Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия “Фармацевт”

 За работата:
Фармацевтите специализират в областта на лекарствените препарати и медицината. Те работят на множество места, като обикновено започват кариерата си в NHS общност или болнична аптека.

Фармацевти, които принадлежат към дадена общност
Фармацевтите, които принадлежат към дадена общност:
• работят в търговска среда, приготвят лекарствени препарати по рецепти или такива, които се продават зад щанда;
• дават здравни съвети на широката общественост;
• осигуряват информация за правилната употреба на лекарствените препарати – като наблягат на дозировката и евентуалните противопоказания;
• трябва да умеят да управляват бизнеса и да бележат положителен финансов резултат за съответната аптека.
Фармацевтите, които принадлежат към дадена общност, трябва да бъдат финансово проницателни, да умеят да продават множество продукти, да поръчват и контролират наличността, и да отговарят за поддръжката на работното място. Към техните отговорности се включва и надзор и обучение на персонала.

Болнични фармацевти
Отговорностите на един фармацевт в подобна среда най-вероятно ще бъдат:
• подготовка и доставка на лекарствени препарати;
• проверка на етикети и рецепти;
• съвет относно дозировката и употребата на лекарствените препарати;
• посещение на болнични отделения, предоставяне на клиничен съвет на колегите и предоставянето на актуална информация относно лекарствата.
Болничните фармацевти отговарят и за покупката, съхранението, контрол на наличността, тестване на качеството и дистрибуцията на лекарствените препарати в рамките на болничното заведение. По-висшите фармацевти могат да наблюдават работата на стажантите и младите фармацевти.

Индустриални фармацевти
Фармацевтите в този сектор най-вероятно ще:
• проучват и развиват нови лекарствени препарати;
• провеждат експерименти;
• оценяват крайни резултати;
• пишат доклади и дават препоръки.
Фармацевтите могат да работят и към здравните власти, за търговци на едро, в университети, за изследователски институти, в хранително-вкусовата промишленост и химическата индустрия.
Всички фармацевти водят доклади и действат според законите на медицината.

Работно време:
Работните часове на един фармацевт, който принадлежи към дадена общност, могат да бъдат от няколко часа до 48 часа седмично.
Болничните фармацевти работят по 37.5 часа седмично. Често се среща и работата през почивните дни и на повикване.
Индустриалните фармацевти обикновено работят от 9am до 5pm, от понеделник до петък.

Умения и интереси:
За да бъдете фармацевти, вие трябва:
• да имате внимателен и цялостен подход;
• да бъдете организиран(а), да работите методично и да мислите логично;
• да бъдете отговорен(отговорна) и внимателен(внимателн а);
• да имате добре развити комуникативни способности, за да съветвате пациентите, лекарите и други ваши колеги;
• да се интересувате от здравословното състояние на хората;
• да умеете да надзиравате другите;
• да имате високи научни познания и способности;
• да умеете да правите изчисления и да използвате научни формули;
• да имате добри бизнес способности.

Назначаване:
За да се квалифицирате като фармацевт, трябва да преминете през три стадия на обучение, одобрени от Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB). Обучението се състои от:
• четири годишна Master of Pharmacy (MPharm) degree;
• едногодишен pre-registration образователен курс по фармацевтика;
• изпит за регистрация.
След като успешно преминете през този процес, имате право на държавна регистрация (особено ако искате да практикувате в NHS) и членство в RPSGB, професионалното и регулиращо тяло на фармацевтите. Подробности относно одобрените квалификационни програми, можете да откриете в RPSGB.
Изискванията за прием в одобрен курс за придобиване на фармацевтична степен, най-вероятно ще бъдат: пет GCSE (A-C)/S grade (1-3), включително и математика и английски, и три A level/H grade, за предпочитане в областта на химията, и два други предмета, като избора ще бъде между биология, математика или физика.
Квалификацията Access to Higher Education също може да бъде одобрена за прием в определени курсове. Проверете в колежите или университетите за точните приемни изисквания.
Не съществуват точно определени здравословни изисквания за този вид професия, но някои образователни учреждения може да изискват професионален преглед на здравословното състояние.

Обучение:
След като сте придобил(а) одобрена фармацевтична степен, следващите ви стъпки трябва да бъдат RPSGB pre-registration образователна година и изпит за регистрация.
По време на pre-registration образователната година от вас ще се изиска да демонстрирате множество умения в съответствие установените от RPSGB критерии. Ще прекарате 6 месеца или в обществения, или в болничния сектор. И фармацевта, и обучаващия, определени като ваши супервойзори, трябва да бъдат одобрени от RPSGB.
В край на pre-registration годината, трябва да издържите изпита за регистрация, който представлява въпросник с множество възможни отговори.
Студентите по фармацевтика могат да научат повече относно възможностите за pre-registration обучение в NHS болниците, като посетят уебсайта за NHS pre-registration recruitment.
Квалифицираните фармацевти имат стимул да продължат да се издигат професионално; RPSGB има информация за наличните курсове и семинари в различни области.
За да извършват научноизследователск а работа много фармацевти се насочват към следдипломни квалификации, например, в областта на токсикологията или фармакологията. Приемните изисквания за следдипломен квалификационен курс най-вероятно ще бъдат първа или втора second class degree по фармацевтика или подобна област.

Възможности:
Някои фармацевти предприемат образователна дейност, други работят като временни заместници. Възможно е да се предприеме и самонаемане, придобиване и управление на аптека, или работа в чужбина.
Има възможности за работа в областта на мениджмънта, или странични области, като производство и токсикология.
В по-големите аптеки има отлични възможности за професионално повишение, което може да доведе до регионален или национален мениджмънт. В NHS има официална йерархия на кариерите.
Една образователно квалификационна степен по фармацевтика може да осигури добра основа за области като съдебна медицина, хранително-вкусова промишленост, козметична индустрия и научна журналистика.

Годишен доход:
Наскоро квалифициралите се фармацевти могат да печелят между £19,200 и £25,000.
Опитните фармацевти могат да печелят около £35,000.
Специалистите и консултантите печелят между £35,000 и £73,000.
Индустриалните фармацевти могат да започнат от около £22,000 и да печелят над £60,000.

Повече информация:
Royal Pharmaceutical Society of Great Britain
1
Lambeth High Street
London
SE1 7JN
Tel: 020 7735 9141
http://www.rpsgb.org.uk

Pharmaceutical Society of Northern Ireland
73 University Street
Belfast
BT7 1HL
Tel: 028 9032 6927
http://www.dotpharmacy.com

NHS Learning and Development Service
Tel: 08000 150 850
Email: learning@nhscareers. nhs.uk

NHS Careers
PO Box 376
Bristol
BS99 3EY
Tel: 0845 606 0655
http://www.nhscareers.nhs.uk

Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI)
12 Whitehall
London
SW1A 2DY
Tel: 020 7930 3477
www.abpi.org.uk
http://www.abpi-careers.org.uk

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории