Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия “Пожарникар”

За работата:
Пожарникарите предпазват хората и имуществото от пожар и други рискови ситуации. Тук се включва оказването на практични спешни услуги, съвет и обучение за предпазване от пожари.
Към спешните услуги, които осигуряват пожарникарите, се включва контролиране и гасене на пожари, спасяване на жертви от горящи сгради, други инциденти или опасни ситуации, както и отзоваване при сигнали за бомби, замърсявания с химикали или други опасни вещества.
Противопожарната дейност включва провеждането на презентации в училищата или други обществени групи, проучване на сгради с цел да се разбере дали отговарят на противопожарните изисквания, осъществяване на контакт със строителни професионалисти, на които да се дадат напътствия за безопасност преди или по време на конструкцията на сградата.
Ежедневните задължения включват проверка, почистване и поддръжка на оборудването, провеждането на тренировки и обучение. Висшите служители водят подробни доклади за инцидентите и осъществяват управленска и политическа дейност.

Работно време:
Работата може да бъде на пълно или непълно работно време. Пожарникарите на пълен работен ден работят по 42 часа седмично. Това включва дневни и нощни смени, за да може да се предоставят денонощни услуги. Възможно е и извънработно време. Пожарникарите на непълен работен ден обикновено са в селските райони и малките градове и обикновено работят на друга длъжност, но винаги се отзовават при спешни ситуации.
Работата е изпълнена със стрес, изисква физическо здраве и често е неудобна. Условията може да бъдат рискови, при жега или студ, работа от височини, в затворени помещения и задимени сгради. Особеностите на климата, излагането на опасност от срутващи се сгради, изгорели автомобилни газове и експлозии – всичко това е част от работата. Носи се защитно облекло и апарати за дишане. Пожарникарите носят тежко и тромаво оборудване.

Умения и интереси:
За да бъдете пожарникар, вие ще се нуждаете от:
• издръжливост и високо ниво на физическо здраве;
• способност за бърза реакция и спокойствие при рискови ситуации;
• кураж и целенасоченост;
• високо ниво на самодисциплина, способност за спазване на инструкции и придържане към колективните правила;
• умения за работа в екип;
• инициатива за бързо развиващите се новооткрития;
• отлични комуникативни умения;
• способност за вдъхване на увереност при работа с обществото;
• предпазливост при срещането на евентуални трудности в спасителната дейност;
• способност за воденето на точни доклади за инцидентите, които могат да бъдат използвани от инспектори и застрахователни компании.

Назначаване:
Няма точно определени академични изисквания. Все пак ще ви е необходимо добро ниво на образованост, а някои бригади може да изискват GCSE/S grade, като понякога определят за кои точно предмети и степени става въпрос.
Има подбор, в който се включва интервю и писмен тест, както и серия от практически и физически изпити. Кандидатите трябва да преминат през пълен медицински преглед и да имат добро зрение без очила или контактни лещи. Проверява се и способността за разпознаване на цветовете. Няма изисквания за височина.
За хората под 18 години, BTEC Level 3 National Diploma в областта Public Services може да бъде полезна подготовка преди подаването на документи. Обикновено може да се придобие в колежите за последващо обучение. City of Wolverhampton College предлага Fire Service Pre-Recruitment Access Course. Той е организиран с помощта на West Midlands Fire Service и има за цел да помогне на кандидатите да се подготвят за изпитите от предварителния подбор.
Минималната възраст за кандидатстване е 18 години. Няма определена горна възрастова граница. Все пак, местните противопожарни бригади може да определят своя горна възрастова граница.

Обучение:
Пълният курс на обучение продължава между 12 и 16 седмици (18 седмици в Северна Ирландия). За целите на противопожарната дейност и влизането в длъжност, ще ви бъдат представени противопожарните стандарти и предпазните мерки. В подготовката за практическата дейност, вие ще тренирате:
• поведение при пожар и борба с него, основни спасителни техники и влизане в задимени сгради;
• употреба на предпазно облекло и апарат за дишане;
• използване на пяна и други противопожарни средства;
• използване на стълби, маркучи, възли, хидравлично и друго оборудване;
• оказване на първа помощ.
След като встъпите в длъжност, вие се присъединявате към пожарна станция за пробен период до 2 години, като се обучавате от опитните пожарникари. По време на този период вашата работа непрекъснато подлежи на оценка.
Пожарникарите на непълен работен ден преминават през встъпително обучение по време на серия от почивни дни и посещават седмични практически нощни тренировки. Може да посещават и кратни образователни курсове през деня.
В повечето бригади пожарникарите се подтикват да придобият NVQ/SVQ Level 3 в областта Emergency Fire Services. В момента се вгражда нова Integrated Personal Development System (IPDS), която ще включва продължително вътрешно обучение, NVQ/SVQ, в зависимост от заеманата длъжност, и ясно изразена йерархия.
За служителите в противопожарната дейност са възможни и професионални квалификации. Резултатът може да е членство в Institution of Fire Engineers или степен по Fire Engineering.
Квалифицираните пожарникари се подтикват да придобият специализирани квалификации, като Large Goods Vehicle (LGV) лиценз за управление на противопожарни устройства.

Възможности:
Повечето пожарникари работят за местни бригади. Има над 58 бригади в Англия и Уелс, 8 в Шотландия. В Северна Ирландия Fire Authority ръководи четири управления (Север, Юг, Изток и Запад). Има жестока конкуренция за пълното работно време и повече кандидати от колкото свободни места. Обикновено винаги има национален запас от пожарникари на непълен работен ден, особено в малките градове и селата.
За въпроси относно кандидатстването се свържете с личен състав или службата по набиране на персонал в местните пожарни служби. Адресите са в местния телефонен указател, или могат да бъдат открити в уебсайта на UK Fire Service Resources.
Други противопожарни услуги са British Airports Authority, които осигуряват противопожарни бригади по летищата; и Defence Fire Service, които осигуряват услуги за военните подразделения. Някои големи частни организации имат собствена противопожарна служба. За опитните пожарникари може да има възможности в Her Majesty’s Fire Service Inspectorate.
Новата IPDS програма е предприела промяна в структурата на противопожарната служба. Професионалното издигане е до екипен мениджър, след което – супервайзор и мениджър на станция, група, област и бригада.

Годишен доход:
На стажантите се плаща £19,394 годишно.
Опитните пожарникари могат да печелят от £20,202 до £25,850 годишно.
Екипните мениджъри печелят между £27,163 и £28,320 годишно.
Пожарникарите на непълен работен ден получават хонорар между £1,000 и £2,500 годишно. Те получават и допълнително възнаграждение в зависимост от техния ранг, инцидента, в който са взели участие, и допълнителните им задължения.

Допълнителна информация:
UK Fire Service Resources

Home

IPDS
http://www.ipds.co.uk

Fire Authority for Northern Ireland
Human Resources
Brigade Headquarters
1 Seymour Street
Lisburn
BT27 4SX

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории