Имиграция и работа: Правна помощ

Почасова работа

Почасовата работа може да бъде добър начин за балансиране на професионалните и лични задължения. Ако работите почасово, имате пълното право към вас да се отнасят така както към колегите ви на пълен работен ден.

Какво е почасов работник?
Почасовият работник е някой, който работи по-малко часове от работника на пълен работен ден. Няма специфичен брой часове, които определят някого като почасов или работник на пълен работен ден, но най-вероятно работника на пълен работен ден ще работи 35 или повече часа седмично.

Защо бихте избрали почасова работа?
Причината за почасовата работа се различава между различните хора. Може да е защото просто желаете да имате различен професионален баланс, или може да носите отговорност за други задължения. Ако се интересувате от промяна на професионалните ви навици, гъвкавото работно време може да се окаже полезно.

Професионални права на почасовите работници
Почасовите работници имат едни и същи професионални права с останалите служители. Не е необходимо да заработите минимален брой часове, за да се възползвате от професионалните ви права.

Почасови работници и „по-неблагоприятно отношение”
Според Part-time Workers (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations, отношението към почасовите работници трябва да бъде минимум такова каквото е към работниците на пълен работен ден, освен ако причината за това отношение може да бъде обективно доказана. Равностойният работник на пълен работен ден е някой, който извършва подобна работа при същия вид договор. Към правилника се отнася и персонала в агенции, но почасовите работници там не могат да се сравняват с работниците на пълен работен ден. Правилникът не пречи на работодателите да дадат по-добри условия на труд за почасовите работници, може би, за да има подтик към по-балансирана работна сила, но работодателя трябва да е сигурен, че ако направи нещо подобно няма да наруши други закони на дискриминацията.

Примери за това по какъв начин действа правилника
Правилникът често има предвид, че изгодите трябва да са „pro-rata”. Това означава, че трябва да са пропорционални на работните ви часове, така че, например, ако работник на пълен работен ден получава £1000 бонус, почасов работник, който работи на половината часове, трябва да получава £500.

Величина на заплащането
Почасовият работник трябва да получава минимум същата заплата на час като един работник на пълен работен ден, който извършва подобна дейност. Ако сте почасов работник, вашия работодател може да и постави същия праг за заплащане на извънреден труд като този на работниците на пълен работен ден, така че може да не получите извънредно заплащане докато не изработите повече от нормалните часове на работниците на пълен работен ден.

Възможности за пенсия и бонуси
Работодателите не трябва да дискриминират служителите на пълен и непълен работен ден, когато става въпрос за достъп до пенсионни програми. Други бонуси на компанията (като служебни коли, отстъпки и здравни застраховки) трябва да бъдат раздавани пропорционално, ако е възможно. Ако това не е възможно, тогава работодателя трябва да реши дали да предложи бонусите на всички или не.

Обучение и развитие в кариерата
Почасовите работници не трябва да бъдат изключвани от възможностите за обучение и развитие в кариерата. Когато е възможно, обучението трябва да бъде организирано в часове, подходящи за всички работници, включително и почасовите.

Отпуск
Всички работници имат право на минимално количество годишен отпуск. Законно установеното право е на 4 седмици отпуск годишно, въз основа на нормалната ви работна седмица. Например, ако работите:
• 20 часа седмично, законното ви право на отпуск е за четири 20-часови седмици;
• три дни седмично, имате право на 12 дена отпуск – това са четири седмици с по три дена.
Много работодатели дават повече от законно установената минимална отпуска (например, платени bank holiday). По силата на правилника, отношението към почасовите работници не трябва да е по-неблагоприятно; това обикновено означава, че почасовия работник ще получи пропорционална на работника на пълен работен ден отпуска – включително и допълнителни дни за bank holiday. Работодателят не може да намали полагащите ви се дни отпуск, защото това ще означава неправомерно отношение, но части от деня може да бъдат дадени като часове. Работодателят може да контролира периода, в който можете да си вземете отпуск, така че може да ви накара да си вземете bank holiday тогава когато съвпадат с работните ви дни. Все пак, не можете да си вземете отпуск в дни, когато се очаква от вас да сте на работа. Например, ако не работите в понеделник (денят, в който се падат повечето bank holiday), тогава трябва да ви бъде позволено да си вземете отпуската през друго време.

Възможности за професионални почивки
Някои работодатели позволяват на служителите си професионални почивки. Ако сте почасов работник, вие имате същите права.

Болнични, майчинство, бащинство и отпуск поради осиновяване на дете
Почасовите работници притежават същите права за болнични, майчинство, бащинство, отпуск поради осиновяване и родителски отпуск като останалите работници на пълен работен ден. Ако компанията отпусне повече от законното право, почасовите работници също трябва да получат тези договорни бонуси.

Избор за повишение и трансфер, или за съкращение
Това, че сте почасов работник не може да бъде използвано като причина за трансфер или съкращение, или отказ за повишение, освен ако това не може да бъде обективно доказано.

Какво означава „обективно доказано”
Горепосочените правила могат да бъдат нарушени когато съществува обективно доказателство за това. Това означава, че работодателят трябва да покаже, че причината е необходимия и правилен начин, за да се постигне истинската цел на бизнеса. Отношението към почасовите работници не може да бъде по-неблагоприятно. Може да не е възможно някои бонуси да са пропорционални за почасовите работници (например, допълнително членство в здравен клуб). В тази ситуация работодателят трябва да реши или да предостави бонуса както на почасовите така и на работниците на пълен работен ден, или (ако има обективно доказателство – например, ако разходите не покриват бонуса) да не го предоставя на почасовите работници.

Какво да направите ако работодателя се отнася неправомерно с вас
Ако сте почасов работник и смятате, че към вас се отнасят по различен начин, трябва да сравните вашата ситуация с някой, който:
• работи за същия работодател и се счита за работник на пълен работен ден;
• общо взето върши същата работа с подобен опит и умения;
• е на същия вид договор.
Този човек обикновено трябва да работи при вас, но ако никой там не отговаря на изискванията, можете да се сравните с някой в друго местоположение. Първо, повдигнете въпроса пред работодателя. Ако имате служебен представител (например, официален представител на профсъюз), той може да ви помогне. Имате право на писмени обяснения относно причината поради която към вас се отнасят по различен начин. Ако изпратите писмо до работодателя с искане за това обяснение, той трябва да ви отговори в рамките на 28 дена.
Ако нормалния подход не даде резултат, може да се наложи да подадете жалба чрез вътрешната процедура за подаване на оплаквания. В крайна сметка, може да се наложи да отидете и в Employment Tribunal.
Преди да предприемете някакви действия трябва да сте наясно, че причината за различното отношение може да не е поради статуса ви на почасов работник. Например, различните часови ставки може да са част от разплащателна програма – като вашето заплащане може да е въз основа на преценка. Могат да бъдат установени различни тарифи на заплащане и поради допълнителното заплащане н нощни смени.

От къде да получите помощ
Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) предлага безплатен, конфиденциален и безпристрастен съвет относно всички аспекти на професионалните ви права. Можете да се обадите на линията за помощ на Acas: 08457 47 47 47 от 8.00 am до 6.00 pm, от понеделник до петък.
Вашето местно Citizens Advice Bureau (CAB) може да ви осигури безплатен и безпристрастен съвет. Можете да намери съответната служба на САВ в телефонния указател или online.
Ако сте член на профсъюз, можете да получите помощ, съвет и подкрепа от тях.

Категории