Имиграция и работа Ревюта на професии

Уеб редактор

За работата:
Уеб редакторите проучват, създават и доказват валидността на материали (изображения и текст), които се появяват по уебсайтовете. Те може да създадат материал за даден сайт в глобалната мрежа или за вътрешния сайт на дадена организация, или „интранет”.
Към видовете сайтове, върху които един уеб редактор може да работи, спадат:
• местни, национални и международни новинарски сайтове;
• указатели;
• вътрешни медийни сайтове;
• сайтове за online търговия;
• сайтове за реклама;
• национална информация и правителствени услуги.
Към ключовите задължения на един уеб редактор спадат:
• проучване, писане и представяне на текста по такъв начин, че да впечатли съответния пазарен сегмент;
• качване на материали, често чрез употреба на съдържателна мениджърска система;
• проверка актуалността на съдържанието;
• наблюдение и пускане на отговори на всички потребители, и работа с email запитвания;
• провеждане на разграфени обновления за съществуващи текстове;
• редактиране и доказване съдържанието на материали на ваши колеги;
• работа с мениджъри за развитие на нови материали, редакторски политики, иновации и най-добра практика;
• посещение на срещи за планови и изпълнителни срещи с вътрешните подразделения или клиенти;
• близко познаване на новостите в свързаните материи;
• обучение на новия персонал;
• търсене на партньорства и връзки с цел максимизиране потенциала на уебсайта.
В зависимост от размера и функцията на сайта, уеб редакторите може да работят самостоятелно или в екип с предприемачи, дизайнери, маркетолози и изпълнители по връзки с обществеността. Уебсайтовете в наши дни често съдържат смесица от текст, изображения, музика и видео, така че много уеб редактори са опитни в създаването на мултимедийно съдържание.

Работно време:
Уеб редакторите работят 35 до 40 часа седмично, от понеделник до петък. Може да се наложи извънреден труд, за да се спазят сроковете.
Редакторската работа е в офис на компютър. Може да има известна работа извън офиса, например, при проучване на информация или интервюиране на хора.

Умения и интереси:
Като уеб редактор, ще се нуждаете от:
• отлични умения за проучване и писане;
• способност за подбиране на ключовите фрази от заплетена информация и да ги представите по ясен и кратък начин;
• отлично познаване на английската граматика, пунктуация и писменост;
• способност да пишете за определен пазарен сегмент;
• творчески умения за намиране на заинтригуващи начини на представяне на информацията и за генериране на нови идеи;
• способност за обръщане на внимание на подробностите;
• добри организационни умения и умения за подреждане по важност на задачите;
• разбиране на правните въпроси, като издателско право, собственост и право на достъп;
• добри умения за работа в екип и способност за изпълнение на срокове;
• разбиране на online авторските въпроси, като сбитост, структура и организация на съдържанието.

Назначаване:
Не съществуват установени правила за кандидатстване за този вид работа. Някои уеб редактори притежават предишен опит в журналистиката, маркетинга или IT; други се насочват към професията след придобиване на опит в сектора, покрит от уебсайта.
Обикновено е важен предишния опит в писането на някакви материали (не задължително online). Изграждането на портфолио от издателска дейност е добър начин за доказателство.
Можете да придобиете опит в писането на материали по няколко начина:
• чрез съществуващото ви работно място – създаване на маркетингови материали или бюлетини за интранета на компанията;
• доброволна работа – създаване на статии, брошури и информационни листовки за обществена група, благотворително дружество или местен безплатен вестник;
• провеждане на образователен курс в колеж или университет.
Някои колежи или университети може да и предложат по-добър поглед върху задълженията на професионалистите от този вид. Към тях спадат:
• журналистика;
• издателство;
• комуникации;
• PR и маркетинг;
• медии и мултимедия.
Тези курсове са широко разпространени в колежите и университетите от начално до след дипломно ниво. Проверете за подробности.
Ако се стремите към определена професия, например, здравеопазване, образование или инженерство, може да ви е необходим опит и квалификация в областта, обикновено минимум BTEC HND или образователно квалификационна степен.
Не е задължителна IT специалност за редакторски пост, въпреки че умения в областта на уеб дизайна, desktop publishing и photo imaging ще увеличат възможностите ви, понеже много професии са свързани с дизайнерството. Познаване на уеб мениджърските системи и начина на тяхното функциониране е полезно, обучение върху специфичните пакети се предоставя след наемането на работа.
За информация относно уеб достъпа и други уеб стандарти, разгледайте World Wide Web Consortium (W3C).

Обучение:
Повечето организации предлагат вътрешно обучение за новите кандидати, покриващо:
• house style;
• content management системи;
• политики и процедури.
Може да съществуват възможности за развитие на редакционните ви умения чрез посещение на задочни курсове, които обхващат специфични аспекти на професията; множество частни учреждения и професионални организации за подобни курсове.
National Union of Journalists (NUJ) предлага множество курсове, обхващащи редакторство и писане в мрежата. Society of Proofreaders (SfEP) също предлага обучение за copy-editing, proofreading и web editing.
Няколко университета предлагат след дипломни образователни курсове в областта на online журналистиката и електронното издателство, които покриват области като:
• online методи за проучване;
• content management;
• правила;
• план и дизайн.

Възможности:
Възможностите са отлични за опитните редактори, понеже повечето организации търсят online представяне. Нещо повече, съществуват местни и национални правителствени инициативи за online достъп на всички публични услуги. Обявите за работа редовно се появяват в местната и национална преса, както и online.
Работодателите започват от малки организации с един човек, който се занимава с всички аспекти на професията, до големи организации с екип от уеб редактори. Редакторите с дизайнерски умения се намират в много силна позиция, тъй като много професии обхващат писане и дизайн.
Възможностите за професионално повишение зависят от размера и структурата на организацията. Вариантите са:
• редакторски екипен мениджмънт;
• уебсайт координация;
• техническо развитие;
• дългосрочно планиране и политика.
С допълнително обучение има възможност за прехвърляне в свързани професии, като уебсайт развитие, обучение, маркетинг или връзки с обществеността. Съществуват и възможности за нещатна работа.

Годишен доход:
Стартовите заплати за новите кандидати са между £18,000 и £22,500 годишно.
С придобиването на опит, тази цифра може да се покачи до £23,000 и £30,000 годишно.

Повече информация:
e-skills UK
1 Castle Lane
London
SW1E 6DR
http://www.e-skills.com

Skillset
Prospect House
80-110 New Oxford Street
London
WC1A 1HB
http://www.skillset.org

Society for Editors and Proofreaders (SfEP)
Riverbank House
1 Putney Bridge Approach
Fulham
London
SW6 3JD
Tel: 020 7736 3278
http://www.sfep.org.uk

National Union of Journalists (NUJ)
Headland House
308-312 Gray’s Inn Road
London
WC1X 8DP
Tel: 020 7278 7916
http://www.nuj.org.uk

World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.w3.org

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории