Имиграция и работа

Законно право на майчинство

Бременните жени имат множество законни права. Те са известни като законно установени права:
• правото на всички бременни жени да си вземат отпуск от работа, за да полагат грижи за своята бременност;
• правото на всички бременни жени да работят в здравословна околна среда;
• правото на всички бременни жени да подадат жалба за неправомерно уволнение и(или) полова дискриминация, ако са уволнени заради бременността си;
• правото на всички бременни жени да получат 26-седмично майчинство;
• правото на всички бременни жени да отсъстват от работа максимум 52 седмици;
• правото на някои бременни жени на Statutory Maternity Pay;
• правото да се върнете на работа след като родите бебето.
Гореспоменатите законни права са минималните права на жените и много жени имат повече права според трудовите си договори.

Работничките, които нямат законно право на майчинство
Някои работнички нямат законно право на майчинство. Тук се включват:
• жените, които са наети на работа в чужбина (освен ако нямат професионална връзка с Великобритания);
• самонаетите жени;
• полицейските служителки и служителките във въоръжените сили имат право на Statutory Maternity Pay и могат да подадат жалба срещу полова дискриминация, но нямат останалите права на бременните служителки.

Отпуск за полагане на грижи по време на бременността
Всяка жена (освен гореспоменатите), която е работеща и бременна, има право на такива грижи, независимо от това колко дълго е работила за сегашния си работодател и независимо от това колко часа работи на седмица.
Можете да отсъствате от работа, ако сте си насрочила часове за наблюдение на вашата бременност, ако вашия лекар, акушер или здравен консултант сметне, че имате нужда от това. За отсъствие от този вид, вашият работодател трябва да ви заплаща цяла надница. Обаче, ако отсъствате твърде много от работа, отсъствията ви могат да бъдат сметнати за болнични, които ще ви бъдат заплатени, ако трудовия ви договор дава право на това. Ако отсъствате поради болест, може да имате право на Statutory Sick Pay (SSP) (законен болничен) или Incapacity Benefit (помощи при нетрудоспособност).
След първият преглед на вашата бременност, ако вашия работодател желае, ще трябва да му покажете медицинско заключение за вашата бременност и талон, че сте преминала преглед.
Ако вашият работодател откаже да ви даде позволение да отсъствате от работа, за да провеждате прегледи за бременността си, или откаже да ви плаща, можете да подадете жалба до служебния трибунал в рамките на 3 месеца от датата на прегледа. Трябва незабавно да се посъветвате, тъй като има строги времеви лимити за подаването на такава жалба.

Правото да работите в безопасна околна среда
Един работодател е законно задължен да осигури безопасна работна среда за всичките си служители и особено за жените в детеродна възраст. Това означава, че работодателят трябва да прецени какви здравни и други рискове съществуват на работното място и особено, какви рискове може да има за бременните жени, кърмачките и жените, които са родили през последните 6 месеца.
Ако има рискове на работното място, работодателят трябва да вземе мерки за тяхното отстраняване чрез:
• предприемане на необходимите законни действия – например, да се убедят, че бременните жени нямат контакт с опасни химикали;
• промяна на работните ви условия и часове, така че да не сте изложена на риск – например, на асистентка в магазин може да бъде даден стол, така че тя да не стои права дълго време;
• ако промяната на работните ви условия или часове не е възможна, вашият работодател трябва временно да ви отстрани от длъжност по медицински причини и да ви дава пълна заплата за времето, през което сте отстранена.

Уволнение или неправомерно отношение поради бременност
Ако сте служител и сте уволнена заради бременността си, можете да подадете жалба срещу неправомерно уволнение. Няма значение колко време сте работила за вашия работодател и дали работите на пълен или непълен работен ден. Това е така, защото по закон е неправомерно да се уволни жена, защото е бременна. Жена, към която са се отнесли неправомерно (претърпяла е някаква вреда) във връзка с нейната бременност или майчинство, може да подаде жалба до служебния трибунал. Пример за неправомерно отношение може да бъде отказ за повишение в длъжност, поради това че дадена жена е бременна.
Уволнението поради бременност не засяга другите ви права, свързани с майчинството: например, вие ще си запазите правото да се върнете на работа. Ако имате право на Statutory Maternity Pay, но сте уволнена заради вашата бременност, преди началото на 14-тата седмица до раждането на вашето бебе, пак ще имате право на Statutory Maternity Pay.
Ако имате нужда от помощ, се свържете с Maternity Alliance (020 7490 738; www.maternityalliance.org.uk) или Equal Opportunities Commission (0845 6015901; www.EOC.org.uk). ACAS също могат да помогнат.

Категории