Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Полицай”

За работата:
Полицаите служат на обществото. Тяхната цел е да защитят нечий живот и имущество, да съблюдават спазването на обществения ред, да предотвратяват и разследват престъпления, да разобличават и осъждат престъпници. Като полицай, след преминаване на определен период на обучение, може да работите като униформен пътен полицай (пеша или с патрулна кола) или да изпълнявате определени задължения в районното си управление. Може да имате множество задачи, към които спадат:
• Отговор на обаждания за оказване на помощ в обществото;
• Разпити за престъпления и нарушения, и извършване на арести;
• Разпити на свидетели и заподозрени, подготовка на криминални доклади и изявления;
• Търсене на изчезнали хора;
• Представяне на доказателства в съда;
• Посещения на инциденти и пожари;
• Задържане на хора;
• Работа зад бюро, работа с обществото;
• Работа в комуникационните канцеларии в двустранен контакт с пътните полицаи;
• Охрана на големи обществени събития, концерти и демонстрации;
• Посещения на училища за даване на беседи.
След като успешно завършите пробния период, може да специализирате в определени клонове, като CID, отдел за наркотици или пътна полиция.

Работно време:
Обикновено ще работите по 40 часа седмично на смени, които може да бъдат през нощта, почивните дни, националните празници, като ви остават по два почивни дни в седмицата. Извънредният труд се среща често. Може да подадете документи за полицията на непълен работен ден. По-голяма част от времето си ще прекарвате навън и на крака, в патрулираща кола или на мотор. Ще имате и определени задължения и в полицейското управление, съдилищата, в частни или бизнес сгради.

Умения и интереси:
Ще са ви необходими:
• Честност, увереност, социална отговорност и разбиращ подход;
• Способност за преценка на ситуацията, бърза реакция и предприемане на необходимите действия;
• Пъргавост и способност за запазване на спокойствие при понякога живото застрашаващи ситуации;
• Способност за самостоятелна или екипна работа, както и ясни комуникативни способности;
• Кураж, инициатива и здрав разум;
• Добър фитнес за справяне с инциденти и притеснения;
• Добра грамотност за съставяне на подробни доклади на инцидентите и арестите;
• Твърд, но все пак тактичен подход, способност да покажете толерантност и учтивост в обществото;
• Дисциплина и способност за даване и получаване на инструкции.

Назначаване:
Ще преминете през труден процес на подбор преди да ви приемат за стажант. Процесът на подбор включва серия от изпити, покриващи способност за работа с числа, грамотност, работа с информация и аргументация. Ще преминете и през психологически изпити, както и през физически изпит, и медицински преглед. За да подадете документи за полицията, ще трябва да сте:
• Английски гражданин, гражданин на ЕС или друга ЕЕА държава, гражданин на Британската общност или чуждестранен гражданин с неотменно право на пребиваване във Великобритания;
• Да сте минимум на 18 години;
• Да удовлетворявате проверките на вашата среда и проверките за безопасност, и да декларирате евентуални минали провинения;
• Фитнесът ви да бъде над средните стойности, да сте с добро обикновено и цветно зрение (с или без очила или контактни лещи).
В Англия, Уелс и Северна Ирландия, след като ви приемат в полицията чрез стандартния подбор, може да имате възможност да се присъедините към High Potential Development Scheme (HPD). Тази програма е съставена да създаде бъдещите лидери в полицията. Академичното обучение играе важна роля в тази програма. Служещите офицери също могат да подадат документи. Набирането на полицейски служители се извършва от независими полицейски сили, критериите им за кандидатстване може да се различават. Проверете в местното полицейско управление за точните кандидатски изисквания.

Обучение:
След като започнете като стажант полицай, ще преминете през двугодишен пробен период. Първите няколко месеца ще прекарате обучението си в районното полицейско управление и ще учите в полицейски колеж. Програмата за изпитателен срок в Англия, Уелс и Северна Ирландия е известна като Initial Police Learning and Development Programme (IPLDP). Към нея спада обучение за безопасност и партньорство в обществото, контролирано и самостоятелно патрулиране. По време на двугодишния изпитателен срок ще се подготвяте за NVQ Level 3 в областта Policing. От вас ще се очаква да покриете и NVQ Level 4 в областта Policing, или по време на, или малко след изпитателния срок. Тези квалификации обхващат области, като комуникация с обществото, ръководене на разследвания, представяне на доказателства в съда, интервюиране на свидетели, жертви и заподозрени. Като полицейски служител, търсещ повишение, може да се подготвите за последващи NVQ, които може да подобрят шансовете ви. Към NVQ квалификациите спадат:
• Level 3 в областта Police Supervisory Management;
• Level 4 в областта Police Organisational Management;
• Level 4 в областта Police Operational Management;
• Level 5 в областта Police Strategic Management.
По време на службата ви като полицейски служител от вас ще се очаква да поддържате уменията си на ниво и да вземате участие в съответното необходимо обучение. Ще бъдете под наблюдение по време на кариерата си. В Шотландия, кандидатите посещават 15-седмичен Initial Training Course в Scottish Police College в Fife. Следват и други курсове на обучение по време на двугодишния изпитателен срок.

Възможности:
Като полицейски служител ще ви наемат в една от 52-те полицейски сили във Великобритания. Като опитен полицейски служител, може да специализирате в един от многото клонове, като пътна полиция, отдел престъпления или подводно издирване. Повишение често може да се постигне, защото всички по-високи позиции се запълват в рамките на полицейската служба. High Potential Development Scheme (HPD) съществува, за да помогне на талантливите членове на полицията бързо да се издигнат в кариерата си. Тази програма е отворена както за новите кандидати, така и за служещите офицери. Целта на програмата е да идентифицира хората със силни лидерски качества, които имат потенциала да бъдат лидери за в бъдеще. В Шотландия, ако успешно сте завършили двугодишния изпитателен срок и можете да демонстрирате лидерски и мениджърски потенциал, може да получите достъп до Accelerated Promotion Scheme. Целта на тази програма е да осигури бърз достъп до по-високи мениджърски позиции.

Годишен доход:
Заплатите може да се различават в различните полицейски власти. Стартовата заплата обикновено е между £20,000 и £22,000 годишно. С няколко годишен опит, доходите могат да достигнат около £30,000. Сержантите могат да печелят до £36,000. Инспекторите могат да печелят до £44,500. Може да има допълнително заплащане на извънреден труд. Полицейските служители, които работят в района на Лондон може да допълнителни средства за покриване на жилищните си разходи.

Повече информация:
Scottish Police Forces
http://www.scottish.police.uk/

Skills for Justice
Centre Court
Atlas Way
Sheffield
S4 7QQ
http://www.skillsforjustice.com

Consensia Partnership
http://www.selectnip.org

Police Service Recruitment
http://www.policecouldyou.co.uk

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории