Имиграция и работа

Fringe – допълнителни служебни облаги

Допълнителните служебни облаги са бонуси, които служителите или директорите получават от службата се, но тези бонуси не са включени в техните заплати или надници. Във формуляра за връщане на данък те се наричат “benefits in kind”. Тук се включват такива неща като служебни коли, частна медицинска застраховка и изгодни или безплатни заеми. Някои допълнителни служебни облаги не са облагаеми, други – са, а трети ще бъдат облагаеми за директорите или служителите с високи заплати.

Необлагаеми допълнителни служебни облаги
Някои допълнителни служебни облаги са необлагаеми и не е необходимо да се включват при връщането на данъка. Такива са:
• вноски, изплатени от работодателя, в одобрена професионална или лична пенсионна програма за служителите;
• евтина или безплатна храна в столова, ако тя е осигурена за всички служители;
• домашни спортни удобства;
• държавни услуги за съкратени служители;
• грижи за децата под 18 години;
• служебни автобуси, или субсидии за държавни автобусни услуги, които да карат служителите до и от работа;
• велосипеди и оборудване за обезопасяване, които да карат служителите до и от работа, и служебни паркинг места за велосипеди и мотоциклети;
• заем, отпуснат от работодателя, за компютърно оборудване до определена сума;
• разумни транспортни разходи, ако трябва да пътувате, за да започнете нова работа;
• лични подаръци, подарени поради извън служебни причини, например, подаръци при пенсиониране или сватба;
• подаръци, различни от пари в брой, които получавате от някой, който не ви е работодател, например, места при спортни или културни събития, при условие че не струват повече от определена сума;
• ако сте с физическо увреждане, оборудването и удобствата, необходими за извършването на работата ви.
За облагаемите допълнителни служебни облаги, данъка се плаща върху облагаемата стойност на облагата. Начинът, по който се изчислява облагаемата стойност зависи от това дали сте високо заплатен служител или директор.

Често срещани допълнителни служебни облаги
Ако получавате облагаеми допълнителни служебни облаги, трябва да посочите тяхната стойност в данъчната декларация за съответната година, дори и вече сте изплатил(а) данъка си по PAYE и независимо от това дали ви считат за високо заплатен служител.

Жилищно настаняване
Общо взето, ако на даден служител, независимо от това дали е високо заплатен или не, е осигурено жилище, безплатен наем или твърде нисък наем, разликата между изплатения наем, ако има такъв, и годишната стойност на имуществото е облагаема. Има три изключения от това правило. Няма да се плаща данък върху жилището, ако:
• за вас е необходимо да обитавате жилището, за да изпълнявате задълженията си; или
• жилището ви е осигурено, за да изпълнявате по-добре задълженията си; или
• професията ви съдържа риск за безопасността ви, така че жилището е осигурено за по-голяма сигурност.

Хотели и временно настаняване
Разходите за хотели и временно жилищно настаняване по време на бизнес пътуване не се облагат. Все пак, ако ви са дадени пари в брой, които да покрият тези разходи, те ще бъдат облагаеми, но всичко, което похарчите за бизнес цели ще бъде приспаднато от облагаемия ви доход като данъчно облекчение.

Служебни коли и ванове
Безплатната употреба на кола, осигурена от работодателя главно поради бизнес причини обикновено е облагаема за високоплатените служители и директорите. Колите, които се използват само като служебни, но не и за лична употреба, не са облагаеми. Почети при всички случаи, Inland Revenue счита пътя между дома и службата за високоплатените служители и директори за лична употреба и, следователно – облагаема облага.

Разходи по отглеждането на деца
Ако лично плащате разходите по отглеждането на децата си, не можете да претендирате тези разходи да ви се приспаднат от данъка. Същото се отнася и за разходите до и от работа поради причини, касаещи децата ви.

Облекло
Работните и обезопасени дрехи, осигурени от работодателя ви, например, връхни дрехи и защитни каски или обувки, не подлежат на облагане. Обаче, всяко нормално облекло, осигурено от работодателя ви, е облагаемо.

Държавен данък

При положение че работодателят ви изплаща вашия държавен данък, вие ще трябва да го плащате. Но не е нужно да го плащате, ако за вас е необходимо да живеете в жилището, за да си вършите работата. Може да имате право на Council Tax Benefit.

Кредитни и charge карти
Ако използвате кредитната карта на работодателя си, за да си купите стоки и услуги за лично потребление, ще трябва да платите данък върху разходите на работодателя затова, че ви е разрешил достъп до служебния кредитен ресурс. Не е необходимо да плащате данък ако купувате стоки и услуги, които ще са ви необходими за работата.

Гориво
Горивото, дадено от работодателя на високоплатен служител или директор за лична употреба, е облагаемо.

Почивки
Ако сте високо заплатен служител или директор и получите безплатна почивка, ще трябва да заплатите данък върху нейната стойност. Останалите служители не трябва да плащат данък върху безплатна почивка, при условие че почивката няма препродажна стойност, например, ако плащането е направено директно на хотел. Плащане към транспортен агент за пътуване в чужбина, ще бъде облагаемо.

Служебни облаги
Служебните облаги се осигуряват в рамките на службата. Към тях спадат евтини самолетни билети за авио персонала, евтини жп билети за служителите в жп транспорта или стоки и услуги, които се предлагат безплатно или с отстъпка на служителите. Те са облагаеми само за високоплатените служители и директори. Тук не се включват служебни коли и гориво, заеми, жилищно настаняване или мобилни телефони, тъй като има специални правила относно тях.
Наградите в брой, като допълнение към служебните облаги, са облагаеми за всички служители.

Заеми
Безлихвените и изгодни заеми са облагаеми за високоплатените служители и директори.

Храна
Храната в столовата, която се предлага на всички служители, не е облагаема и не е необходимо да я вписвате в данъчната си декларация. Освен това, ако получите безплатна или субсидирана храна в службата си, която е достъпна за всички служители, тя също няма да бъде облагаема и не е необходимо да я вписвате в данъчната си декларация. Тук се включват купони и ваучери на служителите за безплатна и субсидирана храна, когато тя не е осигурена от работодателя.

Медицинска застраховка
Ако работодателят ви осигурява лична медицинска застраховка, тя ще е облагаема за високоплатените служители и директори.

Периодично отпускана сума за покритие на изминати километри
Ако периодично ви отпускат сума, за да използвате личната си кола за бизнес цели, ще ви бъде наложен данък върху остатъка от сумата, който остане за вас. Това е сумата, с която се надвишават разходите при употребата на колата ви. Към тези разходи се отнасят: гориво, масло, сервизно обслужване и гуми, както и фиксирани разходи като пътен данък, застраховка и амортизация.
Inland Revenue организира „Fixed Profit Car Scheme”, която пояснява необлагаемите тарифи на отпусканите суми за покритие на изминати километри. Ако ви се плати по-малко от необлагаемата тарифа, вие няма да плащате данък. Ако работодателят ви плати повече от необлагаемата тарифа, ще ви бъде наложен данък върху разликата между това, което ви е платил работодателя и необлагаемата тарифа.
Не е необходимо работодателите да използват „Fixed Profit Car Scheme” и ако вие смятате, че разходите ви надвишават необлагаемата тарифа, можете да направите индивидуален иск за данъчно облекчение.

Разходи по преместване
Ако работодателят ви изплати разходите по преместването ви до определена сума, тази сума ще бъде необлагаема. Това ограничение се отнася за всяко преместване.

Акции
В повечето случаи, стойността на акциите, прехвърлени с отстъпка на служител или директор, подлежи на облагане.

Обучение
Ако сте на пълен или задочен курс на обучение в колеж или университет, който продължава една или повече години със средно 20 седмици редовна посещаемост, можете да получите до £7,000 необлагаемо плащане, докато посещавате курса.
Ако работодателя плаща за курса ви, за да ви обучи за друга професия, стойността на плащането от работодателя не е облагаемо.
Ако работодателят ви плаща за външен курс, който не е с цел обучението ви на друга работа при същия работодател, няма да плащате данък върху това плащане, ако:
• курсът е за общо образование, а вие сте на възраст под 21 години при започването на курса; и
• курсът е свързан с работата ви и ще отсъствате от работа за по-малко от 12 месеца.
Ако плащате за външен курс, който посещавате докато все още получавате заплата, можете да поискате данъчно облекчение.

Транспортни разходи
Ако работодателят ви обезпечи за транспортните разходи до и от работа или ви ги изплати директно – например, чрез купуването на сезонен билет – обикновено, стойността на облагата е облагаема. Обаче, можете да поискате данъчно облекчение за всички транспортни разходи, изплатени от работодателя ви, за да покрият транспортните разходи, направени като необходима част от работата ви, с изключение на пътуванията до и от работа.

Ваучери
Ако получавате ваучери, включително и обедни ваучери, на стойност повече от 15р на ден, както и чекови ваучери, които могат да се разменят за стоки и услуги, ще ви бъде наложен данък върху разходите на вашия работодател, за да ви осигури съответния ваучер. Ваучерите в брой, като Holiday Stamp scheme, използвани в строителната индустрия, са обект на облагане при всички случаи. Ако ваучера може да бъде разменен за пари в брой, данъка ще бъде изплатен чрез PAYE, все едно се е извършило плащане в брой.

Разходи за нощувки
Ако прекарате нощта далеч от дома си поради служебни причини и направите лични разходи, например, за вестници, телефонни разговори до дома или за пералня, тези разходи могат да ви бъдат възстановени от работодателя без да се облагат. Максимума за необлагаемо възстановяване на сума е £5 на вечер за Великобритания, или £10 за някъде другаде.

Как се декларира и плаща данъка за допълнителните служебни облаги
Ако получите облагаема допълнителна служебна облага, трябва да впишете тази стойност в данъчната си декларация за съответната година, дори и данъка вече да е платен по силата на PAYE. Освен това, работодателят трябва да направи и декларация до данъчната служба с подробности около допълнителните ви служебни облаги. Тази декларация се прави с формуляр PuD, който включва облагите и разходите за съответната облагаема година. Трябва да се сдобиете с копие от този формуляр до 6-ти юли след края на облагаемата година.
Допълнителните служебни облаги може да се облагат чрез PAYE като обезщетение на личните ви данъчни отстъпки във вашия PAYE код. В противен случай, данъка ще бъде събран след края на облагаемата година с издаването на оценката за допълнителните служебни облаги.

Категории