по-големите фирми, те обикновено се фокусират върху една област. Някои компании специализират в един вид застраховки, като автомобилни и морски. Агентите на Lloyd’s работят на London Insurance Market и се занимават със сложни и специализирани рискови ситуации, в които може да се включват международни активи, струващи милиони лири.

Работно време:
Обикновените работни часове са от 9am до 5pm, от понеделник до петък. Възможна е почасова работа.
Основната част от работата е в офис, но може да се налага пътуване и посещения на клиенти. Свидетелство за управление на МПС ще бъде полезно. Агентите, които работят за фирми с чуждестранен бизнес, може да пътуват в чужбина и да прекарват известно време далеч от дома си.

Умения и интереси:
За да бъдете застрахователен агент, вие трябва:
• да бъдете честен(честна) и да умеете да печелите доверието на хората;
• да имате отлични писмени и говорими комуникативни способности;
• да имате компютърна грамотност;
• да обръщате внимание на подробностите;
• да умеете да проучвате информация и да анализирате данни;
• да умеете да работите с числа.

Назначаване:
Няма точно определени изисквания за застрахователните агенти, тъй като необходимите квалификации ще се различават в отделните компании. Някои фирми може да изискват A level/ три H grade, или еквивалентни квалификации, плюс минимум две GCSE (A-C)/S grade (1-3), включително английски език и математика.
Някои по-големи застрахователни агенции имат следдипломни програми за обучение на нови кандидати. Обикновено ще ви е необходима висока степен (клас 2:1 или повече) в области като бизнес, мениджмънт, счетоводство, икономика или математика, въпреки че компаниите може да приемат и други предмети, ако имате A level/H grade по математика.
Можете да навлезете в индустрията като начинаещ застрахователен техник, обикновено с GCSE/S grade (A-C/1-3) или еквивалент. В последствие можете да се издигнете до агент след придобиването на повече опит и квалификации в областта на застрахователната индустрия.
Предишен опит в работата с клиенти в областта на финансовите услуги ще бъде предимство. Опит в продажбите и познания по компютърен софтуер са за предпочитане.
Ако сте на възраст между 16 и 24 години, може да успеете да навлезете в застрахователната индустрия чрез програма за чиракуване (apprenticeship). В Англия има currently Apprenticeship (level 2) и Advanced Apprenticeship (level 3). За повече информация, посетете www.apprenticeships.org.uk. Apprenticeship може да се различават в отделните региони. За повече информация посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.

Обучение:
Застрахователните агенти се управляват от Financial Services Authority (FSA) и е необходимо да оправдаят стандартите за обучение и компетентност на FSA. На агентите, които се занимават със застраховки живот и пенсии (застраховки с дългосрочна инвестиция), ще им е необходима одобрена от FSA квалификация в областта на застраховането или финансовото консултиране, или комбинация от двете. Според някои работодатели това е Competent Advisor Status (CAS).
Ако се занимавате с други видове застраховки (като автомобилни и жилищни застраховки), по закон, няма да ви е необходима одобрена от FSA квалификация, но на практика работодателите ще очакват от вас да се стремите към професионална квалификация по застраховане.
Потърсете пълния списък на съответните FSA изпити в уебсайта на Financial Services Skills Council.
Обикновено ще се обучавате по време на работа – комбинация от формални образователни курсове и обучение от опитен агент или ръководител на екип. Освен това, можете да се стремите към една или повече от следните квалификации в областта на застраховането или финансовото планиране, или и двете:

Застраховане
Най-често срещаните застрахователни квалификации включват:
• Chartered Insurance Institute (CII) Certificate и Diploma in Insurance;
• Institute of Financial Services (IFS) Certificate of Regulated General Insurance (CeRGI);
• Chartered Institute of Bankers в Scotland (CIOBS) General Insurance Certificate.
Трябва да продължите професионалното си развитие по време на вашата кариера. След придобиването на една от горепосочените бенчмарк застрахователни квалификации, можете да се насочите към последваща квалификация, като CII Advanced Diploma in Insurance, която води до членство в Chartered Insurance Institute.
След няколко годишен опит и последващи Continued Professional Development образователни курсове, можете да придобиете статут на Chartered Insurance Broker.
British Insurance Brokers’ Association организира множество краткосрочни курсове в образователните центрове за техническите аспекти на застраховането.

Финансово планиране
Chartered Insurance Institute предлага квалификации по финансово консултиране, които отговарят на FSA стандартите за застрахователни агенти:
• Certificate in Financial Planning, който замества предишния Financial Planning Certificate (FPC);
• Diploma in Financial Planning, която замества предишния Advanced Financial Planning Certificate (AFPC) level 1.
Много агенции ще очакват от вас да имате поне Certificate in Financial Planning. За по-висшестоящите позиции, от вас обикновено ще се очаква да имате Diploma или AFPC.
Няколко организации предлагат одобрени от FSA квалификации за финансови консултанти, включително и Certificate for Financial Advisers (CeFA) от IFS. Все пак, може да ви е необходима допълнителна квалификация или модул по общо застраховане, за да можете напълно да покриете FSA стандартите.

Lloyd’s
Ако работите за Lloyd’s брокер или агент, или се занимавате с London Insurance Market, трябва да издържите изпита на Lloyd’s and London Market Introductory Test (LLMIT). LLMIT се организира от Chartered Insurance Institute и има добро име и пред останалите застрахователни квалификации на Chartered Insurance Institute. Посетете уебсайта на Chartered Insurance Institute за повече информация.

Възможности:
Агенциите се различават по размер – от малки работодатели с няколко души персонал до големи мултинационални агенти с много служители и представителства в чужбина. Работа има във всички части на страната.
Повишението до ръководител на екип, мениджър на отдел и евентуално – директор, е възможно. Агентите могат да се местят в подобни професионални области, като мениджмънт на риска, регулиране или съгласуваност на загубите. Агентите могат да бъдат и самонаети.

Годишен доход:
Новопостъпилите кандидати, които предлагат финансови консултации, могат да печелят между £16,000 и £21,000 годишно.
Агентите с 5 до 10 годишен опит могат да печелят между £38,000 и £47,000 годишно.
Преуспелите агенти могат да печелят повече от £100,000 годишно.
Част от доходите на агентите ще бъдат комисионните и бонусите. Някои агенти имат право на служебна кола, частна медицинска застраховка и пенсионни облаги.

Повече информация:
Insurance Careers
http://www.insurancecareers.cii.co.uk

Chartered Institute of Bankers in Scotland
Drumsheugh House
38b Drumsheugh Gardens
Edinburgh
EH3 7SW
Tel: 0131 473 7777
http://www.ciobs.org.uk

British Insurance Brokers Association (BIBA)
14 Bevis Marks
London
EC3A 7NT
Tel: 0870 950 1790

Home

Institute of Financial Services
IFS House
4-9 Burgate Lane
Canterbury
Kent
CT1 2XJ
Tel: 01227 818609
http://www.ifslearning.com

Chartered Insurance Institute
20 Aldermanbury
London
EC2V 7HY
Tel: 020 8989 8464
http://www.cii.co.uk

Financial Services Skills Council
51 Gresham Street
London
EC2V 7HQ
Tel: 020 7216 7366

Lloyds
One Lime Street
London
EC3M 7HA
Tel: 020 7327 1000
http://www.lloyds.com

Financial Services Authority
25 The North Colonnade
Canary Wharf
London
E14 5HS
Tel: 020 7066 1000
http://www.fsa.gov.uk

Категории