Всичко, свързано с имиграционен статут и право на работа

Имиграция и работа Ревюта на професии

Професия „Кетъринг/ ресторант мениджър”

За работата: Ресторант или кетъринг мениджърите се грижат за удовлетворението на клиентите от качеството на предлаганите храна и услуги. Ресторант мениджърите...

Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Как да разрешаваме проблемите на работното място

Ако имате проблеми в службата, съществуват множество различни способи, както официални така и неофициални, чрез които можете да разрешите проблема. Какъв е...

Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Парично обезщетение при съкращение

Паричното обезщетение при съкращение е компенсация за работата на даден служител. Ако имате право на такова обезщетение, можете да го получите от работодателя...

Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Отправяне на жалба до работодател

Процедурата за подаване на оплаквания ви позволява да споделите притесненията си относно работата, условията или начина, по който работодателя или останалите...

Категории