Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Компютърен техник”

За работата:
Компютърните техници инсталират, поправят и поддържат компютърни системи. Те работят в множество професионални сфери, които могат да включват:
• член на IT екип в голяма организация, който поддържа компютърната мрежа;
• извършване на търговска договорна дейност за специализирана IT компания;
• техник за компютърен производител, който посещава клиентите по домовете им, за да отстранява възникнали проблеми;
• изграждане на собствен бизнес, като се комбинират продажба, поправка и обновяване на компютърни системи.
Задълженията зависят от самата професия, но като цяло включват:
• инсталация и поддръжка на нови системи;
• обновяване на съществуващ хардуер и софтуер;
• процедури по изработка и поддръжка за клиентите;
• проверка, диагностициране на проблеми и корекция;
• поддръжка на сървъри и IT защитни системи;
• поддръжка на email системи за вътрешни и външни мрежи;
• поддръжка на периферни устройства, като принтери, скенери и оборудване за видео конферентни връзки;
• подготовка на изчисления за нови инсталации;
• ежедневна администрация, като график на смените на поддържащия персонал.
Техниците може да носят отговорност за обучението на персонала да използват оборудването правилно и безопасно.

Работно време:
Техниците обикновено работят 37-40 часа седмично, от понеделник до петък. Работата на смени е често срещана, тъй като обикновено се изисква 24-часово техническо покритие.
Може да има нужда от шофьорска книжка, когато работата изисква пътуване между домовете на клиентите.

Умения и интереси:
Като компютърен техник вие трябва да:
• имате цялостни познания върху мрежовите и операционни системи, хардуер и най-често срещания софтуер;
• да имате добри комуникационни умения и умения за обслужване на клиентите;
• да имате отлични аналитични умения;
• да бъдете търпелив(а) и да имате методически подход към работата;
• да умеете да спазвате срокове;
• да умеете да се придържате към новостите в IT;
• да сте наясно с изискванията за безопасност, свързани с електрическо оборудване.

Назначаване:
Ако имате добри познания върху компютърните технологии е възможно да навлезете в професията като стажант без академично образование, но можете да увеличите перспективите си чрез подготовка за професионални награди, подобни на тези, посочени по-долу:
• NCFE Certificate for IT Practitioners (General) Level 2;
• BTEC First Certificate (Level 2) и National Certificate IT Practitioners (ICT Systems Support) Level 3;
• City & Guilds (E-Quals) IT Practitioners Certificate Level 1 и Diploma (7262) at Level 2;
• OCR (iPRO) Certificate for IT Practitioners (ICT Systems Support) Level 2.
Началните степени, BTEC HNC/HND и образователно квалификационните степени са също валидни квалификации за назначаване. Съответните курсове включват:
• работа с компютър;
• компютърно изучаване(наука);
• работа в мрежата;
• бизнес информационна технология.
Всички тези курсове се предлагат в колежите из цялата страна. Попитайте ги за подробности. За информация относно началните степени, посетете Foundation Degree Forward.
За да потърсите колежи и университети, предлагащи начални степени, HND и образователно квалификационни степени, посетете Universities and Colleges Admissions Service (UCAS).
Възможно е да се навлезе в професията чрез инженерни, електронни и информационни програми за чиракуване (Apprenticeship), които са създадени за хората на възраст 16 до 24 години. Ще са ви необходими четири GCSE (A-C)/S grade (1-3), включително математика и наука или технология, или еквивалент.
Квалификацията Access to Higher Education също може да бъде приета за кандидатура за определи курсове. Проверете в колежите или университетите за по-точна информация.

Обучение:
Обучението продължава по време на работата и покрива всички или част от следните области:
• поддръжка на ICT хардуер и софтуер;
• разрешаване на проблеми;
• работа с напреднали мрежи (LAN и WAN);
• управление на мрежови системи;
• поддръжка на потребителски системи;
• поправка;
• телекомуникационно планиране.
Възможни са множество NVQ:
• IT Practitioners level 1 и 2;
• IT Professionals level 3 и 4;
• Communication Technologies Professionals level 3 и 4.
В Шотландия има SVQ IT Practitioners level 2 и 3.
Други квалификации могат да бъдат:
• BTEC National Diploma IT Practitioners (ICT Systems Support) Level 3;
• City & Guilds (E-Quals) IT Practitioners Advanced Diploma (7262) Level 3 и City & Guilds Higher Professional Diploma for IT Practitioners (ICT Systems Support) Level 4;
• OCR (iPRO) Certificate for IT Practitioners (ICT Systems Support) Level 3 и OCR (iPRO) Higher Level award IT Professionals (ICT Systems Support) Level 4.
Алтернативно обучение в областта на индустрията включва:
CompTIA A+ Certification, включващо: инсталация, конфигурация и обновяване, диагностициране и премахване на проблеми, превантивна поддръжка, процесори и памет, принтери, основна работа с мрежа, основи на операционните системи и мрежи.
Vendor-specific обучение, като Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) може да бъде вариант. Това е по-високо ниво на квалификация за тези, които са постигнали Level 3 или имат значителен опит в областта на индустрията.
British Computer Society (BCS) предлага професионални квалификации за тези, които работят в IT сектора. Те се предлагат в различни нива, за да съвпаднат с вашите познания и опит. Свържете се с BCS за повече информация.
За информация относно вариантите за професионално развитие, разгледайте Skills Framework за уебсайта на Information Age (SFIA). Тази структура е създадена от индустриалните тела, която позволява на IT професионалисти, образователни центрове и работодатели да насочат уменията или изискванията си, за да идентифицират направленията на кариерата си.
Може да навлезете в професията и чрез apprenticeship. В Англия има currently Apprenticeships (level 2) и Advanced Apprenticeships (level 3). За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk. Apprenticeship може да се различават в отделните региони. За повече информация посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.

Възможности:
Възможности съществуват в множество области на професионалния сектор. Типичните работодатели могат да бъдат:
• финансови организации;
• гражданския сектор;
• здравните услуги;
• образователните институции;
• центровете на повикване;
• IT компании и производители.
Възможности съществуват и при IT бизнес предприемачи. Съществува възможност за самонаемане, като се поддържат малки или средни компании или работа в областта на поддръжката на домашни компютри. Техниците могат да се местят в близки области, като мрежово инженерство и администрация, обучение или технически продажби.

Годишен доход:
Стартовите заплати са между £13,500 и £16,500.
Опитният персонал печели между £18,000 и £24,000.
Висшестоящия персонал с управленски отговорности може да печели до £30,000 годишно.

Повече информация:
Skills Framework for the Information Age (SFIA)
http://www.sfia.org.uk

Microsoft UK
http://www.microsoft.com/uk

Computer Technology Industry Association (CompTIA)
http://www.comptia.org

British Computer Society
1 Sanford Street
Swindon
Wiltshire
SN1 1HJ
http://www.bcs.org.uk

e-skills UK
1 Castle Lane
London
SW1E 6DR
http://www.e-skills.com

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории