Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Упражняване на служебни права

Служебни трибунали
Служебните трибунали са законни тела, които се занимават с жалбите по служебни права. Един трибунал е съставен от законно квалифициран председател и още двама души, които представляват страните на работодателя и служителя.
Ако желаете да упражните правото си на работното място, можете да отправите оплакване към трибунала. Трибуналът може да се справи с проблеми относно:
• писмено изразени условия и споразумения;
• право на майчинство;
• право на отпуск;
• подробни описи на заплатите;
• неизплатени заплати;
• полова дискриминация/ равно заплащане;
• расова дискриминация;
• дискриминация поради физическо увреждане;
• дискриминация поради сексуална ориентация;
• дискриминация по предразсъдъци като вяра и религия;
• някои теми, свързани със здравето и безопасността;
• неправомерно уволнение и съкращение.
Ако се оплачете на служебния трибунал, рискувате да си загубите работата. Съществуват времеви лимити, в рамките на които трябва да отнесете даден случай до трибунала. Тези лимити се различават, но обикновено жалбата за неправомерно уволнение (незаконни удръжки от заплата) или дискриминация, трябва да бъде подадена в рамките на 3 месеца от последния работен ден, или от датата на последната удръжка, или от датата на дискриминационния акт. Обикновено, подаването на молба за обезщетение при съкращение, трябва да бъде направена в рамките на 6 месеца от напускането на работа. Ако смятате да подавате жалба до служебния трибунал, много е важно да потърсите колкото си може по-скоро съвет от опитен адвокат, например, от Citizens Advice Bureau.

Кое уволнение е грешно?
Ако работодателят не ви дава да упражните правата, които са ви дадени според трудовия ви договор – например, вашият работодател не ви е дал правилното предупреждение за уволнение, на което договора ви дава право – това е известно като договорно нарушение.
Вашият работодател може да ви изплати компенсация, вместо да ви отправи предупреждение за уволнение, или да ви позволи да изработите периода на предупреждението. Това се нарича парична компенсация. Ако в договора ви има условие, според което работодателя може да ви изплати парична компенсация вместо да ви отправя предупреждение, тогава, при условие че ви е изплатена правилната сума, няма да има договорно нарушение.
Ако работодателят не ви отправи правилното предупреждение и не ви изплати парична компенсация, или не ви изплати точната сума по компенсацията, вие можете да поискате компенсация за договорно нарушение, като подадете жалба за неправомерно уволнение. Можете по едно и също време да подадете жалба за договорно нарушение и неправомерно уволнение до служебния трибунал. Компенсацията за договорно нарушение ще бъде като допълнение към компенсацията по жалбата за неправомерно уволнение.
Можете да поискате компенсация за договорно нарушение и поради други причини, като например, ако работодателя си вземе обратно фирмената кола, при условие че, според договора, имате право на фирмена кола през цялото време, през което сте служител (включително и предупредителния период).

Trade unions професионални съюзи

Вие имате пълното право да се присъедините към даден професионален съюз и не трябва да ви бъде отказвана работа, да ви уволняват, обезпокояват или посочват за съкращение защото сте член, или възнамерявате да станете член, на даден професионален съюз.
Също така, вие имате правото да не се присъедините към даден професионален съюз и не трябва да ви бъде отказвана работа, да ви уволняват, обезпокояват или посочват за съкращение защото сте отказал(а) да станете член.
Член на даден професионален съюз има право да взема участие в профсъюзните дейности, например, набирането на членове, правенето на подписки и посещението на срещи. Всяка форма на индустриална дейност – например, вдигането на стачка – не се счита за дейност на професионалния съюз.
Дейностите на професионалния съюз трябва да се състоят или извън работните часове, или в уговорено с работодателя време. Служителят няма право това отсъствие от работа да му бъде заплатено, освен ако договора не го позволява.
Повече информация и съвети можете да получите от Trades Union Congress (020 7636 4030).

Whistle-blowing на работното място

Съществува защита за работниците, които са загрижени за непрофесионализма на работното място и, които публично са разкрили информация за действията на работодателя си. Това се нарича “whistle blowing”. Изтеклата информация трябва да се отнася за едно или повече от следните неща:
• криминална проява;
• незачитане на законно задължение;
• злоупотреба със справедливостта;
• здраве и безопасност;
• замърсяване на околната среда;
• опит за прикриване на едно от горепосочените неща.
За повече информация и помощ, се свържете с Public Cocern at Work (020 7404 6609; www.pcaw.co.uk)

Категории