Имиграция и работа

NVQ курсове

NVQ е съкращение от Национална Професионална Квалификация. За разлика от преподаването на нови знания и изпитите за усвояването им при NVQ курсовете е необходимо да покажете компетентност във вашата настояща работа, демонстрирайки нужните умения и знания за успешното й практикуване.

NVQ курсовете са подходящи също за хора, които имат възможност да учат и придобият технически сертификати, които ще им помогнат да си намерят работа в област по техен избор. За да докажете своята компетентност, като кандидат вие трябва да събере-те удостоверяващи документи от вашето работно място, които да съответстват на националните професионални стандарти (NOS) на NVQ.

Защо точно тези курсове?

NVQ и QCF курсовете са особено популярни сред български и румънски граждани, които искат да придобият британска квалификация, докато учат и работят с жълта карта. Румънците и българите, които учат в професионални курсове, имат право да работят на пълен работен ден, както е отбелязано на гърба на жълтите им карти.

След 12-месечно непрекъснато обучение и работа те могат да кандидатстват директно за синя карта.

Какво е новото при NVQ курсовете през последните 2 години?

Новата квалификационна и кредитна рамка (QCF) е система за признаване и сравняване на различни умения и квалификации в британския образователен сектор. Нейната цел е да предостави по-гъвкави начини за придобиване на пълни квалификации и да позволи това да се постига с по-малки стъпки. Учащите имат възможност да натрупват и прехвърлят кредити.

Как работи програмата в професионален план?

Курсовете са комбинация от обучения и поставяне на оценка на професионалните умения. Необходимо е да следвате насоките на Центъра за оценяване. Ако притежавате необходимото начално ниво опит, ще трябва да попълнете NVQ формуляр за кандидатстване, който ще бъде подписан от вашия настоящ ръководител. След това този формуляр се изпраща на директора на Квалификационния център, който ще се свърже с ръководителя ви, за да обсъдят NVQ процеса, подходящ за вашата конкретна професионална ситуация.

Често задавани въпроси

  • Защо трябва да изкарам NVQ за водопроводни дейности или електрически инсталации?

NVQ са признатите във Великобритания квалификации, които ще докажат на работодателите, че вие притежавате необходимите знания и компетентност за избраната от вас професионална област.

  • Как да придобия NVQ?

За да придобиете NVQ, трябва да посещавате курсове на обучение, които включват освен теоретични знания, също и практически дейности. Освен това, за да придобиете пълна NVQ, ще трябва да ви бъдат направени оценки на място.

  • Не работя като водопроводчик или електротехник. Мога ли да придобия NVQ?

Да. Организацията City and Guilds, която предлага професионално обучение, въведе квалификации, които се наричат Технически сертификати. Те не изискват вие да работите като водопроводчик или електротехник, за да завършите такъв професионален курс. Техническите сертификати са свързани с NVQ и можете да надградите вашата квалификация по всяко време, след като сте придобили Технически сертификат.

  • Колко време отнема придобиването на квалификация?

Продължителността зависи от избрания от вас предмет. Обикновено придобиването на NVQ отнема между 6 месеца и една година.

NVQ квалификации в областта на строителството и водопроводните дейности

  • Водопроводни дейности.

Британските квалификации за водопроводни дейности покриват всички важни знания и умения, необходими за успешна кариера в областта на жилищните водопроводни дейности и отоплението. Хората, които изберат квалификация на Ниво 3, ще могат да получат лиценз за безопасност при работа с газ, за да могат да практикуват професията след придобиване на квалификацията.

  • Електротехнически дейности– VRQ/NVQ.

Британските квалификации за електротехнически дейности са насочени към хора, които искат да придобият знания и умения, които ще им позволяват да се включат в програмата за професионално обучение на електротехници и/или да започнат работа като такива.

За кого са подходящи тези квалификации?

Квалификациите от ниво 2 са специално създадени за хора, които за първи път навлизат в дадения сектор, като им дават всички основни умения и опит, от които се нуждаят. Квалификациите от ниво 3 са насочени към тези, които вече са придобили квалификация от ниво 2 или имат доказан опит и знания за работата.

Сертифициращи органи, признати във Великобритания:

City & Guilds; EAL (EMTA Awards); BPEC; Edexcel; ABP

Career Studies и предлаганите от тях курсове:

Career Studies е организация, развита от рамката на Golders Green College – уважаван езиков и бизнес колеж, който има над 70-годишен опит в предоставянето на разнообразни курсове на различни хора. През последните няколко години Career Studies се развива като независима организация, предоставяща квалификационни и образователни курсове. Освен това, предлагат специализирани курсове в областта на здравеопазването и социалните грижи, клиентските услуги и търговията, бизнеса, обучението на учители (PTTLS, DTLLS), английски език, А нива и курсове в областта на строителните услуги, включително водопроводни дейности, електрически инсталации и възобновяема енергия.

Източник: БгБен

Категории