Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Работник в хранителната промишленост”

За работата:
Работниците в хранителната промишленост са заети в производството и пакетирането на множество хранителни продукти, като: замразени, консервирани, тестени, сушени, пастьоризирани.
Повечето видове храна се правят в големи фабрики и се произвеждат чрез машини. Професиите в индустрията обикновено включват повече проверка и контрол на оборудването от колкото работа с храни и заготовки.
Много работници в хранителната промишленост са част от бързо движеща се продуктова линия. Това представляват хранителни продукти, преминаващи през конвейер, през стадии, като смесване, приготвяне и пакетиране. Работниците се уверяват, че доставяните количества са постоянни, като настройват скоростта на конвейера, ако е необходимо. Проверяват през определени интервали от време инструменти, като температурни калибри и поддържат чистотата на машините през цялото време.
Ако възникне проблем, работникът може да спре машината и да докладва на супервайзор или инженер.

Работно време:
Работниците в хранителната промишленост често работят по 37 до 40 часа над 5 дена седмично. В някои фабрики има система на смени, включваща смени вечер, през нощта и почивните дни. Често се среща извънредната работа.
В по-голямата си част работата включва стоене до продуктовата линия на фабриката, като може да се наложи вдигане на предмети и навеждане. Температурата в една фабрика може коренно да се различава в зависимост от вида на произвежданите хранителни продукти.
Трябва да бъдат съблюдавани високи стандарти на хигиена и работниците трябва да носят шапка или мрежа за коса, и чисто предпазно облекло.

Умения и интереси:
За да сте работник в хранителната промишленост, трябва:
• да умеете за следвате писмени инструкции и да водите прецизни досиета;
• добре да разбирате принципите за здраве и безопасност, както и правилата за основната хигиена;
• да умеете да се концентрирате и наблюдавате работата;
• да умеете да обръщате внимание на подробности, дори и задачите ви да са често повтарящи се;
• да умеете да реагирате бързо при възникване на проблем;
• да умеете да работите в екип и да следвате процедурите.

Назначаване:
Не ви е необходима някаква официална квалификация, за да работите като работник в хранителната промишленост. Може да навлезете в професията чрез програма за чиракуване (apprenticeship). Може да са необходими GCSE/S grade или еквивалент, ако желаете да се издигнете до супервайзорски пост.

Обучение:
Много компании осигуряват на стажантите си обучение по време на работа. Това понякога може да доведе до квалификации, като:
• NVQ/SVQ level 1 до 3 в областта Food and Drink Manufacturing Operations;
• Certificate в областта Food Safety/Hygiene (издаден от RIPH, CIEH или RSPH);
• Certificate в областта Health and Safety (издаден от, например, City and Guilds, OCNW или ASET);
• BTEC National Certificate в областта Food Science and Manufacturing Technology (полезен е ако се интересувате от мениджмънт).
За кандидатите от 16 до 24 години има Apprenticeship програми. В Англия има обикновени Apprenticeship (level 2) и Advanced Apprenticeships (level 3). Потърсете повече информация в www.apprenticeships.org.uk.
Apprenticeship програмите могат да се различават в различните области. Повече информация потърсете в http://www.scottish-enterprise.com/m…pprenticeships, http://new.wales.gov.uk/splash2.jsp;…ationandskills и http://www.delni.gov.uk/.

Възможности:
Индустрията на хранителната промишленост е широко разпространена във Великобритания, поне възможностите за професионално издигане са добри.
Компаниите за производство на хранителни продукти са разположени във всички райони на страната. Те обикновено специализират в области като печене, замразяване и варене. В определени случаи, например, при консервиране и замразяване на плодове и зеленчуци, работата може да бъде сезонна.

Годишен доход:
Заплатите започват от около £11,500 годишно, въпреки че стажантите може да печелят по-малко.
Заплатите могат да достигнат £17,000 до £18,000 годишно.
Отговорниците на смяна и супервайзорите може да печелят до £18,000 годишно.
Извънредния труд и поемането на чужди смени могат доста да повишат тези цифри. Някои фабрики плащат 30% повече на персонала нощна смяна.

Повече информация:
Improve Ltd
Providence House
2 Innovation Close
York
YO10 5ZF
Tel: 0845 644 0448
http://www.improveltd.co.uk

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории