Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Мениджър транспорт”

За работата:
Мениджърите на транспортен отдел планират и координират транспортирането, дистрибуцията и превозването на пътници, маршрути, и разписания. Те трябва да се уверят, че стоките и пътниците достигат безопасно, на време и по възможно най-ефективния начин до посочената дестинация. Задълженията на мениджърите варират в зависимост от размера на организацията, но обикновено включват:
• работа с доставки и клиенти, планиране на маршрути и разписание на доставките;
• управление на екип от супервайзори, административен персонал и шофьори;
• уверяване, че дейностите постигат целите си;
• координация обучението на персонала;
• съставяне на доклади за изпълнение на директорите;
• организиране поддръжката на превозните средства, вноски за МОТ и данъци;
• организиране подмяната на превозните средства;
• управление на контактите и развитие на нов бизнес.
Мениджърите трябва да се уверят, че всички дейности се извършват в съответствие със законите на Великобритания и наредбите на ЕС. Към тях спадат безопасност на превозните средства, природозащитен контрол на емисиите от гориво, часове за шофиране, потребителски изисквания, транспортиране на хранителни продукти, животни и опасни стоки.

Работно време:
Като мениджър на транспортен отдел, ще работите около 40 часа седмично, но към тях може да се включва работа на смени, работа пред почивните дни или 24-часове смени. Работното си време ще разделяте между работа в офиса, транспортното депо и клиентите.

Умения и интереси:
За да бъдете мениджър на транспортен отдел, ще са ви необходими:
• силни организационни способности за планиране на разписания, пътувания и товари;
• отлични умения за финансов мениджмънт;
• способност за логическо и аналитично мислене;
• способност за гъвкава работа и бързо взимане на решения;
• отлични комуникационни способности и способност за контакт с хората от всички нива;
• компютърни умения;
• добри способности за лидерство и мотивация;
• разбиране на транспортните норми;
• добри познания по география.

Назначаване:
Често срещан способ за назначение като мениджър на транспортен отдел е развитие на опит и умения в тази област като шофьор, началник на екип или администратор, преди да подадете документи за повишение като мениджър. Може да се преместите в този вид професия и ако имате управленски способности от други сектори. За да бъдете мениджър на транспортен отдел е препоръчително да придобиете Certificate of Professional Competence (CPC). Всяка организация, която се занимава с транспорт, е задължена да има поне един служител (обикновено мениджър) с тази квалификация. Съществуват четири вида сертификати: National или International Road Haulage Operations и National или International Passenger Transport Operations. Вие се обучавате за сертификат, свързан с работата ви. Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) има информация за СРС, както и за други подобни курсове. По-големите компании може да ви предложат участие в образователна програма за мениджъри, ако имате foundation degree, BTEC HND, образователно квалификационна степен или следдипломна квалификация по логистика, мениджмънт доставки, транспортен или бизнес мениджмънт. За информация относно foundation degree, посетете http://www.fdf.ac.uk/. За да потърсите колежи и университети, предлагащи foundation degree, NHD и образователно квалификационни степени, посетете http://www.ucas.ac.uk/. Уебсайтовете на Skills for Logistics и GoSkills имат информация относно кариери и квалификации в транспортните операции.

Обучение:
Ако навлезете в транспорта чрез чиновническа, шофьорска или складова дейност, може да предприемете допълнителни NVQ/SVQ, за да прогресирате, например:
• Traffic Office level 2 и 3;
• Managing Road Passenger Transport level 3 и 4;
• Transportation (самоNVQ) level 3, 4 и 5.
Може да имате възможност и да се подготвите за квалификациите Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Certificate, Diploma и Advanced Diploma. Трябва да се регистрирате като съдружник на Института и придобивате квалификацията, която отговаря на вашия опит и отговорности. Курсовете покриват всички аспекти на работата, включително:
• транспорт;
• пътнически превоз;
• планиране на транспорта;
• проектов мениджмънт.
Организатори на подобни курсове може да потърсите в уебсайта на CILT.

Възможности:
Пътният транспорт представлява около 55% от всички транспортни дейности в страната и според Skills for Logistics, възможностите за работа в този сектор тепърва ще нарастват от тук нататък до 2014г. Може да потърсите възможности в множество организации, включително:
• компании за логистика и дистрибуция;
• автобусни компании;
• спедиторски компании;
• производствени и търговски вериги;
• компании за наемане на превозни средства.
Мениджмънта на транспорта ви дава възможността да се движите между различни сектори или да специализирате в други видове транспорт, като железопътен, морски или въздушен. Ако работите за голяма мултинационална компания, може да имате възможност за работа в чужбина. След като придобиете известен опит, може да се преместите в транспортно планиране и консултация. Skills for Logistics имат национална и регионална класификация на факти и фигури в индустрията в техния уебсайт. GoSkills също имат допълнителна информация за растежа на пътническия транспорт.

Годишен доход:
Стартовите заплати обикновено са между £19,000 и £23,000 годишно. Опитните мениджъри, особено тези, които работят за големи компании, могат да печелят между £24,000 и £35,000. Някои висшестоящи мениджъри могат да печелят над £45,000 годишно.

Повече информация:
Skills for Logistics
14 Warren Yard
Warren Farm Office Village
Stratford Road
Milton Keynes
MK12 5NW
Tel: 0870 242 7314
http://www.skillsforlogistics.org

GoSkills
Concorde House
Trinity Park
Solihull
Birmingham
B37 7UQ
Tel: 0121 635 5520
http://www.goskills.org

Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT UK)
Logistics and Transport Centre
Earlstrees Court
Earlstrees Road
Corby
Northants
NN17 4AX
Tel: 01536 740100
http://www.ciltuk.org.uk

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории