Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Помощник в кухня”

За работата:
Помощниците в кухнята отговарят за почистването на кухненското помещение, извършването на основни приготовления за приготвянето на храната и снабдяване на главните готвачи с всичко необходимо. Освен това, те може да разтоварват стоки от доставчиците и да организират наличността.
Помощниците работят, за да може кухнята да се поддържа чиста, следват стриктна хигиена, здравни и безопасни стандарти. Това включва почистване на оборудването, кухненски прибори, работни повърхности, подови настилки и стени. Обикновено помощниците отговарят за измиването на съдовете.
Много често кухненските помещения се разделят на секции, например, може да има отделение за приготвяне на зеленчуци, друго – за приготвяне на месо и друго – за сурова риба. Голяма част от помощниците работят в самостоятелно отделение.
Помощниците използват множество кухненски прибори, като автоматични миксери, комбайни и специални ножове и приспособления за рязане.

Работно време:
Работните часове се различават и може да включват работа вечер, през почивните дни и национални празници. Работното време във фабрика или организация може да е по-редовно. Възможна е и почасова, редовна и сезонна работа.
Помощниците в кухнята прекарват по-голяма част от времето си на крака в кухненското помещение, където обикновено е горещо, задушно и шумно. Работата може да включва и вдигането на тежки предмети.
Обикновено работодателят осигурява защитно облекло.

Умения и интереси:
За да бъдете асистент в кухня, вие трябва:
• да притежавате издръжливост и ентусиазъм;
• да бъдете гъвкав(а);
• да умеете да изпълнявате бързо е ефективно поставените задачи;
• да имате добри комуникативни способности;
• да умеете да работите в екип.

Назначаване:
Не ви е необходима някаква определена квалификация, за да работите като помощник в кухня, но е полезно добро основно образование. Някои работодатели може да предпочитат да притежавате GCSE (A-E)/S grade (1-5). Предишен опит с работата в кухня ще е от полза.
По закон, лицата под 18 години нямат право да боравят с кухненски прибори, като комбайни за месо. Лицата с определени кожни състояния също може да не бъдат допуснати до помощници в кухня.

Обучение:
Като помощник в кухня обикновено ще получавате обучение по време на работата от опитен член на персонала. Това може да бъде комбинирано с посещения в колеж за научаване на хигиенни, здравни и безопасни стандарти, и техники за приготвяне на храна.
Възможно е да се подготвите за квалификации като NVQ/SVQ Level 1 в областта Hospitality (Food Preparation and Cooking) и Level 2 в областта Food Processing and Cooking. Съществуват сертификати в областта на хранителните технологии, хотелиерството и кетъринга, които може да са полезни за един помощник.
Възможни са и програми за чиракуване (apprenticeship) за лицата под 24 години. Съществуват currently Apprenticeship (level 2) и Advanced Apprenticeship (level 3). За повече информация, посетете www.apprenticeships.org.uk. За информация относно apprenticeship в други части на Великобритания, посетете http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.

Възможности:
Обикновено има множество свободни места за този вид професия. С придобиването на опит и последващо обучение е възможна подготовката за главен готвач. С придобиването на NVQ/SVQ Level 2 в областта Food Processing and Cooking, или Professional Cookery (или с еквивалентен опит) е възможно повишение до помощник или главен готвач. Може да е необходимо да смените работодателя, за да се издигнете в професията.

Годишен доход:
Величината на заплащането варира от минималната тарифа на час до £7.50 на час. Годишния доход варира от £7.300 до £16.000.

Повече информация:
Springboard UK Ltd
http://www.springboarduk.org.uk

People 1st
2nd Floor
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge
Middlesex
UB8 1LH
Tel: 0870 060 2550
http://www.people1st.co.uk

About the author

Andrey

3 Comments

Click here to post a comment

Категории