Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия “Уебсайт дизайнер”

За работата
Уебсайт дизайнерите, понякога известни като уеб автори, проектират страниците, които съставят даден уебсайт. Те използват комбинация от програмни продукти и софтуер за уеб дизайн, за да построят нов или да обновят съществуващ сайт. Опитният уеб дизайнер трябва да има представа за “лицевите” идеи (как изглежда сайта) и “вътрешните” системи (как работи сайта). С други думи, той трябва да бъде не само технически грамотен, но и креативет.
В началото на самата професия, дизайнерът работи с клиентите, като заедно обсъждат техните изисквания, за да е наясно какво точно искат техният сайт да прави. Това може да обхваща всичко – от интерактивен сайт за образователни цели, до търговски сайт за продажба на потребителски стоки. Важно е дизайнерите да имат ясна представа за крайната цел.
Обсъжда се всеки аспект на сайта, включително:
 как да се организира информацията му;
 големина и вид на текста;
 цветове, цветови комбинации и фонове;
 вид, големина и разположение на командните бутони и линкове;
 звукове, графики, анимации и видео функции;
 последователност, способи за търсене на информация, проучвания и защита.
Дизайнерите нахвърлят груб вариант на уебсайта, използвайки общ и специализиран софтуер, както и уеб кодове и форматиращи техники, като:
 HTML (HyperText Mark-up Language);
 Dynamic HTML;
 Cascading Style Sheets (CSS).
(Все по-често се използва XML (Extensible Mark-up Language), който позволява по-голяма гъвкавост в структурата, съхранение и обмен на информация между различните програми и платформи).
Дизайнерите непрекъснато обсъждат и тестват новите усъвършенствания с клиентите.
Когато сайтът се завърши, дизайнерите го тестват, за да се уверят, че е напълно функционален и отговаря на изискванията на клиента. Щом като клиента е доволен от резултата, дизайнерът качва сайта в даден сървър, за да го публикува в мрежата.
Някои дизайнери продължават да поддържат сайта и след пускането му в мрежата.

Работно време
Уебсайт дизайнерите към дадена компания обикновено работят от 37 до 40 часа седмично, от понеделник до петък. Ако трябва да се гонят срокове или възникне някакъв проблем, може да се наложи да работят късно вечер и(или) през почивните дни. Самонаетите дизайнери работят така, че да изпълнят на време заявките си.
Дизайнерите работят в затворени помещения – в офис или в домашни условия. Те може да обслужват само един сайт, или да пътуват, за да посетят клиентите си, в който случай е необходима шофьорска книжка.

Умения и интереси
Като уеб дизайнер, вие трябва:
 да имате познания в internet програмирането и различните начини на писане;
 да сте наясно с основните софтуерни пакети за уеб дизайн;
 да имате силни творчески умения;
 да притежавате умения за разрешаване на проблемни ситуации, както и логически, и аналитичен подход към работата;
 да умеете да обяснявате техническите въпроси на хората, които имат малки познания върху информационните технологии;
 да умеете да се придържате към срокове;
 да разбирате националните и международни ръководни принципи за стандартите и достижимостта на уебсайтовете;
 да сте винаги наясно с промените в технологиите и софтуера;
 да умеете да работите с периферни устройства, като скенери, дигитално аудио, фото и видео оборудване.
На самонаетите дизайнери ще са им необходими добри бизнес мениджърски умения и умения за водене на преговори.

Назначаване
Няма точно определени изисквания, но повечето дизайнери имат опит в подобни области и са преминали подготовка за работа със софтуер за уеб дизайн. По-голяма част от работодателите искат доказателства за опита и квалификациите, които могат да бъдат заплатени или на доброволни начала. Ще ви е необходимо портфолио, което демонстрира вашите творчески и технически способности, обикновено под формата на CD, DVD или уебсайт.
Квалификациите за входящо ниво по уеб дизайн включват:
 BTEC Certificate/Diploma в областта Multimedia;
 OCR Certificate for IT Users – Level 1 (New CLAiT), Level 2 (CLAiT Plus) и Level 3 (CLAiT Advanced);
 City & Guilds E-Quals IT Users awards (7262) – Level 1 (Сертификат), Level 2 (Диплома) и Level 3 (Диплома за напреднали);
 ABC Certificate in Web Design на Level 3;
 OCNW Certificate in Information and Communications Technology (Web Design).
Много хора навлизат в тази област след придобиването на основна степен, BTEC HNC/HND/SQA higher national award или квалификационна степен в област, подобна на дизайн и мултимедия. Квалификационните курсове включват:
 web design;
 web development;
 multimedia design;
 digital media development;
 interactive computing.
Минималното изискване за HNC/HND са четири GCSEs (A-C)/S grade (1-3) с едно A level/две H grade или еквивалент. Минималното изискване за квалификационен курс са пет GCSEs (A-C)/S grade (1-3) с две A level/три H grade или еквивалент. Квалификацията Access to Higher Education може също да бъде приета при записването на определени курсове.
Подобни курсове са широко разпространени. Проверете в колежите и университетите за точните приемни изисквания.
За притежателите на non-design/multimedia степени, може да съществува вариант за следдипломна квалификация по уеб дизайн.
E-skills UK и British Computer Society имат информация в уебсайтовете си относно професионалната реализация в областта на уеб дизайна. World Wide Web Consortium има подробна информация за достижимите уеб стандарти.

Обучение
Вече стана ясно, че трябва изцяло да познавате софтуерните пакети, като:
 Dreamweaver;
 Photoshop;
 Flash;
 Fireworks;
 GoLive;
 FrontPage (за компютри).
Може да ви е необходим и опит в платформите Apple Mac и PC. Местните колежи предлагат образователни курсове върху голяма част от тези пакети, а и има много online образователни материали.
За да придобиете повече гъвкавост в областта на уеб дизайна, ще ви бъдат полезни и умения като кодиране, писане и програмиране – те предлагат по-голяма завършеност на проектите. Някои от тези умения могат да включват:
 HTML;
 DHTML;
 XML;
 JavaScript;
 Active Server Pages (ASP);
 PHP (PHP:Hypertext Preprocessor или Personal Home Page).
Важни са познанията върху Cascading Style Sheets (CSS), особено за по-ефикасния контрол върху формата и стила на многочислените уеб страници.
Certified Internet Webmaster (CIW) Designer course е друг вариант за придобиване на умения и за новите кандидати, и за професионалистите.
UK Web Design Association е организация с безплатно членство за уеб професионалисти. Техният уебсайт съдържа множество линкове към образователни материали, свързани теми и сайтове за търсене на работа. Хората, които не членуват в организацията също могат да получат достъп до тези линкове.

Възможности
Някои уебсайт дизайнери работят в отделите за информационни технологии в голяма част от организациите. Някои дизайнери правят проекти през цялото време, докато други комбинират работата си с други задължения. Освен това, те работят и в компании за уеб дизайн, сключват договори с клиенти, изграждат и поддържат уебсайтове. Нещатната работа е друг често срещан вариант за дизайнерите.
Уебсайт дизайнерите могат да се издигнат в управлението на екипа, с който работят или да развият уменията си и да станат уеб мениджъри, като отговарят за всички аспекти на бизнеса и развитието на уебсайта.

Годишен доход
Новите кандидати започват с годишна заплата между £15,000 и £18,000.
Опитните дизайнери могат да печелят до £25,000.
Главните дизайнери и тези със специални умения могат да печелят £30,000 и повече.

Повече информация
e-skills UK
1 Castle Lane
London
SW1E 6DR
http://www.e-skills.com

World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.w3.org

UK Web Design Association
http://www.ukwda.org

Certified Internet Webmaster (CIW)
http://www.ciwcertified.com

British Computer Society
1 Sanford Street
Swindon
Wiltshire
SN1 1HJ
http://www.bcs.org.uk

Категории