Имиграция и работа

Помощ при намирането на работа

Основните правителствени професионални програми се осигуряват чрез Jobcentre, от където можете да получите повече информация. Някои служебни програми са задължителни за хората, които претендират за Jobseeker’s Allowance (JSA), докато останалите са по желание. Освен това, в Jobcentre можете да намерите информация и за служебните програми за самонаети хора, за образователните програми, за New Deal и други видове предлагана помощ.

Помощ за хората с физическо увреждане
Всеки Jobcentre има Disability Employment Adviser (DEA), който е част от Disability Service Team (DST) и, който осигуряват специализиран съвет за хората с физическо увреждане и за действителните и бъдещи работодатели. DEA може да ви посъветва относно практическата помощ чрез програмите Access to Work, Job Introduction и служебната подкрепа.

Когато бях по-млад се замесих в неприятности с полицията. В момента кандидатствам за работа и се притеснявам, че моето осъждане ще ми създаде проблеми. Трябва ли да кажа на работодателите за моето криминално досие?
Информацията, която трябва да дадете, зависи от продължителността и вида на присъдата, която сте получил, и от работата, за която кандидатствате. Задължен сте да докладвате за затворническа присъда в продължение на повече от 2 години и половина (или еквивалентен период на задържане или арест), ако работодателя ви попита за някакви криминални прояви. Това се отнася и за условните или частично условните присъди. Когато изчислявате такъв период, трябва да имате предвид продължителността на първоначалната присъда, а не продължителността на действителния ви арест. Така че, ако присъдата е била за 5 години, но след 2 годни сте пуснат на свобода, при условие че няма да се опитате да избягате, пак ще се наложи да декларирате нарушението.
Ще трябва да декларирате осъждания и ако кандидатствате за работа, където ще работите с деца или уязвими възрастни хора. Например, трябва да декларирате провиненията си, ако възнамерявате да преподавате, да работите в здравния сектор, да работите като детегледач или социален работник.
Обаче, ако не работите с деца или уязвими хора, съществуват определени криминални прояви, които не е необходимо да бъдат декларирани, след като измине определен период от време. Ако вашето провинение попадне в тази категория, то ще се счита за “отминало” и не е необходимо да бъде декларирано, дори и работодателя да ви попита за криминалното ви досие. Този фиксиран период е известен като “реабилитация” и започва да тече от датата на осъждането. Продължителността на реабилитационният период зависи повече от издадената ви присъда, от колкото от вида на извършеното от вас престъпление. Някои периоди изтичат по-бързо от други.
Повече информация за криминалните досиета и подробности за реабилитационния период, можете да намерите в www.disclosure.gov.uk/docs/pdf/simple.

Категории