Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Bookkeeper“

За Работата
Book keeper-те водят точна информация относно всички финансови въпроси и подготвят отчети за всякакъв вид бизнес.
В по-големи организации, те могат да бъдат специализирани в една от областите на счетоводството – продажби, ведомост или кредит контрол. Освен това те помагат и в административните въпроси на аксперт- счетоводителите.
В по-малкия бизнес, book- keeper извършва всички гореспоменати задачи, занимава се банковите въпроси ( вземания и постъпления ), съставя баланс на дребните приходи/разходи.
Техните задължения могат да варират в зависимост от нивото на отговорност и опит , както и от това дали са специалазирани или не в една от областите на счетоводството.

Техните задължения обикновено включват:
счетоводни баланси ( водене на счетоводни книги )
обработват фактури за продажби и постъпления, плащания и т.н.
подготвят официални отчети, показващи приход и разход
възстановяване на ДДС
проверяват дали балансите са точни
подготвят заплатите
помагат в подготовката на финалните отчети – печалби и загуби
Много организации използват помпютърни програми ( съсъ специален софтуер ), които заместват счетоводителите.

Работно време
Повечето book-keeper работят по понеделник до петък , от 9 am – 5 pm. Понякога се налага да работят и допълнително. Разпространени са работни позиции на половин ден, с вариращо работно време и т.н. На разположение са и временни работни позиции.

Умения и Интереси:
За да бъдете book-keeper трябва:
да работите с с цифри с лекота
да имате добри комуникативни умения
да се интересувате от бизнес и финанси
да можете да планирате и организирате своята работа
да работите съсредодочено и точно ; да обръщате внимание на детайлите
да работите в екип
да умеете да спазвате срокове
да бъдете честни и дискретни ; да заслужавате доверие

Назначаване:
Няма точно определени изисквания, но трябва да се чувствате уверен в математиката. Работодателите могат да изискват от вас GSSEs (A-C)/S grades ( 1-3) или еквивалентен по английски и математиката.
За Вас би било много полезно, ако имате опит с работа в офис. Компютърнара грамотност би била много полезна, особено при работа с база данни. Бихте имали предимство, ако преди да потърсите работа в областта на счетоводството направите една квалификация в областта ( entry-level-booking )
Други квалификации могат да бъдат:
Association of Accounting Technicians (AAT) ABC Level 2 Certificate in Book-keeping
International Association of Book-keepers (IAB) Levels 2 and 3 Certificates in Book-keeping
Institute of Certified Book-Keepers (ICB) Level 1 Certificate in Basic Book-keeping or Level 2 in Manual or Computerised Book-keeping
OCR Level 1 Certificate in Book-keeping and Levels 2 and 3 Certificates in Accounting
City & Guilds (8953) Levels 1and 2 Certificates in Book-keeping and Accounts.
Тези квалификации можете да добиете по време на фултайм или парттайм обучение в колеж, дистанционно обучебие и т.н.

Ако сте на въсраст между 16 – 24 год. Можете да участвате в програма за чиракуване (apprenticeship programme). В Англия това са Apprenticeships (ниво 2) и Advanced Apprenticeships ( ниво 3).Повече инфотмация по въпроса можете да намерите тук:
www.apprenticeships.org.uk
Тези програми могат да бъдат различни в раличнте области на UK.

Обучение:
Един от начините да бъде обучен е докато по време на работата помагате на по-експертен персонал. Освен това някои работодатели биха Ви позволили да учите за квалификация, докато работите при тях: Такива квалификации са:
NVQ/SVQ Levels 2, 3 and 4 in Accounting (offered by AAT, City and Guilds or Edexcel)
AAT Accounting Qualification at Foundation, Intermediate and Technician levels.
Можете да учите по време на обучение, базирано върху работата, почасово в колеж или център за придобиване на квалификации или чрез дистанционно обучение.
Други счетоводни квалификации са:
IAB Level 3 Diploma in Accounting and Advanced Book-keeping or Small Business Financial Management
ICB Level 3 Diploma in Book-keeping (Manual or Computerised).
Възможности:

Book – keepers могат да работят във всякакъв вид компании в търговията и индустрията, в публичния сектор като например местни другужества и здравни фондове.
Съществуват възможни позции и за селф-емплойд book-keepers в малкия бизнес.

Годишен доход:
В зависимост от местоположението, варита и заплащането.
В Лондон и на югоизток печелят с почти 50% повече отколкото в остналата частна Великобритания.
Началните заплати са между 10 000 и 13 000 лири годишнп.
При наличнието на опит и умения, заплащането може да варира от 13 000 до 18 000 лири на година.
Book – keepers с много голям опит ( senior book-keeper ) могат да печелят между 15 000 и 24 000 лири годишно.

Повече информация:
International Association of Book-Keepers (IAB)
Burford House
44 London Road
Sevenoaks
Kent
TN13 1AS
Tel: 01732 458080

Home – New Layout

Association of Accounting Technicians (AAT)
154 Clerkenwell Rd
London
EC1R 5AD
Tel: 020 7415 7500
http://www.aat.co.uk

Financial Services Skills Council
51 Gresham Street
London
EC2V 7HQ
Tel: 020 7216 7366

Institute of Certified Book-keepers (ICB)
12 St James’ Square
London
SW1Y 4RB
Tel: 0845 060 2345
http://www.book-keepers.org

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории