Имиграция и работа: Правна помощ

Заплахи на работното място

Вашият работодател трябва да ви предпазва от заплахи на работното място. Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS: www.acas.org.uk) има полезен справочник относно безпокойството и заплахите на работното място и, ако сте член на някакви сдружения, те също ще могат да ви осигурят информация и подкрепа. Ако на работното място ви обезпокояват или тормозят заради вашия пол, раса, физическо увреждане, сексуална ориентация или религия, потърсете съвет колкото си може по-скоро. Организациите Bully Online (www.successunlimited.co.uk) и Andrea Adams Trust (aat@btinternet.com) също осигуряват подобна информация.

Категории