Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Психолог”

Какво представлява работата:
Психолозите изучават поведението, мотивацията, мислите и чувствата на хората. Те използват собственото си разбиране за теорията, заедно с консултации и други форми терапии, за да помогнат на хората да избягват, преодоляват или контролират собствените си проблеми. Като психолог, ще специализирате в една от следните области:
• Клинична психология;
• Образователна психология – помагане на деца и младежи да превъзмогнат трудностите и поощряване на образователното и психологическо им развитие;
• Професионална психология – помагане на бизнес организациите да подобрят изпълнението си и увеличаване удовлетвореността от работата на служителите;
• Съдебна или криминална психология – използване на психологическа теория за разследване на престъпления, рехабилитация на престъпници и подкрепа на персонала на затвора;
• Здравна психология – повишение здравния начин на мислене и поведение, и помагане на пациентите и семействата им да се справят с дадена болест;
• Консултантска психология – помагане на хората да разрешат проблемите си и да вземат решения, особено в напрегнати етапи от живота си;
• Спортна психология;
• Невропсихология – помагане на пациенти с мозъчно увреждане и невропсихологически болести да възстановят или подобрят качеството си на живот.
Някои области на психологията нямат директен образователен маршрут. Например, за да станете детски психолог, първо трябва да се обучавате като клиничен или консултантски психолог, а след това да специализирате в работата с деца. Може да се обучавате и в областта на образователната психология и да работите с деца.

Какво е работното време и условията на труд:
Работните часове ще се различават в зависимост от областта, в която специализирате, но обикновено ще бъдат от 9am до 5pm, от понеделник до петък. Може да имате възможност за почасова работа и размяна на смени. Може да работите в болници, училища или рехабилитационни центрове. По вяска вероятност ще бъдете в офис, но може да използвате и специални помещения или да посещавате пациентите по домовете им.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• Интерес в реакциите и взаимодействието между хората;
• Желание да помагате на другите хора;
• Способност да поддържате професионална дистанция;
• Отлични комуникативни способности;
• Способност да работите като част от екип;
• Толерантно и търпеливо отношение;
• Добри умения за разрешаване на проблеми и логически подход;
• Уважение на поверителността;
• Прецизен и методически подход;
• IT умения.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
Първата ви стъпка ще бъде придобиването на психологическа образователно квалификационна степен, акредитирана от British Psychological Society (BPS), водеща до Graduate Basis for Registration (GBR). Проверете в уебсайта на BPS за акредитираните курсове. За да кандидатствате за образователно квалификационна степен по всяка вероятност ще са ви необходими пет GCSE (A-C) плюс три A level. Точните изисквания за кандидатурата трябва да проверите в съответния колеж или университет. Ако сте завършили с образователно квалификационна степен по предмет, различен от психология, може да постигнете GBR чрез завършване на BPS-одобрен преравнителен курс, или чрез явяване на BPS Qualifying Exam. Проверете в уебсайта на BPS за повече информация. След като имате GBR, трябва да предприемете след дипломен образователен курс, съответстващ на областта, в която желаете да работите. Конкуренцията за след дипломните курсове е голяма и към изискванията за кандидатстване може да спадат първи или втори клас honours degree, доказателство за възможностите ви за проучване и известен професионален опит. След като имате BPS акредитирана образователно квалификационна степен, трябва да предприемете последващо обучение, за да се класирате за практикуване в избраната от вас област на психологията:
• Клинична психология: три годишен, редовен, NHS спонсориран Doctorate в областта Clinical Psychology;
• Образователна психология: в Англия, Северна Ирландия и Уелс три годишен Doctorate в областта Educational Psychology;
• Професионална психология: MSc в областта Occupational Psychology, плюс две годишна практика под наблюдение, или три годишна практика под наблюдение, която включва BPS Postgraduate Certificate в областта Occupational Psychology;
• Съдебна психология: MSc в областта Forensic Psychology плюс две годишна практика под наблюдение;
• Здравна психология: MSc в областта Health Psychology и две годишна практика под наблюдение;
• Консултантска психология: BPS Qualification в областта Counselling Psychology или BPS акредитиран след дипломен образователен курс в областта Counselling Psychology;
• Спортна и рехабилитационна психология: акредитиран MSc в областта Sport and Exercise Psychology, плюс две годишна практика под наблюдение, или минимум пет години професионална практика под наблюдение;
• Невропсихология: обучение или в клинична, или в образователна психология, плюс две годишна практика под наблюдение и акредитиран курс в областта на невропсихологията.

Какво допълнително обучение и развитие може да предприемете:
След като се квалифицирате, може да имате възможността на последваща специализация във вашия клон на психологията. По време на кариерата си от вас ще се очаква да взимате участие в продължително професионално развитие, за да поддържате актуални знания и умения. За повече информация, посетете http://www.bps.org.uk/professional-d…/cpd_index.cfm.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Стартовите заплати са около £20,000 и £22,000 на година. С придобиването на опит, заплатите могат да се повишат между £27,500 и £37,500 на година. Висшестоящите психолози и началниците на отдели могат да печелят около £43,000. Психолозите в частния сектор или в индустрията могат да печелят около £80,000.

Възможности:
Повечето възможности са в рамките на образователните или социални подразделения на местните органи на властта и NHS. Може да работите в затвор, някои правителствени департаменти или в частния сектор. Като алтернатива, може да специализирате в обучението и изследователската дейност в колежи и университети. Следните линкове може да са ви от полза в търсенето на свободни работни места:
http://www.psychapp.co.uk/
http://www.jobs.nhs.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.hmprisonservice.gov.uk/

Повече информация:
British Psychological Society
St Andrew’s House
48 Princess Road East
Leicester
LE1 7DR
Tel: 0116 254 9568
http://www.bps.org.uk

NHS Careers
PO Box 376
Bristol
BS99 3EY
Tel: 0845 606 0655
http://www.nhscareers.nhs.uk

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории