Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Работа на височина – обща информация и правила

Независимо дали сте работник, самонаето лице или работодател, чиято работа е свързана със височините, тази статия съдържа полезна информация за вас. Тук ще намерите обща информация за работата на височина и какъв е правилника за това.

Правилникът се нарича Work at Height Regulations 2007 и е създаден, за да се избегнат нараняванията и смъртните случаи на работното място при хората, които работят на височини. Този правилник засяга употребата на нужното оборудване и условията за безопасност при работа на височина.

Ако се чудите какво точно представлява работата на височина, сега ще уточним. За да се каже, че работите на височина, вашето работно място трябва да се намира на такава височина, от която човек може да падне и да се нарани. Имайте в предвид, че в това число не влиза пътуването до работа.

Правилата от правилника се отнасят за всички хора, при които има дори и минимален риск от падане и нараняване. Тези правила са задължителни както за работници и самонаети лица, така и за работодателите.

В случай, че сте работник на височина, вие сте длъжни да докладвате за всеки потенциален риск, да използвате предоставеното ви оборудване по предназначение и да следвате стриктно инструкциите за безопасност.

Ако сте работодател, от вас ще се очаква да действате разумно и правилно с цел да предпазите работниците си от инциденти. Трябва да спазвате правилника и да предоставяте необходимата екипировка и инструктаж на вашите подчинени.

Според правилника един работодател трябва да осигури следните неща на хората си:

  • Добре запланувана и организирана работа на височина;
  • Съобразяване с метеорологичните условия, в случаи когато те могат да застрашат безопасността на хората;
  • Провеждане на качествени обучения на новите работници;
  • Добро обезопасяване на работното място;
  • Екипировката да е напълно функционираща и да се проверява редовно;
  • Да се внимава при риск от чупливи повърхности, които могат да застрашат безопасността и здравето на работниците;
  • Да се избягва риска от падащи предмети;
  • Надзор и ръководство над работата на работниците.

Ако метеорологичните условия застрашават безопасността на хората, работата трябва да се отложи незабавно докато не се оправи времето.

Работодателят трябва да е сигурен в наетите лица и в тяхната квалификация и обучение.

Обучението на новите работници също трябва да се проведе от работодателя. То трябва да бъде проведено особено добре, заради естеството и риска на работата.

Работодателят трябва да е обеден, че работното място е обезопасено и падането на работниците му е сведено до минимум.

Когато се избира екипировка, тя трябва да е съобразена с естеството на работата и да бъде подходяща. Работодателят трябва да вземе в предвид условията, в които работят подчинените му и да прецени рисковете за безопасността им.

Категории