Имиграция и работа: Правна помощ

Adoption leave (отсъствие от работа поради осиновяване)

Ако сте работещ родител, на когото са дадени права за осиновяване на дете, или ако вече детето е при вас, вие може да имате право на adoption leave. Трябва да сте работил(а) за работодателя си в продължение на най-малко 26 седмици, като този период приключва със седмицата, в която ви уведомят, че имате права над детето.
Ако осиновите дете от чужбина, също трябва да сте работил(а) за работодателя си в продължение на най-малко 26 седмици: или периодът от 26 седмици да приключва със седмицата, в която ви уведомят, че имате права над детето, или 26 седмици от началото на наемането ви на работа, ако сте сменил(а) работодателя си от както са ви дали права за осиновяване.
Осиновителите имат право на 26 седмици обикновено adoption leave, което може веднага да се последва от 26 седмици допълнително adoption leave. На повечето родители ще бъде дадено Statutory Adoption Pay (законно установено изплащане при осиновяване) през 26-седмичното обикновено adoption leave, което се изплаща по същата величина както Statutory Maternity Pay (законно установено изплащане на майчинство). Обикновено допълнителното adoption leave не е платено, въпреки че може да имате право на някакво договорно заплащане през този период.
Трябва да уведомите работодателя си, че искате да вземете adoption leave но повече от 7 дена, след като ви уведомят, че имате право да осиновите детето, или колкото си може по-скоро след това. Трябва да посочите на вашия работодател датата, на която се очаква детето да е при вас и датата, на която желаете да започне вашето adoption leave. Партньорът на осиновителя може да има право на paternity leave (бащинство) или изплащане.
В уебсайтът на Department of Trade and Industry (DTI) (www.dti.gov.uk) има повече информация за adoption leave, а уебсайта на DTI TIGER (www.tiger.gov.uk) може да ви помогне да изчислите вашето adoption leave и свързаното с него изплащане.

Категории