Образование Образование в Англия, Уелс и С. Ирландия

Финансова помощ за български студенти в Англия

Досега освен за учебните такси (tuition fees) пари за покриването на жилищни нужди се отпускаха на студенти от ЕС, които са живели във Великобритания поне 3 години преди започване на курса им. От тази година има промяна и всички студенти от ЕС имат право на финансова помощ, ако годишните доходи на семействата им са под 25,000 паунда. Всеки, който е кандидатствал за университетски заем и му е отпуснат такъв, би следвало да получи от Student Finance England бланка EU13B. Въпросната бланка, съпроводена с документи за доходи от родителите, се изпраща на SFE, които я разглеждат и казват на университета дали конкретен студент попада в категорията за финансова помощ. Програмата се казва National Scholarship Programmе (National Scholarship Programm) и е стартирала през 2012. По тази програма британското правителство е заделило сума от 100 милиона паунда за 2013 и 150 милиона за 2014, която се разпределя по университетите за помощ към студентите в тях. Правителството е дало правомощия на университетите да определят правилата за раздаване на помощи.

Ето и един кратък обзор на най-често задаваните въпроси на сайта на National Scholarship Programmе, които биха ви помогнали да се ориентирате в ситуацията:

 • Какви са изискванията за тази финансова помощ (bursary)?

– Да сте гражданин на ЕС, да сте приет в английски университет, да имате отпуснат заем за учебните такси, да предоставите документи, доказващи семеен доход по-нисък от еквивалента на 25,000 паунда (или приблизително 57,500 лв.).

 • Трябва ли да съм живял три години в Кралството, за да имам право на тази помощ?

– За тази конкретна финансова помощ – не, не трябва.

 • Студент съм в Уелс, Шотландия, или Северна Ирландия, имам ли право на тази помощ?

– Не. Предлага се само на студенти в Англия.

 • Всички английски университети ли предлагат тази стипендия?

– На този етап не е на сто процента ясно. Трябва персонално да проверите за вашия университет и да попитате за условията.

 • Там, където се предлага NSP, за всички студенти ли важи?

– Правителството дава парите на университетите, но ги оставя сами да определят правилата. Някои университети ще раздават помощи само на местни, английски студенти. LSE е такъв пример.

 • На каква стойност е по-мощта?

– 6,000 паунда за трите години – 3,000 за първата година и по 1,500 за следващите две години.

 • Колко време ще продължи програмата NSP?

– Само две години: 2013/14 и 2014/15. От 2015/16 тези пари ще се ползват за помощ на студенти за следбакалавърско образование.

 • Това означава ли, че мога да получавам помощ само за двете години?

– Зависи. Някои университети ще поемат ангажимент да изплатят пълната помощ за трите години чрез собствени средства.

 • В каква форма се изразява паричната помощ?

– Университетите решават индивидуално, някои ще преведат средствата по банкова сметка на студентите, други ще приспаднат сумата от таксата за обучение.

 • Ако отговарям на всички изисквания, означава ли, че ще получа помощ?

– Не. Не всички, които покриват изискванията, ще получат помощ. Университетите решават на общо основание за всеки подал документи по тази програма.

 • Получих въпросната помощ. Трябва ли да я връщам после като кредит?

– Не. Помощта е безвъзмездна и не се връща.

 • Как да кандидатствам?

– Първо, проверете дали вашият университет участва в програмата National Scholarship Programme и какви са персоналните му изисквания. Свържете се с университетския офис за повече информация, в случай че такава не е налична на страницата им. Но по принцип се изисква форма EU13B от SFE, след като вече са ви отпуснали кредит. Тази форма е възможно да я получите и от вашия университет. Проверете!

 • Защо трябва да изпращам форма EU13B и документи за доходи на SFE, след като се кандидатства за помощта директно към университета?

– SFE ще определят дали отговаряте на изискването за семеен доход от 25,000 паунда, след което те казват на университета дали може да ви се отпусне помощ. Университетите имат крайната дума.

 • Кога е крайният срок за кандидатстване?

– Строго индивидуален за всеки университет. По първоначална информация – до 9 месеца след започване на курса. Университетът в Лестър, например, има срок до 16 юни и е с покана. За всеки е различно, проверете за вашата институция.

Източник: BGHelp и в-к „БгБен“

Категории