Имиграция и работа: Правна помощ

Неприсъствени дни

Освен ако трудовият ви договор не ви дава право на неприсъствени дни като допълнение към законните четири седмици платен отпуск, неприсъствените дни са включени към тези четири седмици. Така че, например, ако имате право на 5 неприсъствени дни в годината и ако не ги получите като допълнение към законния ви отпуск, вие ще имате право на тези 5 дни плюс още три седмици отпуск.

Чудя се дали имам право на неприсъствени дни в работата.
Повечето работници имат право на четири седмичен платен отпуск. Обаче, не съществува автоматично право за платени неприсъствени дни. Правата, които имате относно неприсъствените дни, ще зависят от това какво е написано в трудовия ви договор.
Ако имате право на неприсъствени дни, те могат да се считат като част от вашия четири седмичен отпуск, освен ако в трудовия ви договор изрично не е упоменато, че вие имате право на тези дни като допълнение към вашия четири седмичен отпуск.
Има полезна информация относно платения отпуск в уебсайтът на ACAS www.acas.org.uk.

Временно отстраняване от работа и непълен работен ден

Ако работодателят не може да ви предостави работни задължения, той може да ви прехвърли на непълен работен ден или временно да ви отстрани от работа. Непълният работен ден означава, че ще получавате само част от вашата нормална работна заплата. Ако сте временно отстранен(а) от работа, обикновено няма да ви се заплаща. Даден човек, който е на непълнен работен ден, или временно е отстранен от работа, може да получи право на заплащане от работодателя си, което се нарича “гаранционно заплащане”.

Неплатен отпуск

Почти всички служители имат право на отпуск от работа, не задължително платен, поради следните причини:
• за да вземете участие в дейности на професионалния съюз;
• за да изпълните “обществените си задължения”, например, да бъдете съдебен заседател, член на управителен съвет към местните власти или училищен управител;
• за да се погрижите за децата си. Хората, които са работили в продължение на една година за един и същ работодател, имат право на 13 седмици неплатен родителски отпуск. Обикновено, вашият отпуск трябва да бъде взет преди детето да навърши 5 години. Имате право на платено майчинство, бащинство или отсъствия поради осиновяване;
• за да се отзовете на неочаквани проблеми със зависимите от вас хора, например, нещата около децата се объркат. Зависимите хора са всички, които изцяло разчитат на служителя.

 

Категории