Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Кредитен мениджър”

Какво представлява работата:
Кредитните мениджъри защитават финансите на компанията си чрез контрол на кредитите и управляване на дълговете, които клиентите дължат. Съществуват два основни вида кредитен мениджър:
• търговски кредитен мениджър, който се занимава с бизнес клиенти;
• потребителски кредитен мениджър, който се занимава с кредити на физически лица.
Като кредитен мениджър, може да работите за финансова компания, или за всяка компания, която предлага стоки и услуги. Работата ви може да включва:
• проверка на потребителския кредитен рейтинг чрез банкови институции и кредитни агенции;
• взимане на решение дали да се предложи кредит;
• поставяне на условия по кредита и уверяване, че клиента плаща на време;
• ръководене на екип от кредитни контрольори или accounting technician;
• преговаряне на разплащателните срокове, спиране доставката на стоки за закъснелите с плащането бизнес клиенти или предприемане на законни действия за възстановяване на дълга;
• работа с несъстоятелност на фирмите – среща с други кредитори, възстановяване на стоките, или разпореждане акциите на компанията да бъдат продадени от ликвидатор.
В по-малките компании може да извършвате и обща счетоводна или административна дейност.

Какво е работното време и условията на труд:
Обикновено ще работите между 35 и 40 часа, от понеделник до петък. Може да се наложи да работите и повече по време на заетите периоди, като края на финансовата година. Почасовата работа също е възможна. Основно ще работите в офис, но може също да пътувате, за да посещавате клиенти или да се явявате в съда.

Какви умения и познания са ви необходими:
Ще са ви необходими:
• способност да ръководите и мотивирате екип;
• справедливост и умение за взимане на решения;
• добри говорими и писмени комуникативни способности;
• уверен и настоятелен подход;
• голямо ниво на прецизност и обръщане на внимание на детайлите;
• добри организационни способности;
• способност да работите под напрежение и в рамките на определени срокове;
• усещане за бизнес и търговия;
• математически и компютърни умения.

Какви квалификации и опит ще изискват работодателите:
Изискванията за кандидатстване при кредитните мениджъри може да се различават, така че ще трябва да проверите при индивидуалните работодатели. Компаниите ще очакват от вас да притежавате добри стандарти на общо образование, а бизнес квалификациите, като BTEC National Diploma или HND в областта Business and Finance, могат да ви предоставят предимство.
По всяка вероятност ще започнете като кредитен контрольор или администратор продажби и в последствие, с придобиването на повече опит и отговорности, ще пробиете пътя си до кредитен мениджър. Ако по време на работа се подготвите за професионалните квалификации от Institute of Credit Management (ICM), може да имате по-добри шансове за повишение. Може да се преместите в професията кредитен мениджър с придобиването на квалификации и опит в други финансови области, като счетоводство и банкиране.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
Когато започнете работа като кредитен мениджър, от вас ще се очаква да имате опит в кредитния контрол, както и добри познания върху закона за кредитите. По всяка вероятност ще ви обучават във вътрешните системи на компанията и може да получите обучение в областта на съдебния процес и банкрута. Може да се подготвите и за професионални квалификации от Institute of Credit Management, като:
• ICM Level 3 Certificate в областта Credit Management – встъпителен курс с цел Associate membership of ICM(AICM);
• ICM Level 5 Diploma в областта Credit Management – по-високо ниво на обучение с цел Membership of ICM (MICM).
За курсовете на ICM може да се подготвите чрез дистанционно или задочно обучение в определени колежи. Освен това, може да подкрепите вашия ICM Сертификат или Диплома с Foundation Degree и/ или BA (Hons) degree в областта Credit Management, които се предлагат задочно или чрез дистанционно обучение от Thames Valley University. Проверете в уебсайта на ICM за повече информация. Ако имате минимум 5 години професионален опит в кредитния мениджмънт, може да станете Member of ICM без да имате Diploma in Credit Management. По време на кариерата ви трябва да имате актуална информация за кредитните закони и процедури. ICM предлагат множество семинари в подкрепа на професионалното ви развитие.

Каква заплата и други бонуси може да очаквате:
Стартовите заплати могат да бъдат между £20,000 и £25,000 годишно. Тези цифри могат да се повишат до £40,000 и £60,000 или повече, в зависимост от размера на компанията.

Възможности:
Може да работите за търговски бизнес компании в много сектори, включително банки, търговия на дребно, производство и услуги. Свободните работни места може да бъдат обявени местните вестници, в търговски публикации, като Credit Today и Credit, Collections & Risk, чрез ICM и специализирани агенции за набиране на персонал. С придобиването на опит, може да станете кредитен мениджър на по-голяма компания, или да прогресирате до висш мениджмънт в настоящата ви компания. Освен това, може да се преместите в областта несъстоятелност на фирмите в счетоводна фирма или да станете самонает консултант, който съветва бизнес организациите за кредитните системи.

Повече информация:
Financial Services Skills Council
51 Gresham Street
London
EC2V 7HQ
Tel: 0845 257 3772

Institute of Credit Management
The Water Mill
Station Road
South Luffenham
Leicestershire
LE15 8NB
Tel: 01780 722900
http://www.icm.org.uk

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории