Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Строителен работник”

Какво представлява работата:
Като строителен работник ще работите в непосредствена близост от умели търговци на строителни обекти. Може да работите върху проекти за нови постройки и пътно строителство. При започване на работа, ще помагате за подготовка на обекта – ще правите временни постройки, разтоварване и съхранение на строителни материали, поставяне на стълби и скелета. След като дейността започне, към задълженията ви може да спадат:
• Изкопни дейности – маркиране и изкопаване на плитки стъпки в земята за основи и канализация;
• Оформяне – поставяне или премахване на строителни платна, които държат бетона;
• Фиксиране на желязото – извиване и фиксиране на железните заготовки за подсилване на бетоновите структури;
• Натрупване на стомана – фиксиране на стоманените листове един за друг с цел формиране на временни подпорни стени на изкопни дейности;
• Наливане на бетон – наливане и заглаждане на бетона за основи, плочи и колони;
• Пътно строителство – наливане на бетон, поставяне на бордюри, поставяне на павета и повторна пътна настилка.
Ще използвате различни ръчни, силови и машинни инструменти, или при допълнителна подготовка, може да управлявате конструктивно оборудване, като самосвали и багери.

Какво е работното време и условията на труд:
Ще работите 39 часа седмично, като обикновено започвате рано сутрин. Може да се изисква извънреден труд през почивните дни и вечер, за да се спазят сроковете. Често срещана е сезонната работа, а може да се наложи и работа далеч от дома. По-голяма част от работата ви ще бъде на обекти, на открито и при всякакви времеви условия, а понякога може да ви се наложи да работите и на високо. Работата е физически изискваща и често изисква пренасянето на тежки и странни предмети. От вас ще се очаква да носите предпазно облекло, като предпазна каска и ботуши.

Какви умения и познания ще са ви необходими:
• Добро ниво на фитнес;
• Основни познания за строителни методи и материали;
• Добри практични умения;
• Способност да следвате писмени и устни инструкции;
• Да нямате проблем с работата на високо;
• Добри умения за работа в екип;
• Разбиране на здравните и безопасни стандарти.

Какви квалификации и опит ще търсят работодателите:
Въпреки че няма точно определени кандидатски изисквания за строителните работници, работодателите може да предпочитат да имате известни GCSE или еквивалентни професионални квалификации. Може да ви е от полза и ако имате известен опит в работата на обекти.
Може да имате възможност да навлезете в професията и чрез програма за чиракуване (Apprenticeship) в строителна фирма. Видовете Apprenticeship във вашия район ще зависят от местния пазар на труда и видовете умения, които работодателите изискват от служителите си. За повече информация, посетете http://www.apprenticeships.org.uk/.
Може да се насочите и към колежански курс, който въпреки че не е съществено важен, ще ви предостави някои от уменията, които се изискват за този вид работа. Към съответните курсове спадат:
• City & Guilds (6217-08) Basic Construction Skills: Multi-crafts;
• BTEC First Diploma в областта Construction.
За да работите със строителна техника, като самосвали или багери, ще трябва да имате поне 18 навършени години и да имате свидетелство да управление на съответното МПС. Посетете http://www.cskills.org/ за повече информация относно кариерите и квалификациите в областта на конструкциите. Посетете http://www.knowyourplace.org.uk/ за повече информация относно кампанията, която прокламира конструкциите като професионален избор за жени.

Какво допълнително обучение и развитие можете да предприемете:
След като започнете работа на даден обект, ще получите и съответното професионално обучение, като посещавате курсове в местен колеж или доставчик през определени дни или периоди от деня. Това по всяка вероятност ще ви отведе до NVQ квалификации, като Construction and Civil Engineering Services (Construction Operations), level 1 и 2. Тази NVQ съдържа опции в областта на:
• Наливане на бетон;
• Канализационни конструкции;
• Поставяне на бордюри и канали;
• Изкопни дейности за хотели.
Съществуват и още няколко NVQ квалификации, концентрирани върху определени конструктивни дейности, например, пътно строителство, сондажни дейности, специализирани инсталации и надзираване на обекти.

Каква заплата и други възнаграждения може да очаквате:
Стартовите заплати могат да бъдат до £15,000 годишно. С придобиването на известни квалификации, работниците могат да печелят между £17,000 и £20,500 на година. Опитните строителни работници с допълнителни отговорности могат да печелят до £24,000. Извънредният труд и различните периодично отпускани суми могат значително да повишат доходите. Самонаетите работници уговарят собствените си надници.

Възможности:
Независимо че има известно търсене на опитни търговци, възможностите за работа са добри благодарение на увеличението на строителните дейности и възобновяването в страната. За някои договори може да се наложи да пътувате, например на проекта на Олимпийските игри през 2012г. Може да има и възможности за работа в чужбина. С подходящото обучение и професионален опит, може да имате възможност да станете майстор, специализирайки в строителна търговия и от там – да се прехвърлите в областта на надзора на обектите, оценката и евентуално – управление на строителството. Следните линкове може да са ви от полза в търсенето на свободни работни места:
http://www.bconstructive.co.uk/careers/index.aspx
http://www.constructionjobsnet.co.uk/
http://www.jobcentreplus.gov.uk/

Повече информация:
ConstructionSkills
Bircham Newton
King’s Lynn
Norfolk
PE31 6RH
Tel: 01485 577577
http://www.cskills.org

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)
Tel: 0844 576 8777
http://www.cscs.uk.com

SkillsDirect
Tel: 0844 248 5262
http://www.citb-constructionskills.co.uk/cardschemes

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории