Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Project manager”

За работата:
Project manager планират и управляват всички видове бизнес проекти, уверявайки се, че са изпълнени на време и в рамките на бюджета. Могат да работят по проекти във всеки вид индустрия, от наблюдаване развитието на голям строителен проект до представяне на нова компютърна система в дадена компания. Като project manager вие може:
• да разбирате какво желае да постигне клиента или компанията;
• да споразумявате за срокове, цени и необходими ресурси;
• да съставите подробен план относно това как да се изпълни всяка фаза от проекта;
• да изберете и ръководите екип по проекта;
• да преговаряте с предприемачи и доставчици за материалите и услугите;
• да се уверите, че всяка фаза от проекта се изпълнява на време, в рамките на бюджета и правилните стандарти за качество;
• редовно да докладвате за развитието на процеса на клиента или на по-висшестоящи мениджъри.
Обикновено се използват добре познати проекто мениджърски методи, за да се раздели проекта на фази и да се наблюдава неговия прогрес. Два от най-известните метода са PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) и PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Освен това, ще използвате специализиран компютърен софтуер, за да си помагате с неща, като планиране, определяне на цени и оценка на риска.

Работно време:
Работните ви часове може да се различават в зависимост от вида на индустрията и проекта, върху който работите. Стандартните ви часове обикновено ще са от 9am до 5pm, от понеделник до петък, въпреки че може да се наложи да работите повече ако е необходимо спазването на срокове. По всяка вероятност ще сте в офис, но може да прекарвате известна част от времето си в посещение на предприемачи и доставчици. Ако работите по бюджетни проекти, редовно ще посещавате съответните места. Някои проекти може да изискват пътуване и прекарване на известно време далеч от дома.

Умения и интереси:
Ще са ви необходими:
• отлични организационни, планови възможности и възможности за прецизност;
• логическо мислене с творчески способности за разрешаване на проблеми;
• изключително внимание на подробностите;
• добри комуникационни умения и умения за водене на преговори;
• разбиране на бюджетния контрол;
• способност за добра работа с останалите колеги и управляване на екип;
• добро разбиране за бизнеса;
• съответни за проекта технически умения;
• добри IT умения.

Назначаване:
Съществуват множество варианти за професията project manager. Много project manager са квалифицирани чрез образователно квалификационна степен или следдипломно ниво – или в областта на проекто мениджмънта, или в съответен на тяхната индустрия предмет. Други стават project manager с придобиването на професионален опит – те може да започнат като членове на екип по поддръжката на даден проект, или да управляват малки проекти, като част от друга професия, и да прогресират до управление на по-големи проекти на пълен работен ден. Предимство може да бъде начална степен, степен или следдипломен курс в областта на проекто мениджмънта. Други полезни степени са бизнес и мениджмънт, IT или конструктивен мениджмънт. Проверете в колежите или университетите за точните кандидатски изисквания.
Имате особено големи възможности за развитие на проекто мениджърски умения, ако имате опит в някоя от следните области:
• бизнес;
• мениджмънт;
• строителство;
• инженерна дейност;
• счетоводство;
• наука и технология.
Предимство може да бъде PRINCE2 и проекто мениджърски софтуер, като MS Project или Workbench. Все пак, по-вероятно е да си намерите работа въз основа на предишния ви опит в мениджърските проекти, от колкото въз основа на познанията ви върху софтуера и методологиите, тъй като работодателите могат да ви осигурят известно обучение след като започнете работа.

Обучение:
Най-вероятно ще развиете мениджърските си умения и познания по време на работа. Работодателят ви може да ви осигури известно обучение за PRINCE2 или други подходящи софтуерни пакети, ако е необходимо. За информация относно PRINCE2 и от къде да получите обучение, посетете уебсайтовете на Association for Project Management и Office of Government Commerce PRINCE2. Като новопостъпил или опитен project manager, можете да се стремите към различни професионални квалификации на различни нива, от следните организации:
• Association for Project Management (APM);
• Project Management Institute (PMI);
• Chartered Management Institute (CMI);
• Information Systems Examination Board (ISEB) – за проекто мениджмънт в областта на IT индустрията.
Може да решите да учите задочно да проекто мениджърска степен, или пък следдипломен курс докато сте на работа, или може да се подготвите за NVQ/SVQ level 4 и 5 в областта Project Management, или level 3, 4 и 5 в областта Business Improvement Techniques. Ако работите в областта на строителството или инженерната дейност, има специфични NVQ/SVQ level 3, 4 и 5 за тези индустрии. Ако притежавате NVQ/SVQ level 4 или 5, може да подадете документи за членство в APM.

Възможности:
Като project manager може да работите във всички видове бизнес, включително строителство, IT финанси, продажби и маркетинг, производство и инженерна дейност, както и в публичния сектор. Може да работите и като фирмен или проекто мениджърски консултант. Често се среща самостоятелната дейност за договори с фиксиран период от време за всеки отделен проект, но може да имате и постоянен договор с работодателя си. Свободните работни места може да се обявят в местната или национална преса, агенции за набиране на персонал и индустриални списания, като Project. С придобиването на опит може да прогресирате от project manager до висш мениджър, или пък може да съставите своя собствена проекто мениджърска консултантска агенция.

Годишен доход:
Заплатите зависят от професионалния опит, индустрията и вида и размера на проекта. Може да има допълнителни бонус за спазване на поставените срокове. Заплатите са обикновено между £25,000 и £50,000 годишно. Максималните заплати могат да достигнат £70,000 годишно. Project manager на самостоятелен договор могат да печелят между £300 и £400 на ден.

Повече информация:
Association for Project Management (APM)
150 West Wycombe Road
High Wycombe
Buckinghamshire
HP12 3AE
Tel: 0845 458 1944
http://www.apm.org.uk

PRINCE2
http://www.prince2.org.uk

Information Systems Examinations Board
http://www.iseb.org.uk

Project Management Institute
http://www.pmi.org

Chartered Management Institute (CMI)
Management House
Cottingham Road
Corby
Northants
NN17 1TT
Tel: 01536 204222
http://www.managers.org.uk

Office of Government Commerce – PRINCE2
http://www.ogc.gov.uk/methods_prince_2.asp

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории