Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Стоматологична медицинска сестра”

За работата:
Стоматологичните медицински сестри осигуряват помощ и подкрепа на зъболекарите и други стоматологични специалисти, по време на записаните часове за лечение. Като стоматологична медицинска сестра, вие трябва:
• да подреждате и подготвяте кабинета;
• да стерилизирате инструментите;
• да подавате съответните инструменти на стоматолога, терапевта или хигиениста;
• да премахвате вода и слюнка от устата на пациента по време на лечението;
• да подготвяте материали, например, пломби;
• да се уверите, че пациента е спокоен и се чувства удобно по всяко време.
Подходящо обучените и квалифицирани медицински сестри могат да бъдат включени в наблюдение състоянието на пациента, когато той е под упойка. Стоматологичните медицински сестри работят, за да поддържат стерилност в кабинета и наблюдават спазването стандартите на здравната и безопасна политика. Помагат на зъболекаря да запише информация за всеки пациент и извършват контрол на наличността. В общата практика, стоматологичните медицински сестри може да работят на рецепцията по време на натоварените периоди. Това може да включва работа в администрацията на практиката, записване на часове за посещения, приемане на плащания за лечение, посрещане и успокояване на пациентите.

Работно време:
Като стоматологична медицинска сестра, обикновено ще работите от 9am до 5pm, от понеделник до петък. От вас може да се очаква да работите и извън тези часове, например, ако вашия кабинет отваря вечер, за да удовлетвори потребностите на пациентите. Понякога се предлага и почасова работа. Ако работите в държавна практика, шофьорската книжка може да се окаже полезна, тъй като може да се наложи пътуване между центровете. Стоматологичните кабинети са добре почистени, стерилни и осветени. Като стоматологична медицинска сестра, ще носите униформа и хирургически ръкавици за защита. Използват се също предпазни очила и маска, за да се намали риска от взаимна инфекция. Голяма част от времето си ще прекарвате на крака.

Умения и интереси:
За да бъдете стоматологична медицинска сестра, трябва:
• да проявявате искрен интерес към доброто състояние на пациентите;
• да притежавате изключителна сръчност и добро зрение;
• да бъдете приятелски настроена и да съчувствате със спокоен, уверен и вдъхващ доверие подход;
• да умеете да се разбирате добре с множество хора, включително деца и хора със специални потребности;
• да умеете да работите добре в екип;
• да имате позитивен и гъвкав подход към работата;
• да имате добри организационни способности, за да ръководите административните аспекти на работата.

Назначаване:
Обикновено, ще започнете работя в тази област като стажант в обща стоматологична практика. Може да имате възможност да започнете и като стажант в стоматологична клиника или държавна стоматологична служба. Като стажант, ще се учите по време на работа и ще учите задочно за одобрена професионална квалификация, и вписване в General Dental Council (GDC) регистъра. Друг начин за навлизане в областта на стоматологията е чрез редовно обучение за одобрена от GDC квалификация в колеж, университет или стоматологична клиника. Курсовете комбинират теорията с практика. Не ви е необходима някаква специална академична квалификация, за да започнете работа като стажант стоматологична сестра. Все пак, някои работодатели и доставчици на GDC одобрени квалификации може да предпочитат да имате четири GCSE (A-C)/S grade (1-3), включително английски език и съответна научна дисциплина. Вашите умения и обща стабилност за професията също са от голямо значение. Проверете за точните изисквания при организаторите на съответните курсове. Може да навлезете в професията и чрез apprenticeship (програма за чиракуване). Спонсорирането на apprenticeship се осигурява за 16-24 и за някои 25 годишни. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk.

Обучение:
От края на месец юли 2006г., стоматологичните медицински сестри имат възможност да се присъединят към General Dental Council (GDC) регистъра. До месец юли 2008г. ще бъде от изключителна важност всички стоматологични сестри във Великобритания да бъдат в GDC регистъра. За да се считате за квалифицирана стоматологична медицинска сестра с достъп до регистъра, трябва да постигнете едно от следните неща:
• изпита за National Certificate на National Examining Board for Dental Nurses (NEBDN) плюс 24 месеца професионален опит;
• S/NVQ Level 3 в областта Oral Healthcare: Dental Nursing;
• Certificate of Proficiency в областта Dental Nursing, връчен от одобрена стоматологична клиника;
• Certificate of Higher Education в областта Dental Nursing School, предлаган от Professionals Complementary to Dentistry в Университета на Portsmouth.
Одобрените от GDC стоматологични образователни курсове обхващат както практическа, така и теоретична дейност. Към областите, които ще изучавате, спадат:
• анатомия и физиология;
• стоматологични техники, като анастезиология и упояване, възстановяваща стоматология, обща стоматология, устна хирургия и стоматологично радио лечение;
• контрол на инфекциите, включително стерилизация, предотвратяване на взаимна инфекция и съхранение на медикаменти;
• грижа за пациентите, водене на досиета, смесване на материали за пломби.
GDC съставиха 2-годишен „транзитен период” от 06.2006 до 06.2008г., в рамките на който ще дават членство и регистрация на индивиди, които не притежават някоя от горе посочените одобрени квалификации. Транзитните споразумения ще важат при определени обстоятелства, например, ако сте:
• стоматологична медицинска сестра с квалификация, която вече не се издава (в следствие на което не е посочена по-горе; GDC има списък);
• стоматологична медицинска сестра с 4 или повече години професионален опит в рамките на последните 8 години, но ви липсва подходяща квалификация.
Ако притежавате между 2 и 4 години професионален опит, GDC развиват курсове, които ще ви помогнат на натрупате опит с повече обучение или оценка. Стоматологичните медицински сестри с придобити в чужбина квалификации, както и тези, които са се обучавали във Въоръжените сили, може също да бъдат одобрени за регистрация. За повече информация относно регистрацията и съответните квалификации, посетете уебсайта на GDC.

Възможности:
Като стоматологична медицинска сестра може да работите в обща медицинска практика, в болница, в обществените стоматологични услуги, в индустрията и в университетите. Може да се обучавате и във Въоръжените сили. Като квалифицирана стоматологична сестра може да увеличите познанията и способностите си чрез обучение за NEBDN след дипломни сертификати. Те се предлагат в множество специализирани области, като:
• Oral Health Education;
• Dental Sedation Nursing;
• Dental Anaesthetic Nursing;
• Special Care Dental Nursing;
• Orthodontic Nursing.
Трябва да сте в Voluntary National Register на Стоматологичните медицински сестри, за да имате право да се явите на след дипломните изпити на NEBDN. Професионалният опит като стоматологична медицинска сестра е отлична подготовка за професии, като стоматологичен хигиенист и стоматологичен терапевт. Като стоматологична медицинска сестра може да имате възможност да прогресирате в професии, като старша медицинска сестра, началник отдел или мениджър на стоматологична практика.

Годишен доход:
• Заплатите започват от около £14,000;
• Опитните и квалифицирани стоматологични медицински сестри може да печелят между £16,500 и £19,750;
• Старшите медицински сестри специализираните стоматологични сестри могат да печелят между £19,000 и £25,000;
• Мениджърите на екипа от стоматологични сестри и учителите могат да печелят до около £31,000.

Повече информация:
National Examining Board for Dental Nurses (NEBDN)
110 London Street
Fleetwood
Lancashire
FY7 6EU
Tel: 01253 778417
http://www.nebdn.org.uk

Health Learning and Skills Advice Line
Tel: 08000 150850
http://www.learndirect-advice.co.uk/campaigns/nhs/

General Dental Council
37 Wimpole Street
London
W1G 8DQ
Tel: 020 7887 3800
http://www.gdc-uk.org

NHS Careers
PO Box 376
Bristol
BS99 3EY
Tel: 0845 606 0655
http://www.nhscareers.nhs.uk

British Association of Dental Nurses (BADN)
PO Box 4
Room 200
Hillhouse International Business Centre
Thornton-Cleveleys
FY5 4QD

Home

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории