Имиграция и работа: Правна помощ

Причини поради които могат да ви уволнят

Има множество причини поради които работодателя може да ви уволни. Съществуват правомерни и неправомерни причини за уволнение, както и право на писмено изявление, обясняващо защо сте бил(а) уволнен(а). Независимо от причината за вашето уволнение, работодателя трябва да бъде справедлив в процедурата, която следва. Ако не е, уволнението може да бъде неправомерно. Обикновено ви е необходим минимум 1 година стаж, за да претендирате за неправомерно уволнение.

Правомерни причини за уволнение
Вашият работодател трябва да има основателна причина, за да ви уволни и трябва да покаже, че тази причина е справедлива и основателна. Потенциалните правомерни причини за настъпване на уволнение от работодателя са:

Вашето поведение
Това обикновено означава, че сте нарушил(а) едно или няколко от условията по вашия трудов договор, като:
• продължително неявяване на работа;
• липса на дисциплина;
• злоупотреба с алкохол или наркотици;
• кражба или измама.
Преди да ви уволни за професионална злоупотреба, вашия работодател трябва да предприеме справедлива дисциплинарна процедура.

Вашите способности
Това означава, че не можете да се справяте с работата си както трябва (включително и защото не притежавате необходимите квалификации) или не се придържате към необходимите стандарти, защото:
• не сте имал(а) възможност да се придържате към технологичните промени в работата, като представянето на компютърни системи;
• не можете да работите наравно с колегите си;
• дълготрайна или постоянна болест ви прави негоден(негодна) да си вършите работата.
Вашият работодател трябва да се увери, че ви е дадено достатъчно обучение, за да си вършите работата. Ако не се представяте добре, обикновено трябва да ви предупредят, че работата ви не е задоволителна и да ви бъде даден шанс за подобрение преди предприемането на каквито и да било действия.
Ако постоянно излизате в болнични (или сте бил(а) болен(болна) за дълго време), обикновено работодателя ви трябва да предприеме някакви алтернативи преди да ви уволни. Например, той трябва да помисли дали самата работа ви кара да се разболявате и да я промени. Но трябва да сте наясно, че пак могат да ви уволнят ако отсъствате поради болест. От работодателят ще се очаква да ви предостави достатъчно дълго време, за да се възстановите от болестта си. Действителният период ще зависи от неща като:
• колко време ще ви отнеме да се възстановите;
• сигурно ли е, че ще се възстановите (при някои болести, като счупени кости, е ясно колко време ще отнеме, но при други – като стрес – не може да бъде определено);
• ще ви бъде ли лесно да се възстановите;
• дали работното ви място може да стои свободно.
Ако имате физическо увреждане (което може да бъде дългосрочна болест), вашия работодател има законното задължение да се опита да разреши проблема като направи „определени приспособления” на работното ви място. Уволнението поради физическо увреждане може да се окаже незаконно.

Съкращение
Това означава, че вече няма, или няма достатъчно, работа за вас. Това може да се сучи ако:
• вашия работодател прекрати дейността си или се преструктурира;
• вашия работодател си смени местоположението;
• вашия работодател се нуждае от по-малко работници.
От вашия работодател ще се очаква да се спре на вас справедливо, да ви предложи алтернативна работа и да се консултира с вас преди да ви съкрати.

Пенсиониране
От 01.10.2006г. пенсионирането е потенциално основателно причина за уволнение. Ако трудовото ви правоотношение се прекрати преди нормалната ви пенсионна възраст (или 65 години ако нямате нормална пенсионна възраст), тогава не може да става въпрос за пенсиониране. Има граници върху нормалната пенсионна възраст, които са под 65 години.
За да може едно уволнение да бъде счетено за правомерно пенсиониране, вашият работодател трябва да се съобрази със законно установена процедура по пенсиониране. Процедурата включва минимум 6-месечно предупреждение за пенсиониране и разглеждане на молба за работа след пенсионирането. Ако работодателя спази процедурата, тогава пенсионирането ви няма да е неправомерно.

Законна рестрикция
Вашият работодател може да ви уволни ако чрез наемането ви на работа той нарушава закона – например, ако сте шофьор и вече нямате право на шофьорската си книжка. От него ще се очаква да опита да ви намери друга подходяща работа преди да ви уволни.

Друга основателна причина
Ударението тук се поставя на „основателна” – отнася се за ситуация, при която работодателя има неоспорима причина за уволнението ви. От него ще се очаква да помисли и за евентуални алтернативи преди да избере уволнението ви. Причините, които спадат към категорията могат да бъдат:
• затвор;
• неоснователен личен сблъсък между вас и ваш колега;
• ако бизнеса се премести, или ако е погълнат от друга компания, и е невъзможно да ви наемат на работа поради икономически, технически или организационни причини.

Автоматични неправомерни причини за уволнение
Работодателите трябва да следват определени процедура за уволнение преди да могат законно да уволнят служител, който има 12 или повече месеца служба. Ако не го направят, уволнението автоматично се превръща в неправомерно.
Дори и да нямате 12 месеца служба, ще бъде автоматично неправомерно да ви уволнят, защото, например:
• упражнявате законните си права, като правото на ви писмени обяснения по условията на договора ви;
• сте бременна;
• поискате да вземете законно майчинство, бащинство или отпуск поради осиновяване;
• сте или възнамерявате да бъдете член на професионален съюз, или откажете да се присъедините към подобен съюз;
• упражнявате правата си по силата на National Minimum Wage Act;
• докладвате за професионално нарушение;
• упражните правата си по законна процедура за подаване на оплакване или дисциплинарна процедура;
• вземате участие в официално индустриално действие, което продължава по-малко от 12 седмици;
• си вземете отпуск, за да бъдете съдебен заседател;
• поискате гъвкаво работно време, при положение че имате право на това;
• упражнявате правата си по силата на Working Time Regulations.

Правото ви на писмени обяснения за уволнението
Препоръчително е работодателя да даде обяснения за уволнението. Повечето служители имат законното право на писмено изявление от работодателя си, даващо им пояснения за уволнението им, или защо фиксираните им договори не са били обновени. Обикновено се налага да попитате за това (устно или писмено), а вашия работодател ще трябва да ви даде обяснения в рамките на 14дневен срок.
Хората, които нямат право на писмени обяснения, са:
• „не служителите” (някои предприемачи и въоръжените сили);
• тези, които нямат едногодишна служба при работодателя си.

Ако сте в майчинство или отпуск поради осиновяване
Жена, която е уволнена по време на бременност или майчинство, има право на писмени обяснения, независимо от това дали ги е поискала или не и независимо от това колко време е работила за работодателя. (същото се отнася и за някой, който е уволнен по време на отпуск поради осиновяване).

Ако имате проблеми
Ако имате право на обяснения за уволнението ви, а работодателя не ви даде такива, или смятате, че даденото обяснение не е действително, можете да подадете жалба до Employment Tribunal. Предварително можете да използвате процедурата за подаване на оплаквания в компанията, за да подадете жалба (но не е задължително да го правите). Ако смятате, че уволнението ви е неправомерно, може да помислите за претендиране за неправомерно уволнение.

От къде да получите помощ
Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) предлага безплатен, конфиденциален и безпристрастен съвет относно всички аспекти на професионалните ви права. Можете да се обадите на линията за помощ на Acas: 08457 47 47 47 от 8.00 am до 6.00 pm, от понеделник до петък.
Вашето местно Citizens Advice Bureau (CAB) може да ви осигури безплатен и безпристрастен съвет. Можете да намери съответната служба на САВ в телефонния указател или online.

Категории