Имиграция и работа Ревюта на професии

Работник в химическо чистене

За работата:
Работниците в химическо чистене използват химикали и оборудване за почистване на дрехи и други предмети, съставени от материал, който не може да се изпере. Някои работят за почистващите компании, докато други се наемат от големи индустриални организации, където работят с оборудването за химическо чистене.
Към основните задължения спадат:
• приемане на неща от клиентите и връчване на талон за получаване;
• проверка на нещата и сортиране според цвят и вид на тъканта;
• понякога се налага работа с бар кодове или компютърни чипове за идентификация;
• третиране на упоритите петна чрез туширане чрез химикали преди изпиране;
• претегляне, уточняване размера на нещата и зареждане в машините;
• настройка на машината на съответната програма в зависимост от вида на артикула и степента на замърсяване;
• прибавяне на почистваща течност, обикновено percholorethyne;
• проверка, пресоване, сгъване, окачване и покриване на предметите след почистване;
• предаване на почистените предмети на клиентите и събиране на таксите.
В индустриалния сектор, работниците в химическото чистене работят с широкомащабно оборудване със супервайзори и екип по разпределението.

Работно време:
Като работник в химическо чистене, обикновено ще работите от 9am до 5pm, от понеделник до петък, а често и в събота. В индустриална почистваща компания, може да работите повече на сменна система.
В химическото чистене обикновено ще прекарвате времето си обслужвайки клиентите и работа с оборудването. В индустриалната почистваща организация, ще работите във фабрична среда. И при двата вида работа ще прекарвате по-голяма част от времето си на крака.
Ще работите с химически продукти и изпарения, така че този вид работа може да не е подходяща за вас ако имате алергия, дихателни проблеми или оплаквания от кожни заболявания.

Умения и интереси:
За да бъдете работник в химическо чистене, вие трябва:
• да сте наблюдателен(наблюда телна) и да обръщате внимание на подробностите;
• да имате способност за правилно броене и записване на артикулите;
• да имате умение за обслужване на клиентите (ако работите във фирма за химическо чистене);
• да притежавате способност за работа с машини;
• до умеете да работите с пари в брой, ако работите във фирма за химическо чистене;
• да познавате здравните и безопасни стандарти;
• да умеете да следвате инструкции.

Назначаване:
Не ви е необходима някаква официална квалификация, за да станете работник в химическо чистене, но ще трябва да умеете да следвате писмени инструкции. За работа в голяма организация за химическо чистене, ще трябва да имате опит в работата с машини. Ако искате да работите във фирма за химическо чистене, може да ви е от полза ако имате опит в работата в магазин или с клиенти.

Обучение:
След като започнете работа като работник в химическо чистене, ще получите обучение по време на работа от опитен персонал. Можете да се подготвите за следните квалификации:
• NVQ Level 2 в областта Dry Cleaning Operations;
• NVQ Level 2 в областта Dry Cleaning Service Support.
Guild of Cleaners and Launderers (GCL) организира Qualification Star Scheme с изпити в областта на продажбите, премахване на петна, завършване на облеклото и химическо чистене. Потърсете повече информация в уебсайта на GCL.
SATRA Cleaning Technology Centre организира кратки курсове (основно в Kettering, Northamptonshire) за различни умения в областта на химическото чистене, като практика за химическо чистене, премахване на петна и организиране на фирма за химическо чистене. Потърсете повече информация в уебсайта на SATRA.
Textile Services Association също организира кратки курсове и семинари за членовете си. Dry Cleaning and Laundry Technology Centre, със седалище в Ilkley също организира курсове за по-високо ниво на технически и управленски умения, необходими в индустрията.

Възможности:
В организация за химическо чистене може да прогресирате до супервайзор или мениджър. Във магазин, може да ви повишат до мениджър. Ако магазинът ви е част от верига, може да имате възможност да прогресирате до мениджър на по-голям магазин, или в областен, или регионален мениджър.

Годишен доход:
Работниците в химическото чистене могат да печелят от около £11,000 до около £14,500 годишно.

Повече информация:
Skillfast-UK
http://www.skillfast-uk.org/JustTheJob/

SATRA
SATRA House
Rockingham Road
Kettering
Northamptonshire
NN16 9JH
http://www.satra.co.uk

Guild of Cleaners and Launderers

Welcome to the Guild of Cleaners & Launderers

About the author

Andrey

1 Comment

Click here to post a comment

Категории