Имиграция и работа: Правна помощ

Правото да ви се плаща

Има множество установени със закон права, когато става въпрос за работни заплати. Всички работници имат правото на заплащане за работата, която са свършили. Освен това, те имат право на заплащане, ако са готови и желаят да работят, но работодателят им не им е осигурил необходимата работа.
Работниците имат право на заплащане и ако не са на работа поради болест или отпуск, или поради майчинство, бащинство, или отсъстват поради осиновяване, или родителски грижи. В по-голяма част от случаите, работникът има право да получава обичайната си заплата, докато отсъства от работа. Има някои изключения от това правило, като:
• служител в майчинство, бащинство, или отсъствие поради осиновяване, или родителски грижи, работникът има право на определена сума, но законът определя величината на сумата, която ще бъде изплатена и обикновено тя няма да е колкото обичайната заплата;
• служител в платен болничен. По закон, повечето служители имат право на законен минимален платен болничен. По договор може да се заплати повече. При всички случаи сумата на платения болничен най-вероятно ще е по-малка от обичайната заплата;
• при други обстоятелства, работниците може да имат право на неплатен отпуск – например, по спешни семейни причини или поради заседаване в съда.
Не съществува законно право относно начина на изплащане на заплатата – например, заплатите на служителите да се превеждат само по банковата им сметка.

Даване на бакшиши и заплащане на услуги

Бакшишите в кеш, които доброволно се дават от клиента на работника, например, на сервитьор, се считат за подарък от клиента за работника и не са част от заплатата на работника. Дори и ако бакшишите се дават на всички работници и след това – се разделят помежду им, те пак си остават подаръци за работниците и не формират част от тяхната заплата.
Ако заплащането на дадена услуга е задължително – тава се случва, когато тя автоматично се включва към всички сметки – то това означава, че тя е собственост на работодателя. Работодателят може да поделя както пожелае сумата от услугата между работниците и ако даден работник получава част от тази сума, то тогава тя ще формира част от заплатата му.
Ако клиент доброволно остави бакшиш, като го прибави към сумата от кредитна карта или чек, тогава бакшишът е собственост на работодателя. Работодателят може да го подели както си пожелае между работниците и ако на даден работник се дава такова допълнително доброволно заплащане, то тогава то ще формира част от заплатата му.

 

 

 

Категории